Nu ställs Donald Trump inför rätta i vanliga domstolar. Detta innebär att sannolikheten att han fälls ökar betydligt.

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen underminerar kampen mot corona – och öppnar för de gamla farsoterna.
Vaccinera dig då du erbjuds chansen!
____________________________

Detta blogginlägg bygger på en artikel skriven av en medarbetare i Nya Arbetartidningen

Ingress
Rättsprocessen mot Donald Trump hade varat under hela fem dagar. Men den 14 februari friades Donald Trump i riksrätten efter den  rättegång som handlat om stormningen av Kapitolium den 6 januari. Men att Trump frias i riksrätten innebär inte att han går fri. Riksrätten var en politisk rättsprocess som avgjordes genom en omröstning av de hundra senatorerna i USA. Men detta kommer att följas av att Trump ställs inför rätta i en rad olika rättsprocesser.

I vanliga domstolar.

Del ett
Åklagaren i delstaten Georgia har påbörjat en förundersökning i vilken Donald Trump misstänkts för försök till:
a) valfusk,
b) uppmaning till valfusk,
c) utpressning,
d) för sin inblandning i det våld som riktades mot USA:s kongress Kapitolium där fem (eller sex, uppgifterna varierar) människor dog.

Del två
Riksåklagaren i Georgia, Fanni Willis, har nyligen skickat ett brev till statliga tjänstepersoner. I brevet har riksåklagaren bett tjänstemännen- och kvinnorna att behålla alla akter som är relaterade till Trumpadministrationen. Dessa akter kan komma att fungera som ett bevisunderlag i en eventuell rättegång mot Trump.

En av de mest allvarliga misstankarna som riktas mot Trump berör ett inspelat telefonsamtal mellan Trump och statssekreteraren Brad Raffensperger. I samtalet ber den dåvarande presidenten (Donald Trump) statssekreteraren Brad Raffensperger att ”hitta” 11 780 röster. Detta var det exakta antalet röster som Donald Trump behövde för att besegra Joe Biden i striden om delstaten Georgia. Det är mycket möjligt att Trumps uttalanden i samtalet bryter mot följande tre lagar:
*försök till valfusk,
*försök till uppmaning till valfusk,
*medveten inblandning i utförandet av valprocessen.

Påföljden för dessa brott är böter eller fängelse.
Källa: (Reuters, 10/2-2021).

Del tre
Trump misstänkts också för skattefusk och försäkringsbedrägeri i delstaten New York. Misstanken berör lån som Trump har tagit för att finansiera bland annat hans kända ”Trump Tower”. Lånen uppgår till sammanlagt 2,3 miljarder kronor. De låneansökningar som Trump har skrivit under kan visa sig innehålla felaktiga uppgifter om hans affärsimperiums ekonomi. Detta räknas som ett brott i delstaten New York. Distriktsåklagaren i New York, Cyrus Vance, har anlitat en expert på ekonomisk brottslighet. Denne expert på ekonomisk brottslighet har fått i uppdrag att undersöka Trumps ekonomiska förehavanden
(Källa: Expressen, 15/2).

Avrundning
Trump själv avvisar de anklagelser som riktas mot honom. Han påstår, föga förvånande, att anklagelserna är politiskt motiverade (av en ovilja mot honom). Samt att anklagelserna är en form av fascism.

Politisk historia var aldrig någon av Trumps starka sidor.

Denna typ av gapande från Trumps sida må ha hjälpt honom vid de två tillfällen då han ställts inför riksrätt. Men riksrätt är, som tidigare nämnts, en politisk process där de politiskt valda ledamöterna i senaten som agerar domare genom att rösta (fria eller fälla). Och ledamöterna i senaten har, nästan mangrannt, röstat röstar utifrån sin egen partitillhörighet. Inte utifrån de eventuella bevis som lägts fram.

Men när Donald Trump, f. d. president, nu riskerar att ställas inför rätta i vanliga domstolar ska det politiska spelet inte ha någon (större) betydelse. Detta innebär att sannolikheten för att Trump fälls är långt större.

Det ska bli spännande att följa hur rättvisan fungerar i USA

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.