SD-Petter förmår inte försvara Björn Söders rasbiologiska definition av ”svenskheten”. Istället tar han på sig offerkoftan. Tala om ömkligt.

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen underminerar kampen mot corona – och öppnar för de gamla farsoterna.
Vaccinera dig då du erbjuds chansen!
____________________________

Ingress
I mitt förra blogginlägg berättade jag hur sverigedemokraten Björn Söder hade definierat vad ”svenskheten” är. Detta på ett möte i Umeå lördagen den 23 januari 2016.

Vem är Björn Söder? Han har suttit i riksdagen sedan SD invaldes år 2010. Söder är ledamot i SD:s partistyrelse. Han fick även sitt partis förtroende att vara riksdagen andre vice talman under perioden 2014 – 2018. Björn Söder tillhör SD:s veteraner och innersta krets. Det är en förhållandevis liten, och bestående, grupp. Den som vill förstå SD har därför all anledning att bland annat följa vad en person som Söder säger och gör.

När det gäller vad ”svenskheten” är löd alltså Björn Söders definition på följande sätt: ”Svenskheten är en nedärvd essens som det är svårt att sätta fingret på”. Sagt av nämnde Söder, i Umeå, den 23 januari 2016 (och med största säkerhet vid en rad andra tillfällen).

Del ett:
Motsatsen till nedärvd är inlärd. Men ”svenskheten” skulle alltså, enligt ”teoretikern” Söder, vara nedärvd. Just därför anser jag att Björn Söders definition av ”svenskheten” har rasbiologiska drag. Nej. Fel. Jag anser att definitionen är rasbiologisk. Till detta ska läggas att det så kallade ”signalvärdet” av Söders definition är mycket stor, klar och tydligt. För om svenskheten är en ”nedärvd essens” kan den ju inte läras in!

Innebörden är denna: en person från exempelvis Egypten eller Gaza – som dyrt och heligt lovar att efterleva, och som efterlever, de svenska grundlagarna samt de traditioner som bygger på nämnda lagar – kan ändå inte bli en del av ”svenskheten”. (En medborgare, rent formellt, JA, men en del av ”svenskheten, NEJ).

Varför inte? Därför att svenskheten, enligt Björn Söder, skulle varar ennedärvd” essens. Och just därför kan den inte läras in (med essens menar Söder naturligtvis ”egenskap” – men han är för politisk feg för att säga detta rakt ut).

Detta handlar definitivt om rasbiologi.

Del två:
Vad gör då SD:s starke man i Umeå och Västerbotten – Petter Nilsson -ställd inför detta?

Tar sig SD-Petter an uppgiften att försvara Björn Söder – exempelvis genom att försöka förklara att Söders definition av ”svenskheten” inte är rasbiologisk? Nej. SD-Petter vågar sig inte på detta att försvara Björn Söders rasbiologi. Han föredrar att hoppa över denna. SD-Petter använder med andra ord exakt samma metod som Björn Söder då denna hoppade över SD:s nazistiska bakgrund vid sitt besök i Umeå 2016! (här vill jag understryka det jag skrev i mitt förra blogginlägg – dagens SD är inte ett nazistiskt parti).

Men tillbaka till ämnet: Istället för att ta upp den, av mig, kastade handsken tar SD-Petter istället på sig offerkoftan och frågar, med spelad oro, om det …

Blir det olagligt att vara medlem i SD?

Så utomordentligt ömkligt. Jimmie Åkesson satsar på att utgöra ett fundament i en framtida konservativ regering tillsammans med – i första hand Moderaterna och Kristdemokraterna – medan SD-Petter oroar sig för att bli ”olaglig”.

Avslutning
Jag påstår att Björn Söder förde fram en rasbiologisk definition av vad ”svenskheten” är. Detta i samband med att denne Söder besökte Umeå i januari 2016. Söder är en person i SD-ledningens innersta krets – både ledamot i riksdagen och i partistyrelsen (SD ).

Istället för att förklara, eller försvara, Söder skyndar sig alltså SD-Petter att byta ämne. Detta genom att låtsas vara rädd för att det ska bli olagligt att vara medlem i SD.

Så utomordentligt ömkligt.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.