Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccin
rörelsen underminerar kampen mot corona – och öppnar för de gamla farsoterna.
Vaccinera dig då du erbjuds chansen!

____________________________

Riksrätten pågår just nu mot Donald Trump. Den video som du nu ska få se är det första bevismaterial som visats för de 100 senatorerna som ska fälla utslaget i rättegången mot Donald Trump. Det som Senaten ska ta ställning till är om Donald Trump är skyldig till att ha uppviglat folkmassan till att storma kongressbyggnaden – eller inte. Innan du tittar på bevismaterialet är det några saker som du bör känna till:

* Bevismaterialet är kronologiskt. Ibland visas Donald Trump – personligen eller genom de tweets som han sände under och efter stormningen av Kapitolium. Ibland visas själva stormningen då demonstranterna rör sig mot Kapitolium samt tränger in. Ibland visas evakueringen av kongressens ledamöter. Eftersom bevismaterialet är kronologiskt betyder det att vi får se vad folkmassan gör samtidigt som Donald Trump talar eller samtidigt som kongressledamöterna evakueras då deras liv är i fara.

* Under den pågående stormningen av kongressbyggnaden Kapitolium angriper Donald Trump den dåvarande vicepresidenten Mike Pence. Hans tweet får omedelbar effekt. Folkmassan som stormar Kapitolium börjar omedelbar skriva att Mike Pence är en förrädare. Det som inte kommer fram i detta bevismaterial, men som finns i annat material på Youtube, är att folkmassan började skrika ”hang Mike Pence, hang Mike Pence, hang Mike Pence”. Utan tvivel innebar Donald Trumps tweet till folkmassan ett direkt hot mot Mike Pence liv. Det var därför han så hastigt evakuerades. Det som måste tilläggas är att Mike Pence tillhör en av de få som hade förblivit lojal mot Donald Trump under dennes fyra år som president.

* I bevismaterialet får du se en person bli skjuten av en polis. Personen dog senare. Denna sekvens är obehaglig. Jag varnar därför för detta inslag i bevismaterialet. Sekvensen pågår under 15 sekunder mellan 9:10 och 9:25. Skälet till att polisen sköt var att delar av folkmassan hade slagit sönder glaset i dörren som ledde in till en korridor som i sin tur kunde ha tagit folkmassan till de evakuerade kongressledamöterna. Kvinnan var på väg att klättra igenom det krossade fönstret för att leda folkmassan in i korridoren. Polisen sköt för att skydda livet på ledamöterna av representanthuset och senaten. Detta är ett av de mest tragiska inslagen i stormningen av Kapitolium.

* Kronologin avslöjar också att när Donald Trump slutligen ber folkmassan att ”go home in peace” har stormningen och det våld som denna medförde redan ägt rum.

Det du kommer att få se är extremt allvarligt. För att inte allvaret ska gå förlorat rekommenderar jag starkt dels att du systematiskt hoppar över reklamen, dels att du stannar av videoklippet och noga läser de texter som binder ihop bevismaterialet.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________________

Ingress
På dagens möte med Umeå kommunfullmäktige handlade en stor del av debatten om hur arbetssituationen för personalen inom äldreomsorgen ska kunna förbättras. Detta med anledning av en motion som krävde att de delade turerna skulle avskaffas inom äldreomsorgen i Umeå. Den kom från V.

Att avskaffa de delade turerna för alla anställda inom äldreomsorgen i Umeå – både på de särskilda boendena för äldre samt inom hemtjänsten – innebär en väldig kostnad för kommunen. Hur detta skulle finansieras hade Vänsterpartiet inga svar på trots att budgeten för detta år antogs så sent som i oktober. Detta är en trend som delar av V i Umeå har lagt sig till med under senare år och går ut på att lova ”allt åt alla”.

I sin budget för år 2021 föreslog V en skattehöjning på 50 öre. Men dessa pengar skulle de främst använda för att göra satsningar inom skolan. Så trots den föreslagna skattehöjningen saknar V pengar till att avskaffa de delade turerna. Men det låtsades partiet inte om: allt åt alla – och hur som helst.

Del ett
Arbetarpartiet har alltid prioriterat verksamhet och pengar annorlunda. Exempelvis i jämförelse med den politiska majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men också i jämförelse med Alliansen, SD och V. Vår alternativbudget för 2021 hade gett 45 miljoner mer till äldreomsorgen än vad S+MP-budgeten innebar (det var S+MP-budgeten som antogs). Men vad jag vill lyfta fram är inte dessa 45 miljoner. Jag vill istället betona två helt andra saker.

Arbetarpartiets största satsning på äldreomsorgen handlar nämligen om hur arbetet organiseras inom äldreomsorgen och inom andra kommunala verksamheter.

I Umeå kostar driften av äldreomsorgen ca 1,2 miljarder årligen. Men en miljard kr är inte alltid en miljard. Med rätt arbetssätt, som ger personalen ökat inflytande över exempelvis schemaläggning och arbetsmiljö, kommer trivsel och motivation att öka, sjuktal och personalomsättning att minska, vilket leder till ökad produktivitet. Annorlunda uttryckt: Med ett förbättrat arbetssätt kan ”produktionen” av äldreomsorg öka från en miljard kr till exempelvis 1,3 miljarder med samma summa pengar. Men ett försämrat arbetssätt kan, å andra sidan, innebära att ”produktionen” av äldreomsorg minskar från en miljard kr till 700 miljoner.

En miljard är alltså inte alltid en miljard! Det beror på hur verksamheten organiseras. Detta sätt att tänka speglar ett processorienterat arbetssätt och syftar till att släppa lös ”styrkan från golvet”. Detta, tillsammans med steg mot att återinföra en kommungemensam förvaltning, är det långsiktiga svaret på hur pengarna ska fås att räcka till.

Del två
Några sådana tankar visade sig inte Vänsterpartiet ha under dagens debatt. Faktum är att det var Vänsterpartiet, tillsammans med Allianspartierna, som avskaffade den kommungemensamma förvaltningen. Och något intresse för processorienterat arbetssätt, där personalen får ökat inflytande, har de aldrig visat.

Arbetarpartiet stöder alltså en processorienterad verksamhet där personalen får mer att säga till om. Detta gick igen i dagens debatt. Vi förde fram att det, i samband med en ekonomisk satsning på äldreomsorgen, måste vara personalen på kommunens särskilda boenden för äldre samt inom hemtjänsten som själva måste få avgöra vilka åtgärder som skulle ha störst positiv inverkan på arbetssituationen. Personalen måste själva få bestämma hur pengarna ska användas:
* ska satsningen gå ut på att avskaffa de delade turerna,
* ska den istället handla om att gå tillbaka till tjänstgöring var tredje helg – istället för varannan,
* eller är det mest angeläget att öka personaltätheten,
* eller skulle den bästa lösningen vara någon form av kombination?

Poängen är att personalen ska ges ett ökat inflytande över sin arbetssituation! Detta innebär att chefer och politiker ska ta ett steg tillbaka och inte detaljstyra verksamheten uppifrån. Detta oavsett om det handlar om nedskärningar eller satsningar på att förbättra arbetssituationen. Personalen måste få sista ordet. Här skiljer Arbetarpartiet ut sig från övriga partier i kommunfullmäktige. Alliansen och SD vill helst låta marknaden styra. S och V lutar åt att politikerna alltid vet bäst. I båda fallen kommer personalen bort.

