Inte ”åkej” > År 2013 tecknade Fortifikationsverket, som äger och förvaltar alla försvarets byggnader, ett avtal med ett IT-företag om...