Vaccinmotståndare hotade Arbetarpartiets gruppledare. Läs om detta – och om resultatet i vår omröstning på Rådhustorget i lördags

Jag har två syften med min blogg:
att motverka en sjunkande allmänbildning
när det gäller samhällsfrågor; att väcka intresse för AP.

Idag diskuterar vi:
Aggressiva vaccinationsmotståndare i Umeå

__________________________

Inledning
Precis som jag skrev i fredags genomförde vi i Arbetarpartiet ett möte på Rådhustorget i lördags. Trots mindre bra väder. Vi håller alltid det vi lovar. Genom att arrangera en inofficiell lokal folkomröstning gav vi umeborna chansen att ta ställning till följande fråga: ”Ska vaccinvägrare inom sjukvård och äldreomsorg kunna omplaceras?”.

Det blev en lyckad tillställning. Det var både gamla och unga som stannade för att rösta. Stundtals uppstod det till och med köbildning. Sammanlagt var det 51 personer som röstade under den dryga timme som vi befann oss på torget.

Rösterna fördelade sig på följande sätt:
JA. 39 umebor röstade Ja till att anställda som vägrar vaccinera sig, trots att de arbetar inom sjukvård, äldreomsorg eller andra omsorger, ska kunna omplaceras,
NEJ. 12 personer röstade Nej till att vaccinvägrare inom sjukvård och omsorger ska kunna omplaceras.

Vi vill tacka alla som deltog. Samtidigt måste vi konstatera att det var överraskande många som röstade Nej. Men följande incident kanske kan förklara detta.

Del ett
Tyvärr stördes Arbetarpartiets arrangemang av ett antal vaccinmotståndare. En av dessa var mycket aggressiv. Denne riktade till och med ett underförstått fysiskt hot mot Davis Kaza – Arbetarpartiets gruppledare i Umeå kommunfullmäktige. Agerandet från vaccinmotståndarna berodde sannolikt på en kombination av två faktorer. Dels att vi bloggat om vår inofficiella lokala folkomröstning. Dels för att vaccinmotståndarna hade en manifestation i Stockholm samma dag (i lördags). Vaccinmotståndarna, för dagen organiserade även i Umeå, deltog själva i vår omröstning på Rådhustorget.

Del två
Händelserna utvecklade sig på följande sätt. Vi hade torgmötestillstånd, ljudanläggning och jag uppmanade förbipasserande att ta ställning i denna fråga som idag diskuteras över nästan hela Sverige. Folk uppmanades att komma fram och rösta vid vårt bord. Mot denna bakgrund borde vi naturligtvis ha fått agera ifred. Men icke så. Vaccinmotståndarna ställde sig istället mitt på Rådhustorget och började dela ut sina egna flygblad. Detta var provokativt agerat mot oss. Det skapade en risk att vi, i Arbetarpartiet, kunde bli sammankopplade med vaccinmotståndarna av umebor som endast skyndade förbi i det mindre bra vädret.

Deras material såg ut på följande sätt:

Del tre
Davis Kaza gick därför fram till en av vaccinmotståndarna som delade ut deras blad och bad vänligt denne att förflytta sig tio meter. Återigen: skälet var att vi hade polistillstånd (vilket de saknade) och att det fanns en risk att vi skulle kunna bli sammanblandade med dessa vaccinmotståndare.

Han som blev ombedd att flytta sig blev omedelbart mycket aggressiv.

Han började gasta om att han, minsann, hade rätt att dela ut sina blad och att ingen kunde tvinga honom att göra något. Kaza upprepade återigen, med vänlig röst, att det Arbetarpartiet ville var att vaccinmotståndarna skulle förflytta sig tio meter bort och dela ut sitt material där – istället för mitt i Arbetarpartiets torgmöte.

Del fyra
Detta gjorde tyvärr vaccinmotståndaren ännu mer aggressiv! Han sade också följande: om Davis Kaza fortsatte att be honom förflytta sig skulle Kaza ”få se vad som händer, inom en minut”. Det underförstådda var att vaccinmotståndaren skulle börja slåss med honom!