I Arbetarpartiets alternativbudget anslogs mer till äldreomsorgen för 2021 än i S+MP-budgeten. Men vår verkliga styrka finns i att vi driver på för ett processorienterat arbetssätt och för återinförandet av en kommungemensam förvaltning. Tillsammans skulle dessa metodförändringar innebära långt större förbättringar än några tiotals miljoner. Det handlar om att ta tillvara personalens kunnande på ett helt nytt sätt.

Del tre
Karriärstege behövs inom äldreomsorgen.
Till detta kommer att äldreomsorgen hotas av personalbrist under de kommande tio åren. En av flera metoder för att göra arbetet inom äldreomsorgen mer attraktivt, och även i syfte att förebygga att andelen anställda utan utbildning ökar, är att införa en ”karriärstege”. En sådan karriärstege bör ha följande inslag:

a) Fler anställda inom vårdnära service.
Det behövs anställda som arbetar med exempelvis lokalvård (och annan vårdnära service) så att undersköterskorna får mer tid till vård och omsorg. Alltför mycket av undersköterskornas arbetstid går idag bort till städning, tvätt och dokumentation.

b) Alla ska minst ha en utbildning som vårdbiträde.
Svårigheten att hitta utbildade undersköterskor har inneburit att Umeå kommun har tvingats att anställa helt outbildad personal. Detta är inte acceptabelt. Alla måste minst ha en vårdbiträdesutbildning – och senare ges möjlighet att vidareutbilda sig till undersköterskor.

c) Utbildning i svenska för de som behöver.
Många som får jobb inom äldreomsorgen har utländsk bakgrund. När Umeå kommun anställer undersköterskor ställs krav på svenskakunskaper motsvarande ”svenska 1” eller ”svenska som andra språk 1” på gymnasiet. Men när det gäller personer som saknar undersköterskeutbildning är kraven lägre. Utbildningen till vårdbiträde bör därför kompletteras med svenskautbildning för personer som har bristande kunskaper i det svenska språket.

d) Lokalvårdare blir sjukvårdsbiträde
En grupp som ska erbjudas utbildning till vårdbiträde är de lokalvårdare som redan är inne i verksamheten på arbetsplatsen.

e) Det måste bli lättare för undersköterskor att specialisera sig.
För att behålla undersköterskorna måste kommunen underlätta för dessa att vidareutbilda sig. Det måste gå att specialisera sig inom t ex demensvård, psykiatri och handikapp.

Avslutning
Det finns många partier som försöker ta monopol på frågan om att vara äldreomsorgens vänner. Inte minst sedan coronapandemin bröt ut. Men den som vill veta sanningen måste gå tillbaka till de olika partiernas budgetförslag. Där visade de olika partierna sina prioriteringar. Dessa presenterades alltså så sent som i oktober.

Det förslag som Vänsterpartiet förde fram idag var inte finansierat i det budgetförslag som V lade fram i oktober. De hade prioriterat skolan. Och inget fel i det. Det är bara det att man kan inte alltid föra en politik vars innehåll är ”allt åt alla” – och hur som helst. Detta är både oseriöst och oansvarigt.

Arbetarpartiets budget hade inneburit 45 miljoner mer till äldreomsorgen än vad S- och MP-budgeten innebar. Men de stora satsningarna från vår sida ligger alltså inte där. De ligger i ett processorienterat arbetssätt och steg mot att återinföra en kommungemensam förvaltning. Man kan nämligen få ut olika mycket ur samma miljard…

”Foliehattarna förnekar corona och Förintelsen”

Publicerad 18 dec 2020 kl 17.11 Så skrev tidningen EXPRESSEN strax före jul (se rubriken ovan / Jh).
Och tidningen fortsatte:
”Dokumentären ”Vaccinkrigarna” tar med tittarna till ett kaninhål av desinformation. Gunilla Brodrej ser en märklig väckelserörelse präglad av ledsna oroliga föräldrar…

DOKUMENTÄR.
Mamma Diza har förstorat sina läppar. Men ge sin bebis ett vaccin törs hon inte… Pappan tycker barnet ska ta sprutan, men mammans oro bestämmer takten. På nätet ramlar hon ner i ett kaninhål (hon beskriver det själv så) som antivaccinationsrörelsen listigt inrett med tusen psykologiska fällor…Hur dessa riggas framgår av ”Vaccinkrigarna” som är en välgjord dokumentär i tre delar med osannolikt bra tajmning. Mamma Diza är den enda svenska förälder som framträder genom dokumentärens tre delar, det är modigt av henne, och det är en poäng att hon inte är antroposof. Hon kunde vara vem som helst som tänker och googlar lite för mycket…På Samoa dog två barn 2018 efter den reguljära MPR-dosen mot mässling, polio och röda hund. Antivaccinationsrörelsen, på denna kontinent ledd av en inflytelserik bloggerska, spred genast ut att vaccinet var farligt varpå föräldrar på Samoa slutade vaccinera sina barn. Det hjälpte inte ens att man slog fast att dödsfallen var resultat av den mänskliga faktorn, en dödlig kombination av läkemedel. Vaccinationsmotståndet hade fått fäste. Som direkt följd av detta utbröt i december förra året en epidemi av mässling på Samoa. Ett åttiotal människor dog, de flesta var små barn. Även detta viftade vaccinationsmotståndet bort…

I Sverige heter förgrundsgestalten Linda Karlström, en hemmamamma från Österbotten som först ger ett samlat intryck. Hon driver en vaccinationssajt och åker runt och föreläser. Pekar på staplar som hon kopierat från tvivelaktiga sajter. Allting är relativt i den här världen. Tokiga påståenden bemöts med: ”kolla upp det själv då, det finns där ute”. Eller ”titta på sorgen i den där mammans ögon”.

Den nuvarande pandemin avfärdas som ett påhitt…

Eftersom journalisterna Anna Nordbeck och Malin Olofsson har haft som metod att infiltrera antivaccinationsrörelsen utan att avslöja att de är grävande journalister lyckas de avslöja det tvivelaktiga tankegods som driver rörelsen. Den österbottniska mamman är även förintelseförnekare. Det säger hon i förtroende över en fika när hon inte vet att kameran är på.”

Så långt EXPRESSEN

Del ett
Antivaccinrörelsen utgör ett hot mot folkhälsan och livet. I Sverige slipper befolkningen bland annat de fruktade virussjukdomarna polio, smittkoppor och mässling. Många tar detta för givet. Men skälet till att vi slipper dessa mardrömmar är att den vuxna befolkningen har vaccinerat sig för sin egen skull, för sina barns skull samt för samhällets skull. Det handlar om en samhällssolidaritet som gynnar alla.
Det krävs att ca 80 procent av alla i ett land vaccinerar sig för att sjukdomen polio inte ska återkomma. Motsvarande siffra för mässling ligger på mellan 90-95 procent.
Än så länge saknas de nödvändiga erfarenheterna för att kunna säga hur stor del av befolkningen (i ett visst land) som måste vaccinera sig för att coronaviruset ska stoppas på samma sätt som exempelvis polio, smittkoppor och mässling. Det är detta som gör det så viktigt att en så stor del som möjligt av befolkningen vaccineras.

