Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den nya tillfälliga pandemilagen. Lagen ger regeringen rätt att besluta om tvingande åtgärder för att hindra smittspridning och stoppa trängsel. Regeringen får, genom...

handlingsprogram mot coronakrisen