Lördag den 29 mars organiserade Socialistisk Ungdom – det fackliga alternativet en symbolisk blockad mot Café Göteborg i Umeå. Blockaden...
Under flera år har det varit känt att elevkullarna i Umeå kommer att öka kraftigt. Trots detta har kommunledningen prioriterat...