Men det finns två problem:

Del två
Tyvärr råder det en relativt utbredd rädsla för att vaccinera sig mot coronaviruset. Detta är ett av problemen – ett problem som måste diskuteras. I Sverige beror detta delvis på att mellan 150 – 440 unga (uppgifterna varierar beroende på varifrån uppgifterna hämtas) drabbades av narkolepsi i samband med ”svininfluensan”. Dessa fall var alla mycket tragiska och diskussionen kring de drabbade har levt vidare eftersom samhället dröjde alltför länge med att betala ut ersättning till de drabbade. Samhällets agerande var verkligt bristfälligt och så får det aldrig gå till igen.

När det gäller den medicinska sidan av saken gäller det dock att ha proportioner. Å ena sidan måste vi erkänna tragedin för de som drabbades av narkolepsi. Å andra sidan måste vi känna till en del väsentliga fakta:
*det var hela 5,3 miljoner svenskar som vaccinerades mot ”svininfluensan”,
*tar vi ett ”mellanvärde” på 300 (mellan 150 – 440) innebär detta att 5½ personer drabbades av narkolepsi per 100 000 svenskar som vaccinerades vilket är en väldigt liten andel,
* jag skriver detta därför att en studie gjord i Norge visar att personer som drabbades av själva sjukdomen ”svininfluensan” också uppvisade en ökad risk att drabbas av narkolepsi (Källa: Norska Folkhälsoinstitutet).

Kopplingen till narkolepsin fanns nämligen i själva viruset. Därför kan ingen kan säga hur många extra fall av narkolepsi som skulle ha blivit fallet ifall ingen hade vaccinerats i Sverige. Jag skriver ”extra” fall eftersom cirka 100 svenskar drabbas av narkolepsi varje år – fast av helt andra skäl än vaccin mot ”svininfluensan”.

Vaccinet mot corona kan inte skapa narkolepsi. Det finns ingen koppling mellan coronaviruset och narkolepsi (som fallet var med svininfluensan).

Del tre
Det farliga idag är att det finns en anti-vetenskaplig anti-vaccinrörelse. Detta är det andra problemet som jag syftar på. Denna anti-vaccinrörelse gör sitt bästa för att spela på rädslan hos människor som redan är tveksamma till att vaccinera sig. Tillsammans kan dessa två faktorer utvecklas till ett verkligt stort problem – och på sikt till en ren katastrof. För om inte tillräckligt många svenskar vaccinerar sig mot coronaviruset riskerar landet att aldrig nå upp till den andel vaccinerade som krävs för att coronaviruset ska stoppas på samma sätt som exempelvis polio stoppades. Och så detta hända kommer i sin tur tusentals, kanske ännu fler, att dö  av covid-19 – just på grund av vaccin-motståndarna! Skulle detta ske vore det en verklig katastrof.

Bieffekten av vaccinet mot svininfluensan var narkolepsi. Detta drabbade mellan 150 – 440 människor. Jag vill upprepa att detta var mycket tragiskt. Men två saker måste läggas till: a) det var endast det vaccin som användes i Sverige och Finland som har kunnat kopplas till en ökning av antalet narkolepsifall, b) i länder där makthavarna underlät att vaccinera sin befolkning (exempelvis Kina) så ökade risken att drabbas av narkolepsi bland de som haft ”svininfluensa-sjukdomen” (vilket ligger i linje med de norska rönen).
En bieffekt av coronapandemin är döden.
I skrivande stund (19.00) uppges att 10 921 människor har avlidit i Sverige på grund av att de har utvecklat covid-19 efter att ha kommit i Kontakt med coronaviruset (Johns Hopkings University & medicine).

Att dö är en kraftig bieffekt av en sjukdom. Till detta kommer att många som tillfrisknar riskerar att få mer eller mindre allvarliga men. Det kan bland annat handla om permanenta skador på lungorna.

Jag är ingen medicinsk expert utan förlitar mig på andra. Men såvitt jag förstår är de två coronavacciner som nu är aktuella för Sverige testade på ett mycket stort antal människor. Och än så länge har man inte hittat några allvarligare biverkningar – även om inga mediciner eller vacciner är helt utan biverkningar. Men återigen: detta ska jämföras med risken att dö eller få bestående lungskador för de som utvecklar covid-19.

Del fyra
Jag har länge tillhört de som tagit strid mot spridarna av konspirationsteorier. Den första konspirationsteori som jag kom i kontakt med spriddes av nazister och deras medlöpare. Den gick ut på att judarna strävade efter världsherravälde. En viktig skrift för detta påstående var skriften ”Sion vises protokoll”. I denna skrift påstås liberaler, frimurare, kommunister och kapitalister utgöra redskap för judarnas strävan efter världsherravälde. Detta kan verka väldigt motsägelsefullt. Kommunister tillsammans med kapitalister, liberaler och frimurare. Men när man vet att detta s.k. protokoll var en förfalskning – gjord av den tsarryska polisen – blir det hela mer ”logiskt”. För alla dessa politiska och ekonomiska grupper eller sällskap uppfattades, under olika tidsperioder, som ett hot mot tsarväldet.

Nazisterna och deras likasinnade förnekade även att Förintelsen av sex miljoner judar, och en miljon romer, hade ägt rum. Idag är detta fortfarande vanligt bland nazister. Denna konspirationsteori flyter ihop med den första. Judarna har hittat på Förintelsen för att vi ska tycka synd om dem. Och inte se deras strävan efter världsherravälde. Grovt sett.

Även bland Muslimska brödraskapet är detta en spridd uppfattning. Yusuf al-Qaradawi är ordförande i Europeiska Fatwarådet som styrs av Muslimska brödraskapet. al-Qaradawi anses vara en av ”brödraskapets” viktigaste ideoligisk-religiösa ledare. Tillåt mig citera honom: ”Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats”. (TV-kanalen Al-Jazeera 22/1 2009)

Lägg märke till formuleringen ”…även om de [judarna] har överdrivit denna fråga …”. Här ser vi, tyvärr, hur Muslimska brödraskapet och nazisterna enas i uppfattningen att Förintelsen aldrig ägt rum – eller är överdriven.

Avrundning
När nu de som sprider konspirationsteorier vänder sig mot vaccinationer så riskerar deras konspirationer att bidra till att folk dör. I onödan. Och frågan ställs på sin spets i samband med coronapandemin. En sak som jag hoppas att alla kommer ihåg efter att ha läst denna blogg är förgrundsgestalten för det svenska vaccinationsmotståndet Linda Karlström även förnekar Förintelsen !
(se EXPRESSEN i början av denna blogg).

Jag vet inget om just Linda Karlströms politiska uppfattningar. Men jag vet att många nazister, högerextremister samt islamister som ”Muslimska brödraskapet” använder just konspirationsteorier som en metod att föra fram och sprida sina åsikter. Det är Arbetarpartiets plikt att bekämpa dessa konspirationsteoretiker. Och till dessa hör den anti-vetenskapliga anti-vaccinrörelsen.

De som medvetet sprider konspirationsteorier
utgör i mina ögon själva en pandemi.
 Vi måste bekämpa pandemier.

Donald Trumps långvariga hetsande, där budskapet varit att han blivit bestulen på valsegern, gav slutligen resultat. Och vilket resultat sedan. Kongressen stormades av extremister som lyssnat till Trumps hets. I tumultet sköts en kvinna till döds av polis. Även på andra platser har hängare till den avgående presidenten genomfört manifestationer i protest mot maktskiftet. Det är Trump som, tillsammans med ett antal extremister, är ansvarig för det som hänt både i Washington och runt om i USA. Trump måste bestraffas. De 74 miljoner som röstade på Trump är INTE ansvariga för detta.
_________________________________

President Donald Trump är direkt ansvarig för stormningen av Kongressen. I sitt tal till de människor som senare stormade kongressen fortsatte USA:s president att hävda valfusk. Donald Trump sade också:
* Visa styrka,
* Rör er mot Kongressen.
Detta agerande från USA:s president Donald Trump orsakade sedan stormningen av kongressen.

