Studieförbundet Ibn Rushd utgör Muslimska brödraskapets största kassako. Göteborg har nekat dem bidrag. Umeå bör göra detsamma.

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen underminerar kampen mot corona – och öppnar för de gamla farsoterna.
Vaccinera dig då du erbjuds chansen!
____________________________

Nedanstående text är resultatet av en viss bearbetning från min sida av en artikel som en av mina partikamrater har skrivit. Äras den som äras bör.

Ingress
Den 23 februari beslutade Socialnämnd Centrum i Göteborg att avslå en bidragsansökan från studieförbundet Ibn Rushd. Studieförbundet gick därmed miste om drygt 800 000 kronor i kommunala bidrag. Avslaget motiveras bland annat med att Ibn Rushd bjudit in föreläsare som gett uttryck för religiös extremism och antisemitism (judehat). Vi ska återkomma till judehatet i detta blogginlägg.

Del ett
Göteborgs kommun frös bidragen till Ibn Rushd redan under hösten 2020, dels för att utreda studieförbundets samarbete med icke-demokratiska organisationer, dels för att undersöka om det skett ekonomiska oegentligheter inom Ibn Rushd. Redan tidigare har bland annat Region Uppsala och Hässleholms kommun stoppat bidragen till Ibn Rushd.

Studieförbundet Ibn Rushd har länge utgjort den enskilt viktigaste källan för ekonomiska bidrag – här i Sverige – till Muslimska brödraskapets nätverk. I Sverige. Vi vet däremot inte hur mycket pengar som det Muslimska Brödraskapet får från länder som Turkiet eller Qatar – till olika moskébyggen.

Jag låter en av Muslimska brödraskapets viktigaste andliga ledare, Yusuf al-Qaradawi, få presentera denna organisationen genom ett uttalande som gjordes i TV-kanalen Al-Jazeera den 28 januari 2009.

 ”Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende.”

Del två
Studieförbundet Ibn Rushd bildades 2001 på initiativ av Islamiska Förbundet i Sverige. Islamiska Förbundet utgör Muslimska brödraskapets huvudorganisation i Sverige. År 2008 klarade Ibn Rushd kriterierna för att bli godkända som ett nationellt studieförbund och fick därmed rätt till statliga bidrag via Folkbildningsrådet.

För att bli berättigad till statliga bidrag måste ett studieförbund uppfylla vissa kriterier. Studieförbundet måste bland annat ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar och får inte bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet”.

Vidare ställs krav på att studieförbundet ska ha verksamhet i hela landet och vara uppbyggt med minst fem juridiska enheter utspridda över hela Sverige. Studieförbundet måste även ha minst tre medlemsorganisationer. Det finns dessutom även ett krav på att studieförbundet ska genomföra minst 200 000 studietimmar per år.

Del tre
De statliga bidragen utgör studieförbundens absolut största inkomstkälla. Folkbildningsrådet fördelade sammanlagt 1,9 miljarder kronor i statliga bidrag till de tio godkända studieförbunden under året 2019. Studieförbundens näst största källa till bidrag utgörs av kommuner och regioner. I tabellen nedan kan du se hur de olika bidragen fördelades under året 2019.

Typ av bidragMiljoner kronor
Statsbidrag1 932
Regionbidrag   296
Kommunbidrag   311
Övriga bidrag   183
Summa bidrag2 722

Källa: Folkbildningsrådets årsredovisning 2019

Del IV
När Ibn Rushd godkändes som studieförbund innebar detta ett gigantiskt ekonomiskt tillskott till Muslimska brödraskapets nätverk i Sverige. Godkännandet skedde år 2008. Trots att Ibn Rushd utgör ett av de två minsta studieförbunden i Sverige hade det, enligt sin egen årsredovisning, intäkter på hela 50,5 miljoner kr endast år 2019!

Genom att studera Folkbildningsrådets årsredovisning för 2019, samt en rapport från Riksdagens utredningstjänst (Dnr 2020:1351), kan vi konstatera att Ibn Rushds intäkter kom från följande håll.

