Hannes Råstams bok ”Fallet Thomas Quick. Att skapa en seriemördare” berättar en historia ur verkligheten som bitvis är så bisarr att jag måste läsa om vissa stycken flera gånger för att kontrollera att jag har läst rätt.
En bärande tanke med nedskärningarna var att dessa skulle minska statsskuldens andel av BNP. Detta skulle i sin tur leda till att omvärlden skulle få ett större förtroende för, låt oss säga, Greklands ekonomi.
Världsbanken har nyligen publicerat en rapport (Turn Down the Heat) där de konstaterar att jorden med stor sannolikhet kommer vara fyra grader varmare vid slutet av århundradet än den var vid industrialiseringens början.
År 2011 gjorde Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) en vetenskaplig översikt kring effekterna av privatiseringarna inom välfärden. Såväl studiens innehåll som dess mottagande var häpnadsväckande.
Borgerligheten har två styrkor i debatten om vinsterna i välfärden. Det ena är välfärdsföretagens ekonomiska tyngd. Med en total omsättning på nästan 80 miljarder utgör de en kraftfull lobbygrupp. De vinster som genereras i verksamheten kan användas till att köpa både påkostade reklamkampanjer och s.k. ”opinionsbildare”.
Sverigedemokraterna (SD) har alltid präglats av inbyggda motsättningar. Dels mellan partiledningen och aktiva medlemmarna om hur öppet partiet ska vara med sin rasism. Dels mellan SD och dess väljare, när det gäller förväntningarna om att partiet ska bekämpa nedskärningar och lönedumpning.
I Sverige har närmare 50 000 personer varslats om uppsägning hittills i år. Det är den högsta siffran på tre år. Runt om i landet syns de svarta rubrikerna. Närmare 100 personer förlorar jobben då SCA lägger ned sina sågar i Holmsund och i Vilhelmina. För en liten ort som Vilhelmina innebär detta ett dråpslag.