Efter stormningen av Kongressen fortsatte Trump att föra fram sitt budskap om valfusk. Dessutom sade Trump bland annat till de som stormat kongressen ”Vi älskar er. Ni är väldigt speciella”. Därefter nämnde Trump att demonstranterna skulle gå hem ”in peace”. Detta för att inte spela ”them” (valfuskarna) i händerna.

För mig står följande helt klart:
1. USA:s president har drabbats av en intellektuell och politisk härdsmälta som saknar motsvarighet sedan Richard Nixon utvidgade kriget i Vietnam till att även omfatta Kambodja – bakom ryggen på Kongressen,

2. Det som har hänt är inte representativt för de drygt 74 miljoner väljare som röstade på Donald Trump. Däremot är det ett resultat av kombination av två faktorer: Dels Trumps oförmåga att acceptera ett nederlag och den hets som han har sysslat med sedan presidentvalet, dels hur ett antal extremister har tolkat det envetna hetsandet från USA:s president,

3. Donald Trump är ansvarig för det som har hänt genom sin långvariga hets och genom sitt tal ikväll. Donald Trump måste bestraffas. Om Donald Trump inte straffas för detta har USA:s anspråk på att vara en demokrati förlorat i trovärdighet.

Nedan finns en sammanfattning av händelserna i Washington hämtade från Expressen.

EXPRESSEN
Hannes Lännerholm

Idag 22.48″FBI’s insatsstyrka befinner sig just nu inne i Kapitolium, rapporterar Leigh Ann Caldwell, korrespondent för NBC.DETTA HAR HÄNT• Mike Pence trotsade Trumps uppmaning att försöka stoppa valresultatet.• Trump-anhängare har stormat amerikanska kongressen – där ledamöterna röstar om att fastställa valresultatet.

• Mike Pence har förts i säkerhet.

• Washingtons borgmästare har utfärdat utegångsförbud från klockan 18 lokal tid.

• Trump manar till lugn.

• Skott har avlossats av polis i kongressen – kvinna skadad.

• Flera poliser har skadats i tumultet – 200 militärer på väg.

• Joe Biden: ”Vår demokrati har attackerats på ett sätt vi inte sett i modern tid.”

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Inledning
Fredagen den 4 december publicerade VK ett stort reportage om en kvinna i Umeå som har kopplingar till både talibanerna i Afghanistan och terrorgruppen Al-Qaida. Hon kallas för ”Karin”. Hon har, i sammanhang efter sammanhang, tillåtits representera muslimerna bland annat i Umeå. Men en person med ”Karins” bakgrund är, naturligtvis, inte representativ för muslimerna. Varken i Umeå, Sverige eller någon annanstans.

Del ett
”Karin” bodde under flera år bland extrema islamister i Afghanistan, Pakistan och Förenade Arabemiraten. Hon träffade sin förste make i början av 1990-talet. Tillsammans med honom flyttade hon till Afghanistan. Maken har skrivit – i entusiastiska ordalag – att han träffat både Al-Qaidas grundare Usama bin Laden och Mulla Omar som var talibanernas högste ledare. Maken dödades år 1999 då han stred för talibanerna.

”Karin” gifte om sig. Återigen med en islamistisk extremist. Även denne stred för talibanerna samt för Al-Qaida. Äktenskapet blev inte långt.

När USA gick in i Afghanistan år 2001 tog sig ”Karin” till Pakistan. Senare hamnade hon i Dubai i Förenade Arabemiraten. Där upplät ”Karin” sitt hem åt bl a en annan svensk konvertit och dennas make. Även maken var en islamistisk extremist, som senare reste till Irak och anslöt sig till den organisation som kom att bli känd som IS / Daesh.

(Källor: Aftonbladet 3/12-01, Aftonbladet 30/4-11, boken ”Svenska IS-krigare – från Al-Qaida till jihadi cool” av Magnus Sandelin)

”Karin” har alltså befunnit sig i kretsarna kring några av dagens värsta islamistiska terrororganisationer. Och detta under mer än tio år.

Del två
”Karin” återvände till Sverige och bosatte sig i Umeå. Detta skedde för ett tiotal år sedan. Där gjorde hon en ny karriär. Det är viktigt att poängtera att bland annat Aftonbladet skrev om ”Karins” kopplingar både till Al-Qaida och talibanerna redan år 2001. Det är också viktigt att poängtera att ”Karin” aldrig har tagit avstånd från dessa kopplingar. I Aftonbladets artikel från den 30/4-2011 avböjde hon att kommentera sitt tidigare liv (liksom i VK:s reportage från den 4 december).

Ingen av Aftonbladets båda artiklar innebar dock några problem för ”Karins” nya karriär i av Umeå kommun sponsrade organisationer och verksamheter.

Detta är föga förvånande för alla som känner till Raad Al-Duhans ”karriär” i av Umeå kommun sponsrade verksamheter och projekt åren 2007-2014 (läs mer om Al-Duhan i en av mina tidigare bloggar som handlar om denne). Raad Al-Duhan tillhör de sex islamistiska extremister som greps och sedan utvisades i tre instanser under 2019. Han har även dömts för att ha dödshotat chefredaktören för Gefle Dagblad.

Som så många andra, exempelvis nämnde Al-Duhan, utmålade sig ”Karin” som en representant för muslimer i allmänhet. När de tre världsreligionerna islam, judendom och kristendom presenterades för 200 gymnasieelever i Umeå för ett antal år sedan fick ”Karin” representera islam!

Del tre
Men ”Karin” har fler meriter på sitt CV. Låt oss nämna några av dessa:

* Hon har suttit i styrelsen för det av kommunen finansierade Umeå Föreningsråd. Hon fick till och med förtroendet att bli vald till sekreterare i nämnda föreningsråd!

* ”Karin” valdes även in i styrelsen för Föreningen Littfest, där Umeå kommun utgör en av de viktigaste ekonomiska sponsorerna. I styrelsen satt även politiker från S, V och MP.

* På själva festivalen Littfest var ”Karin” dessutom inbjuden som talare i ett panelsamtal – som representant för muslimerna.

* ”Karin” lyckades även få representera islam i ett arrangemang genomfört av Umeå stadsbibliotek. Arrangemanget gick ut på att bekämpa hat. Vi vill understryka det absurda i att en kvinna som själv valt att leva i närheten av personer som Usama bin Laden och Mulla Omar, och avböjt att ta avstånd ifrån sina kopplingar till terrorism, fick representera muslimerna på ett sådant arrangemang.

* Slutligen har ”Karin” också lyckats framträda som representant för muslimerna i olika medier. Hon har, i sin egenskap av muslim, fått hålla i programmet ”Morgonandakten” i P1 under en hel vecka. I samband med fastemånaden Ramadan för några år sedan blev hon intervjuad av P4 Västerbotten – återigen som representant för muslimerna!

Avslutning
Men en person med ”Karins” bakgrund är naturligtvis inte representativ för muslimerna. Varken i Umeå, Sverige eller någon annanstans.

