De politiska institutionerna i Tyskland är mycket duktiga på statistik. Bara några minuter efter att de sista rösterna hade avlagts,...
Det finns en distinkt grupp av parlamentsledamöter, fackföreningsaktivister och akademiker som anser sig utgöra ”vänstern” inom socialdemokratin. De brukar dyka...
Årets budgetprocess har varit unik. De partier som inte sitter i budgetberedningen (Arbetarpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna) fick i år budgethandlingarna nästan sex månader senare än övriga partier. Detta, kombinerat med det svåra ekonomiska läget, gör att Arbetarpartiet inte kommer att presentera en budget där inkomster och utgifter finns specificerade på varje nämnd.
Britney skrämmer pirater ► Fartygstrafiken som passerar Afrikas horn har länge plågats av somaliska pirater. Nyligen kom t.o.m en film,...