Västerbotten, och övriga delar av Sverige utanför de tre storstadsregionerna, får inte reduceras till en råvaruproducerande koloni där folk bara...