PS. En komisk detalj är att Andreas Lundgren (S) försöker använda ”Karins” hemtjänstföretag – som VK skrivit om – mot bland annat oss i Arbetarpartiet. Tyvärr har vi inget IB och kan inte göra egna kartläggningar av individer utan måste hålla oss till offentliga källor som tidningen Aftonbladet och Magnus Sandelins bok. Däremot kan vi konstatera att ”Karins” karriär inom den branschen började under den period då S i Umeå ännu var för ett fritt val inom hemtjänsten. Utan protester från exempelvis Andreas Lundgren (S). DS.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Ett nytt bestialiskt terrordåd genomfördes i torsdags i den franska staden Nice.
Det känns viktigt att alla umebor får veta att det hölls en manifestation på Rådhustorget i Umeå lördagen den 24 oktober. Manifestationen syfte var att ta avstånd från terrorism och att uppmana alla att stå upp för yttrandefriheten. Manifestationen syftade även till att hedra minnet av den franske läraren Samuel Paty. Denne mördades på det mest brutala sätt för att han hade undervisat sina elever om yttrandefriheten och dess värde.

Jag vill återigen betona att manifestation för en vecka sedan känns extra viktig att påminna om idag – efter det bestialiska dådet nu i torsdags vid en katedral i den franska staden Nice.

Talade på mötet gjorde Michel Gautier, Elmer Eriksson och Peder Westerberg. Konferencier var Davis Kaza. Gautier talade som privatperson från Frankrike. Eriksson, Westerberg och Kaza deltog som representanter för Moderaterna, Liberalerna och Arbetarpartiet.

(Socialdemokraterna var inbjudna men kunde inte delta).

Manifestation mot terrorism och till försvara av yttrandefriheten – samt för att hedra terrorns offer.

Bild: Marika Atlegrim.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Inledning
Peter Vigren, socialdemokratisk ordförande för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå, har ensam fattat ett beslut som riskerar att få långtgående konsekvenser för spridningen av coronasmittan i Umeå med kranskommuner. Det ordförande Vigren bestämde den 19 oktober, helt på egen hand, var följande: ”…att åter öppna upp gymnasieskolorna för ordinarie undervisning i skolans lokaler från och med vecka 45”. Det är nästa vecka!

Innebörden av detta beslut – som alltså inte har fattats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i sin helhet, eller ens av nämndens presidium, utan just av ordförande Vigren själv – är att alla elever i Umeås kommunala gymnasieskolor kommer att återgå till undervisning i skolornas lokaler från och med måndag den 2 november! Fullt ut. Sedan terminsstarten har det endast varit eleverna som går första året på gymnasiet som varit i skolan på heltid. De som går andra och tredje året har enbart varit i skolan varannan vecka. Och fått plugga på distans varannan vecka.

Del ett
Ordförande Vigren har ensam tagit detta beslut i ett problematiskt läge vad gäller smittspridningen. Just nu ökar nämligen spridningen av coronasmittan i stora delar av Europa. I Frankrike och Tyskland – EU:s två största stater befolkningsmässigt och ekonomiskt – införs nu omfattande nedstängningar av samhället. Detta i syfte att få stopp på smittspridningen. Hårda restriktioner har även införts i en rad andra europeiska länder: exempelvis Spanien, Irland, Belgien, Storbritannien, Tjeckien, Nederländerna, Portugal och Danmark.

Även i Sverige ökar antalet smittfall kraftigt. Låt oss titta på vad som händer i andra delar av Sverige. Bilden nedan är en skärmdump från Expressens hemsida idag.


Statsepidemiolog Anders Tegnell uppgav på Folkhälsomyndighetens pressträff den 27 oktober att antalet bekräftade smittfall ökade med 70 procent under förra veckan jämfört med veckan dessförinnan (Expressen 28 okt). Onsdag den 28 oktober rapporterades 3 396 nya bekräftade smittfall i Sverige. Detta är det största antalet någonsin under en och samma dag sedan pandemin inleddes. Det ökade antalet bekräftade fall av coronasmitta beror delvis på att kapaciteten för testning och smittspårning är mycket bättre idag än under våren. Men ökningen av antalet bekräftade smittfall beror även på att antalet smittade individer i samhället verkligen ökar.

Sverige utgör inget undantag i världen.
Umeå utgör inget undantag i Sveriges avlånga land.
Därför var ordförande Vigrens, egenhändigt, fattade ”delegationsbeslut” mycket märkligt. Detta i två avseenden.

Del två
Märklighet ett: Även i Umeå och Västerbotten ökar nu antalet smittade. Onsdag den 28 oktober uppmätte Region Västerbotten det största antalet coronasmittade på en och samma dag sedan pandemins början. Även i här i länet har ökningen kommit under de senaste två veckorna. Enligt smittskyddsläkaren Stephen Stenmark vid Region Västerbotten, som intervjuats av VK, sker den största smittspridningen när människor umgås inomhus.
”Det gör vi på jobbet, när vi pluggar, när vi träffar vänner, när vi tränar tillsammans och inom familjen” sa Stephen Stenmark till VK.

När vi pluggar tillsammans …

Vi får heller inte glömma att höstlovet, som pågår denna vecka, är en tid då det både organiseras fester med många ungdomar och då många reser bort – trots att myndigheter avråder från detta. Ordförande Vigrens, egenhändigt, fattade beslut framstår mot denna bakgrund som ovanligt dåligt tajmat. Vigrens beslut går också tvärsemot den försiktighetsprincip som präglat Umeå kommuns agerande sedan coronapandemins utbrott. I samband med sportlovet i våras beslutade nämligen Umeå kommun att alla anställda, elever och förskolebarn som varit i områden med coronasmitta skulle stanna hemma i minst två dagar – oavsett om de hade symptom eller inte. Detta utökades senare till först fem och sedan till 14 dagar. Och kom dessutom att omfatta alla som varit och rest utomlands. Dessa försiktighetsåtgärder har med största sannolikhet bidragit till att smittspridningen i Umeå och Västerbotten hittills varit så pass låg. Men nu drar – inte Umeå kommun eller länet – utan ordförande Vigren åt ett annat håll än övriga Sverige. Jämför Vigrens attityd med den oro som nu sprider sig över landet.

Titta exempelvis på vad som beslutas i de tre länen Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Där uppmanas invånarna ”…att avstå från möten, besöka butiker och undvika kontakt med personer som man inte bor med. Personer äldre än 15 år uppmanas undvika både idrottsträningar och matcher. Samtidigt kan antalet besökare på offentliga evenemang begränsas till 50 personer i regionerna…” (Expressen 29 oktober)

Tidigare – under våren, sommaren och hittills under hösten – har beslutsfattarna i Umeå och Västerbotten framstått som mer insiktsfulla än de flesta andra runt om i landet. Men detta positiva exempel riskerar nu att förbytas till ett negativt exempel.

Del tre
Märklighet två. Den ökande smittspridningen i det svenska samhället och åtgärder i andra län gör det ytterst anmärkningsvärt att ordförande Vigren ensam tagit på sig ansvaret för beslutet att öppna gymnasieskolorna helt och hållet. Det hade inte varit svårt att kalla in övriga tio ordinarie ledamöter i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att lyssna på vad dessa hade att säga. Och om ordförande Vigren ansåg sig ha haft skäl för denna brådska hade han i alla fall kunnat tala med de övriga två i nämndens presidium: vice ordförande och andra vice ordförande.

