”En sund själ i en sund kropp” är ofta det underliggande argumentet för föräldrar som stimulerar sina barns idrottsutövande. Den...