Inrikes

Sverige runt

Nya Arbetartidningen har alltid haft prenumeranter från Kiruna i norr till Malmö-Lund i söder. Tyvärr har dessa prenumeranter sällan låtit tala om sig. Detta block syftar till att bredda tidningen på två sätt. Dels kommer vi att spegla vad som händer i en större del av Sverige. Dels kan vi erbjuda dig som läsare att bidra med insändare eller artikelförslag – oavsett var i Sverige du bor.

Internationellt

Kultur, Nöje & Vetenskap

Käre läsare. Du som har kommit i kontakt med Nya Arbetartidningen tidigare är van att möta en kultursida. Som en av många förbättringar då vi nu övergår till en nättidning har kultursidan växt. Numera består denna del av tidningen inte bara av kultur, utan även av nöje och vetenskap. Så, varmt välkommen!

Historia

Slagserien

Partinytt