Det hade inte tagit lång tid att genomföra ett sådant möte via videolänk. Umeå kommun har ju haft cirka sju – åtta månader på sig att träna för just denna typ av situationer.

Avslutning
Peter Vigren, Socialdemokratisk ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå, går på tvärs i förhållande till smittspridning och åtgärder mot smittspridningen i andra delar av världen och Sverige. Han går även på tvärs mot själva andemeningen med att försöka fatta beslut rörande smittskyddsbekämpningen i största möjliga enighet. Detta genom att fatta beslutet om att öppna gymnasieskolorna i Umeå kommun fullt ut på egen hand. Trots att detta framstår som helt onödigt.

Ordförande Vigrens beslut framstår även som minst sagt olyckligt.

Eller, för att tala klarspråk, alldeles förbannat självsvåldigt. Förhoppningsvis finns det andra inom S som agerar så att denna självsvåldighet stannar vid ordförande Vigrens negativa exempel.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Ingress
Det är en fruktansvärd tragedi att den franske läraren Samuel Paty har blivit halshuggen. Det är ett fruktansvärt hot mot yttrandefriheten att han mördades för att han undervisade sina elever i yttrandefrihet.

Kom till Rådhustorget på lördag 16.00. Antingen står vi nu upp för denna grundlagsstadgade rättighet även i Sverige och i Umeå. Eller så står vi inte upp för yttrandefriheten. Det senare innebär att acceptera självcensur på grund av våld och hot om våld. Detta är ett sanningens ögonblick.

Därför tänker vi ge umeborna en chans att samlas till en partipolitiskt neutral men politiskt viktig manifestation mot terrorism och för yttrandefrihet.

Återigen: Nu på lördag kl 16.00 på Rådhustorget.

Del ett
Historieläraren Samuel Paty ville förklara händelseförloppet bakom terrordådet mot satirtidningen Charlie Hebdo 2015 för sina elever. Detta som en del i sin undervisning om yttrandefrihet. Mot denna bakgrund visade han bland annat upp karikatyrbilder på profeten Muhammed hämtade från tidningen Charlie Hebdo. Före läraren visade bilderna hade han erbjudit muslimska elever att lämna klassrummet.

Det brutala mordet hade föregåtts av en sällsynt våldsam våg av hat och hot på sociala medier. I denna hatvåg hade bland annat lärarens namn samt namnet på skolan där han undervisade nämnts. Initiativtagare till denna våg av hat och hot riktad mot Samuel Paty var en förälder till en av Samuel Patys elever. Bland de elva gripna finns, förutom föräldern, även en känd islamistisk extremist.

Samuel Paty blev 47 år. Han undervisade i historia och geografi på College du Bois d’Aulne i Paris-förorten Conflans-Saint-Honorine.

Del två
De islamistiska riktningarna bland muslimerna har, genom våld och hot om våld, framtvingat en självcensur bland vissa journalister, författare, politiker och andra samhällsdebattörer. Detta har inneburit att det går att utnyttja den grundlagsskyddade yttrandefriheten till att driva med exempelvis kristendom och judendom. Men inte med islam. Där upphör yttrandefriheten. Denna process har pågått ända sedan 1989 då ayatollah Khomeini, Irans dåvarande religiöse diktator, utfärdade en fatwa (religiöst påbud) som uppmanade alla rättroende muslimer i hela världen att döda författaren Salman Rushdie på grund av dennes bok Satansverserna.

I praktiken har alltså att islamistiska extremister inskränkt yttrandefriheten även i länder som ska ha denna rättighet. Detta utgör ett grovt och mycket allvarligt angrepp på alla demokratiska-sekulära samhällen. Även Sverige. Å ena sidan.
Å andra sidan ska inte den majoritet av muslimer som tar avstånd från handlingar av detta slag lastas för mordet på Samuel Paty och andra liknande handlingar.

En majoritet av muslimerna i Sverige accepterar att grundlagen står över sharia. I Sverige.

Del tre
Den franska befolkningen sluter upp bakom lärarkåren samt yttrandefriheten som bland annat har sin grund i Frankrikes starka sekulära tradition. Detta inger hopp. Och glädjande nog träder även imamer fram och tar avstånd ifrån detta illdåd. Låt mig citera imamen Tareq Oubrou i Bordeaux:

”Målet med denna terrorakt är att splittra oss men det måste vi stå emot”

Tareq Oubrou anses vara en tolerant imam som gjort ett pionjärarbete för att anpassa muslimska lagar i syfte att muslimer ska kunna leva upp till de krav som ställs av den sekulära franska republiken.

Avrundning
I högtidliga sammanhang säger sig alla vara för yttrandefrihet. Särskilt då det inte kostar något att sluta upp bakom denna grundlagsfästa princip. Men nu kostar det allt oftare något att stå upp för yttrandefriheten. För allt fler vissa kostar yttrandefriheten livet.

De som inte förmår eller vågar förstå innebörden av verklig yttrandefrihet – att verklig yttrandefrihet även innebär rätten att driva med såväl hög som låg, såväl alla religioner som deras ledare även på ett hädiskt sätt – är inga försvarare av yttrandefriheten. Inte när det verkligen gäller. Inte när det verkligen kostar något.

Jag och det parti jag tillhör hädar inte någon religion. Å ena sidan. Å andra sidan står vi upp för den grundlagsfästa rätten att häda. Detta innebär att klara av göra två saker, eller tänka två tankar, samtidigt. Ungefär som att både gå och samtidigt tugga tuggummi. Det sistnämnda är inte svårt. Det kräver nämligen inget mod att både gå och samtidigt tugga tuggummi.

Men det förstnämnda – att inte häda själv men samtidigt försvara andras rätt att utnyttja den grundlagsfästa rätten att häda – har alltid visat sig vara betydligt svårare. Skälet är att det krävs mod till detta. Och mod är en bristvara i dagens Sverige. Inte minst politiskt mod.

Je suis Samuel

Ingress
Sverige befinner sig i en permanent regeringskris. Kriserna uppstår inte då Jonas Sjöstedt och V gång efter annan hotar med en misstroendeomröstning för att fälla regeringen. Regeringskrisen uppstod genom en kombination av faktorer. De två grundläggande faktorerna är att det faktiskt råder skilda politiska uppfattningar mellan partierna, på riktigt, samt att inget av de två traditionella blocken erhöll en egen majoritet för sin politik i det senaste valet.

Del ett
Låt oss titta på en tabell över fördelningen av mandaten i riksdagsvalet 2018:

PartiMandat
Socialdemokraterna100
Miljöpartiet16
Vänsterpartiet28
 144
  
Moderaterna70
Kristdemokraterna22
Centerpartiet31
Liberalerna20
 143
  
Sverigedemokraterna62
  
Summa349

Kommentar: Regeringen bestående av S och MP erhöll endast 116 av riksdagens 349 mandat. Det är endast en tredjedel. Två tredjedelar av mandaten tillföll alltså andra partier än S och MP. Stefan Löfvens regering lider därför av tre inneboende svagheter. Låt oss räkna upp dessa:

* Regeringen består av en koalition. Den politik som läggs fram av en koalition är, i nästan alla viktiga frågor, resultatet av en kompromiss. Detta är den första inbyggda svagheten.

