Ordet är fritt! Allt annat befängt. Det som är heligt är ditt. Ingen dör som blir ”kränkt”. Alla som dog på Charlie Hebdo,
Terrorattackerna på Charlie Hebdo har gett upphov till diskussioner om tidningens innehåll. Många av bilderna i tidningen är riktigt plumpa,...