Detta är en mycket viktig, och svårbedömd, fråga. Kanske blir den lättare att förstå om vi slutar att betrakta socialdemokratin...
Den 22 juli 2011 är för evigt inpräntat i arbetarrörelsens minne. I ett av de värsta högerextrema terrordåden någonsin dödades...