Protester över hela Ryssland mot det militära angreppet på Ukraina. Se korta filmer på denna blogg. Plus en kommentar till varför Putin vågar.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Antikrigsprotester i Ryssland

Motståndet mot den rysta statsledningens angrepp på Ukraina har utlöst en rad protester även inom den Ryska federationen. Trots risken att utsättas för hårda repressalier hölls protestmöten mot angreppet på Ukraina i mellan 50-60 ryska städer den 24 februari. Så vitt vi vet har det hållits protester från Kaliningrad i väst till Vladivostok i öst, från Murmansk i norr till Krasnodar i söder. De största demonstrationerna genomfördes i Moskva och St Petersburg. I sociala medier sprids bilder från demonstrationer även i Niznij Novgorod, Kaliningrad och Novosibirsk.

Hur många som egentligen deltagit i protesterna är mycket svårt att bedöma.

Av bilderna att döma rör det sig om mestadels unga ryssar som deltagit i protesterna. Enligt hemsidan OVD-info har den ryska polisen gripit över 1 800 människor i samband med protesterna. Över 1 000 av dessa greps i Moskva och drygt 450 i St Petersburg.

Här nedan kan du, käre läsare, se ett antal bilder och filmer från protesterna i Ryssland som är hämtade från Twitter.

Håll till godo!

Efter bilderna och videoklippen har jag skrivit en kommentar till varför den ryska statsledningen vågar genomföra detta militära angrepp på Ukraina.

PS. Det slår mig gång på gång hur hopplöst eurocentriska (ser hela världen ur ett europeiskt perspektiv) alla som kommenterar händelserna som berör Nato, Ryssland och Ukraina. De så kallade experterna – militärer, media, politiker och andra – begår alla samma grundläggande misstag: De tror att det militära angreppet på Ukraina kan förstås utifrån hur många ryska soldater, stridsvagnar och fältlasarett som någon har trott sig kunna räkna fram utifrån satellitbilder. Sådana misstag kan bara personer som är fångade i ett europeiskt perspektiv göra. Inklusive så kallade militära experter. Skälet till att den ryska statsledningen vågar angripa Ukraina finns att söka på helt andra håll än i Europa. Låt oss börja med att titta på de militära budgetarna:

* Rysslands militära utgifter uppgick till enbart cirka 8 procent av USA:s år 2020,
* Rysslands militära utgifter uppgick enbart till cirka 6 procent av Natos, samlade, utgifter samma år!

Ändå vågar den ryska statsledningen angripa Ukraina militärt. USA och Nato upprepar, gång på gång på gång, att de inte kommer att sända några soldater till Ukraina.

Skälet till att den ryska statsledningen vågar bomba militära installationer i Ukraina samt skicka in soldater och stridsfordon beror huvudsakligen på två förhållanden som befinner sig långt borta från Europa:
1. Kina: Kina utmanar USA ekonomiskt, militärt och diplomatiskt. Inte bara i Asien utan även i Afrika och Latinamerika. USA:s fokus är inte längre Europa. USA:s militära kraft och fokus har förflyttats till Stillahavsområdet och till alla andra delar av världen där Kinas styrka växer.
2. USA självt: USA har aldrig varit lika splittrat sedan det amerikanska inbördeskriget 1861-65 som idag. Seriösa analytiker talar om att det kan uppstå en ”nordirländsk” situation i USA. Detta betyder att politiker, myndighetspersoner och poliser både skulle kunna hotas och komma att utgöra måltavlor för fysiska attacker. Även dödliga sådana. President Joe Biden styr i praktiken inte hela USA utan bara lite drygt hälften. Denna interna splittring i ”Förenta Staterna” innebär att USA:s statsledning inte kan ta några ”tuffa” beslut när det gäller Ryssland. Landet är så splittrat att den kraft som USA kan uppbringa måste fokuseras på Kina.

Dessa två faktorer, tillsammans med att den ryska statsledningen har samlat en hel del pengar och energi i ladorna, är vad som har gjort att Putin och den ryska regering vågar genomföra ett militärt angrepp på Ukraina. Det finns kommentatorer som inser detta – men de är få. Det pratas mycket om att Sverige borde ansluta sig till Nato. Jag undrar varför? Att döma av vad som händer i Ukraina kan man ifrågasätta om Nato utgör något militärt skydd – för någon annan stat än ett försvagat USA.

Det bästa skyddet är växande protester från den ryska befolkningen – både för ukrainarna och oss andra. DS.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.