* Den andra svagheten består av att V ursprungligen räknades in i regeringsunderlaget. Det var detta som gjorde det s.k röd-gröna blocket större än de fyra allianspartierna och innebar att Stefan Löfven var den förste som fick chansen att bilda regering. Hade däremot S och MP inte kunnat räkna in V skulle de tidigare allianspartierna ha blivit det största blocket med sina 143 mandat mot S och MP:s 116. Då hade Ulf Kristersson troligen blivit statsminister. (Under valrörelsen var det inget av allianspartierna som förklarade sig vara villigt att bilda regering med stöd av SD). Idag är det uppenbart att det var förhastat att bara räkna in V i samma block som S och MP. Det är ju V som gång på gång har hotat med en misstroendeomröstning. Den politiska oenigheten mellan regeringspartierna och V stod klar redan då regeringen slöt Januariavtalet med C och L. Vänsterpartiet villkorade redan då sitt stöd till Stefan Löfven. Jonas Sjöstedt förklarade att V exempelvis inte skulle acceptera försämringar av arbetsrätten – såvida inte LO-facken själva var med och förhandlade fram försämringarna.

* Den tredje svagheten består naturligtvis i att S och MP, för att ”tolereras” som regering, bland annat måste lova Centern och Liberalerna exakt de försämringar i arbetsrätten som var och är oacceptabla för Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet.

De ständiga diskussionerna om en misstroendeomröstning i riksdagen som kan fälla regeringen beror alltså inte på något okynne från exempelvis Vänsterpartiet eller andra partier. Den permanenta regeringskrisen, som först manifesterades genom att det tog fyra månader att sluta Januariavtalet och överhuvudtaget få en regering på plats, beror på att det redan från början fanns minst tre inbyggda svagheter i regeringsbildandet. Den mest akuta är att ledarna inom S och MP inte har tagit Vänsterpartiets försvar av främst arbetsrätten på allvar. Analyserna om regeringskrisen borde handla om de motsättningar som byggdes in redan i samband med att Januariavtalet slöts. Innehållet i avtalet utgjorde en tickande bomb och det är detta som gör att vi skriver att det har funnits en permanent regeringskris ända sedan valnatten 2018.

Del två
Sanningens ögonblick för allianspartierna

Januariavtalet, tillsammans med förhandlingarna mellan de fackliga federationerna LO och PTK samt arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv, köpte tid åt Löfvens regering samt C och L som ju var med och slöt Januariavtalet. Men nu har tiden runnit ut. Redan i juni presenterades Las-utredningen med de försämringar i arbetsrätten som C och L kräver. I slutet på september bröt förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare samman. Därmed befinner sig det svenska parlamentariska systemet i stor utsträckning åter på ruta ett – d.v.s. i samma situation som dagen efter riksdagsvalet 2018.

Vi skriver ”i stor utsträckning” – men definitivt inte helt och hållet. Det har även hänt saker mellan allianspartierna. Å ena sidan blev Centern och Liberalerna samarbetspartier till regeringen. Denna roll verkar idag passa Annie Lööf och C bättre än Nyamko Sabuni och L. Vi ska återkomma till denna skillnad mellan C och L. Å andra sidan har Moderaterna och KD nu definitivt öppnat för att bilda en regering med SD:s aktiva stöd. I samband med att Januariavtalet ingicks stod de tidigare allianspartierna längre ifrån varandra än på årtionden.

När det snart har gått två år sedan Januariavtalet har Liberalerna varit fast parkerade under fyra procent och paniken över att hamna under spärren i nästa riksdagsval sprider sig inom partiet. Samtidigt finns en kritik mot Sabuni för att hon inte har lyckats ta plats i den offentliga debatten. I detta läge måste Liberalerna göra något.

Till skillnad från Annie Lööf, som förespråkar extra tid till fack och arbetsgivare (och även till Stefan Löfven) för att komma överens när det gäller arbetsrätten, uppträder Sabuni långt mer aggressivt. I en intervju i Dagens Nyheter var hennes huvudbudskap att hon längtade tillbaka till alliansens dagar. Vi tror att det just nu pågår en intern debatt inom Liberalerna om de ska ”gå över” till det läger som skulle rösta för att fälla regeringen. Och i förlängningen även för eller emot att ansluta sig till den ståndpunkt som M och KD har när det gäller att kunna bilda en regering med stöd av SD. Partierna i den forna Alliansen står inför ett sanningens ögonblick.

Del tre
Sanningens ögonblick för fackföreningarna

Grundproblemet består fortfarande i följande: Ska LO och PTK svika sina medlemmar genom att acceptera en stor maktförskjutning på arbetsplatserna via lagstiftning? En sådan maktförskjutning innebär inte enbart direkta försämringar när det gäller arbetstryggheten för nästan tre miljoner löntagare. Den innebär också en förskjutning när det gäller vem som ska utforma spelreglerna på arbetsmarknaden. Sedan Saltsjöbadsavtalet 1938 har fackföreningar och arbetsgivare i stort sett fått sköta sig själva. Om det tänkta huvudavtalet mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv nu ersätts med lagstiftning har det skapats ett helt nytt prejudikat inför framtiden i form av ett ökat statligt inflytande.

Gång på gång beskrivs det som att fackföreningarna står maktlösa i denna situation. Men nu börjar de ordinarie förhandlingarna om löner och arbetsvillkor. Här förhandlar fackföreningarna utan fredsplikt. Det finns inget som förhindrar att fackföreningarna använder sin konflikträtt både för att försvara dagens anställningstrygghet och även i syfte att flytta fram sina positioner, exempelvis genom att avskaffa allmän visstidsanställning – något som ligger LO:s största medlemsförbund Kommunal särdeles varmt om hjärtat. Även fackföreningsrörelsen står alltså inför ett sanningens ögonblick.

Del fyra
Sanningens ögonblick för Socialdemokraterna

Ska S åter svika löntagarna? Stefan Löfven gjorde detta då han skrev under Januariavtalet. Han gjorde det igen i den nyss framlagda budgetpropositionen. Där lånade regeringen pengar till skattesänkningar på uppåt 30 miljarder och kallade sedan detta för ”sossepolitik när den är som bäst”. Detta trots att partiet, på sin kongress 2017, deklarerade att ”skattesänkar-eran i svensk politik är över”! Eller ska S, helt plötsligt, underkänna Las-utredningen och därmed sätta löntagarna före sin uppgörelse med C och L? En sådan omvändelse under galgen vore önskvärd. Det skulle naturligtvis kräva att S omedelbart gör partiet redo för ett extraval! För sviker S de löften partiet har gett Centern och Liberalerna i samband med Januariavtalet riskerar de att tappa stödet från dessa partier och därmed regeringsmakten.

Men låt oss påminna om det vi skrev i inledningen. Socialdemokraterna har endast 100 av riksdagens 349 mandat (och 116 tillsammans med MP). Kom även ihåg de tre motsättningar vi beskrivit tidigare. Det var aldrig självklart att S, med ett så litet parlamentariskt underlag, skulle bilda regering. Det vore bättre att gå till nyval genom att försvara löntagarnas intressen: det handlar om arbetstryggheten, kollektivavtalens ställning och att bekämpa marknadshyror. För mer än något annat parti utgör detta ett sanningens ögonblick för Socialdemokraterna.

