Så fungerar det tyska valsystemet

En man, en kvinna, två röster

Förbundsdagen Den tyska riksdagen kallas Bundestag (förbundsdagen). Enligt lag måste förbundsdagen innehålla minst 598 mandat. Men den tyska förbundsdagen har...
Resultatet i valet till Stortinget (Riksdagen) i Norge den 13 september innebär ett det blir ett regeringsskifte. Efter åtta år...