Männen och kvinnorna som bodde och arbetade längs Malmbanan mellan Kiruna och Narvik på 1930-talet och de närmast följande årtiondena...