Även Robertsfors ligger under riksgenomsnittet när det gäller anslagen till hemtjänsten. Robertsfors satsar 317 kronor per utförd timme inom hemtjänsten....