Den fjärde rapporten från FN:s klimatpanel, 2007, redogjorde för olika konsekvenser av den globala uppvärmningen. Det alternativ där koncentrationen av växthusgaser stabiliserades på den lägsta nivån innebar en höjning av temperaturen på mellan 2-2,4 grader vid slutet av detta århundrade.
Trots att Sverige står för en mycket liten del av utsläppen av växthusgaser i världen krävs det en rejäl minskning även här.
Det krävs en kamprörelse för att stoppa den hotande massarbetslösheten. Under 2010 beräknas nära elva procent stå utan jobb i Sverige.