Den 12 december ifjol anordnade Ledarsidorna.se ett offentligt samtal om sekularism på TeaterStudio Lederman i Stockholm. Deltagare var författaren Lena...