Sverige var under 1920- och 30-talen ett av de länder där klasskampen mellan arbetare och borgerligheten stod som hårdast. Ett...