Den fjärde rapporten från FN:s klimatpanel, 2007, redogjorde för olika konsekvenser av den globala uppvärmningen. Det alternativ där koncentrationen av växthusgaser stabiliserades på den lägsta nivån innebar en höjning av temperaturen på mellan 2-2,4 grader vid slutet av detta århundrade.
Den globala finanskrisen är långt ifrån över. Banker fortsätter att stänga och jobben försvinner i rask takt.  Dominique Strauss-Kahn, som...