 Miljoner kr
Statliga bidrag 31,7
Kommunala bidrag  6,0
Övriga bidrag/intäkter 12,8
Summa 50,5

Källa: Studieförbundet Ibn Rushds årsredovisning 2019, Riksdagens utredningstjänst (Dnr 2020:1351)

Del V
Folkbildningsrådet förlåter Ibn Rushd trots en mycket hård kritik – vilket är obegripligt. Under 2019 genomförde Folkbildningsrådet en granskning av Ibn Rushd, som resulterade i rapporten ”När tilliten brister”. Studieförbundet Ibn Rushd fick kritik på flera punkter. Bland annat kritiserades nämnda studieförbund för att vid ett flertal tillfällen ha anlitat ”föreläsare med demokrati-fientliga åsikter”.
Rapporten konstaterar dessutom, rakt ut, att Ibn Rushd tillhör en ”…sunnimuslimsk, samhällstillvänd tolkningstradition med ideologisk anknytning till Muslimska Brödraskapet…”.

Vidare kritiseras Ibn Rushd för att inte ta itu med frågor som homofobi och antisemtism samt för att makten inom studieförbundet är koncentrerad till ett litet mansdominerat nätverk.
Trots dessa uppenbara brister beslutade Folkbildningsrådet att fortsätta betala ut statliga bidrag till Ibn Rushd! Rådet vågar uppenbarligen inte agera – trots sina egna upptäckter om Ibn Rushd.

I en debattartikel i Expressen har forskarna Magnus Ranstorp, Peder Hyllengren och Aje Carlbom tagit upp ytterligare kopplingar mellan Ibn Rushd och religiös extremism:

  • En av Ibn Rushds medlemsorganisationer bjöd in den saudiske imamen Sheikh Tawfeeq As Sayegh till sitt sommarläger 2016. As Sayegh har, vid upprepade tillfällen, uttalat sig för att judar ska dödas, slaktas och utrotas.
  • En av Ibn Rushds lokala medlemsföreningar i Göteborg är den islamistiska moskén ”Göteborg Diyanet camii”. Moskén utgör den turkiske presidenten Erdogans förlängda arm i Sverige.
  • År 2013 var Ibn Rushd medarrangör till ett möte med predikanten Kamal El-Mekki. Denne anser att den som lämnar islam ska straffas med döden.

Del VI.
Ibn Rushd – ett studieförbund för segregering. Studieförbundet påstår att de arbetar för integration. Och Folkbildningsrådet har hänvisat till Ibn Rushds påstådda integrationsarbete som ett skäl till att fortsätta betala ut statliga bidrag till studieförbundet. Men en genomläsning av Ibn Rushds årsberättelse visar att studieförbundet rapporterar drygt 285 000 studietimmar under år 2019. Hela 93 000 av dessa studietimmar har handlat om folkbildning i ”främmande språk” (främst arabiska). Drygt 66 000 studietimmar har handlat om religion. Tillsammans utgör dessa båda ämnen 56 procent av all studietid inom Ibn Rushd. Folkbildning som rör det svenska språket – som utgör en av de viktigaste stegen mot att integreras i det svenska samhället – utgjorde endast 4 procent av alla studietimmar inom Ibn Rushd år 2019!

Istället för integrering framstår det som att Ibn Rushd, när det kommer till kritan, arbetar för vidmakthålla (eller till och med stärka) den rådande segregeringen i det svenska samhället. Detta stämmer helt med Muslimska brödraskapets strävan efter att skapa enklaver i det svenska samhället där sharia sätts över svenska lagar – även den de svenska grundlagarna.

Avslutning
Folkbildningsrådets ovilja att stoppa bidragen utgör ett typexempel på den medlöparmentalitet som både föreningar, myndigheter och politiska partier länge har visat mot de organisationer som ingår i Muslimska brödraskapets nätverk i Sverige. Däribland studieförbundet Ibn Rushd.

Att Göteborgs kommun nu drar in bidragen för Ibn Rushd innebär en delseger för alla demokratiskt sinnade muslimer – för muslimer som strävar efter att bli en del av det svenska samhället. Det är även en delseger för oss som arbetar för integrering och som står upp för ett sekulärt samhälle.

Fler kommuner bör följa Göteborgs exempel. Inte minst Umeå kommun. Jag och andra medlemmar i Arbetarpartiet kommer att arbeta för att stoppa bidragen till denna kassako för Muslimska brödraskapet.

Till sist: Folkbildningsrådets medlöparmentalitet borde föranleda att rådet självt utsätts för en kritisk granskning.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.