Arbetarpartiet anser att alla medborgare i Sverige ska behandlas enligt samma lagar. Vi anser även att alla medborgare i exempelvis...