Krokodilmannen i Malmö ► En Malmöbo står åtalad för djurplågeri. Han ägde en 2,5 meter lång krokodil lystrade till namnet...
Kommuner och landsting. Dessa har under åratal understrukit att flyktingmottagandet är underfinansierat. I år skickar staten tio miljarder till kommuner och landsting. Detta mot bakgrund av att antalet asylsökande i år väntas öka från förväntade 90 000 till uppåt 190 000. Men tio miljarder är långt ifrån tillräckligt.