Del fem
Sanningens ögonblick för Vänsterpartiet

Som vi skrev inledningsvis deklarerade Jonas Sjöstedt att Vänsterpartiet ”tolererar” Löfven som statsminister så länge han inte lägger fram förslag i riksdagen om försämrad anställningstrygghet eller marknadshyror. Tiden håller på att rinna ut även för Jonas Sjöstedt. Satt under press vägrar Sjöstedt att tala om när han kommer att ta initiativ till en misstroendeomröstning i riksdagen som skulle fälla regeringen. Det går inte att undvika att ställa sig följande fråga: Ska Sjöstedt göra allvar av sitt hot – eller tänker han förhala processen till dess att han avgår som partiledare i månadsskiftet oktober-november? Detta skulle ha den fördelen att ytliga betraktare, i bästa fall, kommer att minnas Sjöstedt för två saker. Han försvarade anställningstryggheten och han släppte inte fram M, KD och SD efter att han fällt Stefan Löfvens regering!

Mindre ytliga betraktare skulle naturligtvis dra den riktiga slutsatsen av ett sådant agerande. Denna består i att Sjöstedt helt enkelt är för feg för att fatta något beslut och därför vräker över ansvaret på sin efterträdare Nooshi Dadgostar och den nyvalda partistyrelsen.

Allt detta under förutsättning att Sjöstedt inte tar initiativ till en misstroendeomröstning före sin avgång. Såväl Sjöstedt som Vänsterpartiet står inför ett sanningens ögonblick.

Avrundning
Dags för strid.
Socialdemokraterna inledde perioden efter valet 2018 genom att regera på en budgetreservation från M och KD. Partiet följde upp detta genom Januariavtalet, som förutom försämringen av anställningstryggheten även inneburit att S tagit över borgerlighetens politik med ofinansierade skattesänkningar som kommer att drabba sjukvård och äldreomsorg i ett läge när det krävs långsiktiga upprustningar av dessa verksamheter.

Arbetarpartiet vill betona att eran för reträtter måste vara slut. Fackföreningarna går in i en avtalsrörelse utan fredsplikt. De kan använda konflikträtten till att försvara anställningstryggheten och kollektivavtalens ställning samtidigt som de tar strid för anständiga löner. Socialdemokraterna måste, parallellt med detta, förbereda sina medlemmar och sidoorganisationer för ett nyval/extraval.

Det enda sättet att försvara arbetsrätt, sjukvård och omsorger är ett nyval där S backas upp av facken som använder sin konflikträtt i den nu pågående avtalsrörelsen. För S måste myglet i riksdagskorridorerna ersättas med en offensiv på arbetsplatser och i bostadsområden. För LO gäller det att förklara att det kan komma att krävas stridsåtgärder i den kommande avtalsrörelsen om arbetsrätten ska stärkas istället för försvagas.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Ingress

Regeringen har hävt besöksförbudet på särskilda boenden inom äldreomsorgen. Detta skedde den 1 oktober. Den 2 oktober rapporterade Folkhälsomyndigheten 712 nya bekräftade fall av coronasmitta i Sverige!

Detta var den största ökningen på en enskild dag sedan den sista juni.

Jämför detta med att då besöksförbudet infördes på särskilda boenden inom äldreomsorgen hade antalet smittfall – på en enda dag i landet Sverige – inte överstigit 475!

Besöksförbudet infördes den 1 april – och fick alltså verka under sex månader.

Tänk efter

* När besöksförbudet nu avskaffats sker detta i ett läge då smittspridningen ökar i stora delar av landet. Och i stora delar av världen,
* Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell säger att det internationella nödläget när det gäller coronapandemin kommer att vara över tidigast om ett år. Men att nödläget är över innebär inte att själva pandemin är över,
* I Region Dalarna har ”smittskyddet” tagit beslut om att behålla besöksförbudet tills vidare. Detta just på grund av den senaste tidens ökning av antalet bekräftade smittfall i Dalarna. ”Vi har Sveriges största smittspridning just nu och vi vill inte få in den på äldreboenden” säger smittskyddsläkaren i Region Dalarna, Anders Lindblom, till SvD.
* En annan kritiker av att besöksförbudet hävs precis i ett skede då det sker en ökning av antalet bekräftade smittfall är den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm. Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) är kritiska till att besöksförbudet hävs just nu och anser att det behövs tydligare riktlinjer för personalen på de särskilda boendena inom äldreomsorgen.
* Någon flockimmunitet har inte uppnåtts – inget vaccin har framställts som myndigheterna har kunnat börja  massdistribuera.

Därför anser jag att avskaffandet av besöksförbudet är oöverlagt och ansvarslöst. Jag anser att besöksförbudet måste återinföras – i en eller annan form. Men genom att först ha avskaffat besöksförbudet har regeringen gjort det svårare att föra en ansvarsfull politik.

– – – – –

Det var ett tag sedan jag publicerade statistik från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC rörande pandemin.
Tre kommentarer:

a) sedan jag senast publicerade statistik har antalet smittade och avlidna i Sydamerika och USA exploderat,
b) Sverige ligger fortfarande väldigt högt upp i jämförelse med andra länder i Europa. Det är bara i Belgien, Spanien, United Kingdom och Italien som kommer högre upp på denna skammens lista.
(Andorra, San Marino, m fl, räknar jag inte in i statistiken).
c) Sverige ligger fortfarande skrämmande högt i förhållande till länder som Danmark, Finland och Norge.
d) Antalet avlidna i dessa tre länder tillsammans blir lite mer än en femtedel av antalet avlidna i Sverige. I tabellen nedanför, där vi jämför antalet avlidna i förhållande till befolkningens storlek, kan alla se den skrämmande skillnaden.
e) Finland har exempelvis enbart en tiondel av antalet avlidna i jämförelse med Sverige  – sett till storleken på respektive lands  befolkning.

Se nedan den tragiska listan:

 1. Peru: 1018 avlidna per 1 miljon invånare
 2. Belgien: 884 avlidna per 1 miljon invånare
 3. Bolivia: 715 avlidna per 1 miljon invånare
 4. Brasilien: 706 avlidna per 1 miljon invånare
 5. Ecuador: 699 avlidna per 1 miljon invånare
 6. Spanien: 696 avlidna per 1 miljon invånare
 7. Chile: 695 avlidna per 1 miljon invånare
 8. Mexiko: 651 avlidna per 1 miljon invånare
 9. USA: 647 avlidna per 1 miljon invånare
 10. United Kingdom: 639 avlidna per 1 miljon invånare
 11. Italien: 598 avlidna per 1 miljon invånare
 12. Panama: 580 avlidna per 1 miljon invånare
 13. Sverige: 576 avlidna per 1 miljon invånare
 • Tyskland: 116 avlidna per 1 miljon invånare
 • Danmark: 115 avlidna per 1 miljon invånare
 • Österrike: 96 avlidna per 1 miljon invånare
 • Finland: 63 avlidna per 1 miljon invånare
 • Norge: 52 avlidna per 1 miljon invånare

Källa: EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) 9 oktober

Statistiken globalt 9 oktober

 • 36 583 084 människor har bekräftats smittade
 • 1 062 978 har bekräftats avlidna
 • 25 486 188 har tillfrisknat

Källa: Siffrorna för antalet bekräftade smittfall och avlidna kommer från EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) 9 oktober. Siffran för antalet tillfrisknade kommer från Johns Hopkins University 9 oktober.

Sverige totaltbekräftade smittfall: 98 451
bekräftade avlidna:   5 894

Källa: Folkhälsomyndigheten 9 oktober

Västerbotten totaltbekräftade smittfall: 1 108
bekräftade avlidna:       31

Källa: Folkhälsomyndigheten 9 oktober