Den organisation som kanske allra bäst förstod värdet av att organisera sig var Muslimska brödraskapet. ”…Målet var att etablera sig...