Avveckla Region Västerbotten – en dyr byråkrati utan existensberättigande Arbetarpartiet i Umeå anser att Region Västerbotten ska avvecklas. De politiker...