Otrygga villkor som timanställningar mångdubblade antalet dödsoffer i pandemin – att överge LAS är att grunda för nya offer i nästa pandemi

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!

____________________________

Ingress
Andelen timvikarier är fortfarande hög trots kritiken
. Över var femte anställd inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen har en timanställning! Detta enligt siffror från i november år 2020 som presenterats av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Del ett
Den statliga Coronakommissionen riktade en skarp kritik mot detta förhållande i sin rapport om äldreomsorgen i december 2020. Coronakommissionen menade att en alltför hög andel timvikarier hade inneburit en ökad smittspridning.

Bakgrunden är att timvikarierna:
– ofta måste jobba på flera olika arbetsplatser för att få ihop till en lön som det går att leva på,
– timvikariaten är en av de otryggaste anställningsformerna där många inte vågar säga nej till ett arbetspass av rädsla för att chefen ska sluta ringa upp dem när det behövs vikarier med kort varsel.

Det blir alltså en riskfaktor med personal inte har råd, eller inte vågar, stanna hemma trots förkylningssymtom.

Kontinuiteten och anställningsformerna är ett stort problem på äldreboendena. Att en fjärdedel av personalen är timanställda, daglönare, gör det betydligt svårare att stanna hemma vid minsta symptom, sa Johan Fritzell, professor i sociologi och ledare för Karolinska institutets center för äldreforskning till Sveriges Radio i juni 2020 angående situationen i Stockholmsområdet.

Del två
Ingen mindre än statsepidemiolog Anders Tegnell, himself, tillhörde den växande skara som belyste anställningsformernas betydelse för smittspridningen under förra våren. Så kritiken från Coronakommissionen mot otrygga anställningsförhållanden, som timanställningar, kom som en bekräftelse på vad många andra redan sagt. Redan under våren 2020 togs den höga andelen timvikarier upp som en riskfaktor.

Avrundning
Jag får massor med mail varje dag från människor som jobbar på äldreboenden som pekar på de grundläggande problem man har där. Med väldigt mycket personal som går fram och tillbaka, personal med väldigt oklara anställningsförhållanden och inte alltid speciellt välutvecklade rutiner, sa Tegnell i SVT:s Aktuellt i april 2020.

Trots detta har det inte skett någon minskning av andelen timanställda inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen, som legat stadigt kring 21 procent de senaste åren.

Anställningstryggheten borde ökas – inte minskas. För de anställdas skull. För brukare och vårdtagare. När nu LAS överges innebär detta bland annat följande:
– allt fler anställda blir rättslösa daglönare,
– grunden läggs för nya dödsoffer i nästa viruspandemi.

En sak kan vi vara säkra på – det kommer nya viruspandemier.
När coronapandemin slog till hade Sverige avvecklat beredskapslagren.
Då nästa pandemi slår till kommer kanske anställningstryggheten att vara avvecklad.

Med nya dödsoffer som följd.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.