NSDAP genomgick en nästan obeskrivlig metamorfos under perioden maj 1928 till i augusti 1934. Rörelsen gick från att vara ett...