NSDAP genomgick en nästan obeskrivlig metamorfos under perioden maj 1928 till i augusti 1934. Rörelsen gick från att vara ett...

Invasionen av Norge och Danmark 1940

Del fem i artikelserien om Andra världskriget

När andra världskriget väl var igång i och med Tysklands (och för den delen Sovjetunionens) invasion av Polen och att...

Invasionen av Polen 1939

Del tre i artikelserien om Andra världskriget

Hitlers och den tyska nazistregimens utrikespolitik under mellankrigstiden vacklade åt olika håll. Periodvis strävade man efter en allians med britterna...

Blixtkriget i Västeuropa 1940

Del sju av artikelserien om Andra världskriget

En huvudkomponent av andra världskriget var striderna mellan Nazi-Tyskland och Frankrike. Storbritanniens och Frankrikes krigsförklaringar mot Tyskland kom redan hösten...