Trumpismen kan leva vidare utan Trump

- om den inte utmanas av pånyttfödda arbetarpartier

Kan trumpismen leva vidare utan Trump? Innan vi försöker besvara denna fråga måste vi besvara frågan om vad ”trumpism” egentligen...