Jag tror att min kropp lagrat musik,i hemlighet.Någonstans på cellnivå,ett flöde, ett djup,ett urminnes minne, igenkänning.Jag minns inte av vad....

En kul tur – med kultur!

En pedagogs reflektion om begreppet kultur - tillitskultur vs. tystnadskultur

Det var ett år med nedskärningar i kommunen där jag bor. Nitton förskoleavdelningar lades ned samtidigt. Cheferna flyttades om kors...
I ögat på en förskollärare Jag ser föräldrar ha kärlek i sin hand.Men jag ser dem inte bära den, förvalta...
Tänk om alla vi som skriver poesi…skulle skolka från skolor, smita hemifrån,från arbetsplatser, företag, institutionerprecis här och nu. Kasta ner...
Jag drömde en nattom en lång behaglig morgon,när jag ringde till jobbet, sa:– Jag kommer lite senare idagoch de sa:...
[wp_ad_camp_1]