Ett fysiskt hot således!

Efter ett ytterligare kort meningsutbyte, i vilket Kaza återigen bad vaccinmotståndaren att flytta sin utdelning, inte avbryta densamma, kände sig Kaza tvungen att tillkalla polis. Vaccinmotståndaren gav ett så pass aggressivt, och obalanserat, intryck att det kändes befogat att tillkallas polis. När dessa kom – med tre bilar (!) – försvann anti-vaxxarna illa kvickt från Rådhustorget. Vi vill på detta sätt tacka för uppbackningen från ordningsmakten.

Del fem
Detta aggressiva agerande från en av vaccinmotståndarna på Rådhustorget är inte förvånande. Jag har tidigare skrivit om hur antivaccinrörelsen har ”radikaliseras”. I början av september blev exempelvis mitt namn och min bild ”kidnappade” av en vaccinmotståndare som heter Fritjof Persson. Denne har tidigare varit med i nazistiska ”Nordiska Motståndsrörelsen”. Fritjof Persson har också, offentligt, påstått att när svenskarna börjar fatta att folk dör av vaccinet, då ska älgstudsaren fram så att vi kan skjuta hela bunten i riksdagen och Folkhälsomyndigheten! För detta hotfulla uttalande har Fritjof, föga förvånande, blivit polisanmäld.

Fritjof Persson kan framstå som ofarlig i sig själv. Men uttalanden av detta slag, där både typen av vapen och vilka som förtjänar att skjutas, måste tas på allvar. Det krävs endast att en enda labil person uppfattar sig ha fått ett uppdrag från någon sorts udda auktoritet för att det ska gå verkligt illa! Huruvida Fritjof Persson själv är kapabel att inse detta är svårt att säga. Men oavsett vad han, och hans gelikar, förstår eller inte förstår måste deras uppmaningar till sina meningsfränder att skjuta folk tas på allvar. Och stoppas.

Del sex
Flygbladet som vaccinmotståndarna delade ut kom från några som kallar sig ”Sann Frihet”. Detta nätverk framstår som ett sorts ”fikonlöv” för en av de allra mest kufiska grupperna bland konspirationsteoretikerna i Sverige, nämligen gruppen ”vaken.se”. Dessa började pumpa ut sina budskap efter den 11 september 2001 då terrorgruppen al-Qaida kapade ett antal plan och bland annat körde in dessa i World Trade Centers båda torn. Vaken.se gör sig till tolk för de vanligaste konspirationsteorierna. De påstår bland annat att det var den amerikanska regeringen som själv låg bakom attacken den 11 september. De för även fram konspirationsteorier rörande ”chemtrails” (spåren i luften från flygplan).

Ni förstår karaktären på denna gruppering. Och det var alltså deras fikonlöv till nätverk, ”Sann Frihet”, som var ute i lördags.

Men för att vara rättvis: det var endast en av dem som var aggressiv. De övriga agerade helt OK. De höll sig på avstånd och uttalade heller inga hot.

Avslutning
Dagens Nyheter tillhör de som har varnat för en ”radikalisering” bland vaccinmotståndarna i Sverige. De har nämnt Fritjof Persson som, vid ett av sina besök i Umeå, ”kidnappade” mitt namn och min bild i syfte att framstå som mer legitim (klicka här för att läsa om detta). Vi uppfattar det aggressiva inslaget i agerandet från vaccinmotståndarna från nätverket ”Sann Frihet” som en bekräftelse på att vaccinmotståndarna i Sverige håller på att ”radikaliseras”.

Samtidigt vill vi understryka följande: alla som inte vill vaccinera sig tillhör inte de organiserade konspirationsteoretiker som utgör kärnan i antivaccinrörelsen i Sverige. Det finns även enskilda individer som ”bara” är rädda för att ta en spruta med ett nytt vaccin och inte alls tillhör de – ofta USA-inspirerade och aggressiva – vaccinationsmotståndarna (i nätverk som ”Sann Frihet” och Vaken.se).

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.