”It was 20 years ago today Sgt Pepper…” Nä, det är faktiskt 50 år sedan denna klassiska sång spelades för...