Muslimerna förtjänar bättre än Partiet Nyans och alla konspirationsteorier om att socialtjänsten kidnappar och hjärntvättar muslimska barn

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Partiet Nyans och lögner om att socialtjänsten kidnappar
och hjärntvättar muslimska barn
med hjälp av LVU

Avsnitt ett av tre

_     _     _

Ingress
Valet i år blir troligen det mest dramatiska efter millennieskiftet. Detta beror inte endast på oklarheter om ifall (S) kommer att kunna bilda ett block tillsammans med både (C) och (V), eller på om något av partierna (L) respektive (MP) tvingas lämna riksdagen. Den största dramatiken kan istället komma att skapas av Partiet Nyans.

Partiet Nyans planerar idag att ställa upp i valen till riksdagen – samt i 35 kommuner och i sju regioner. (I slutet av detta blogginlägg kan du se i vilka kommuner och regioner som Partiet Nyans planerar att ställa upp).

Partiet kommer främst att rikta in sig på de cirka 800 000 muslimerna i Sverige. Partiets valrörelse uppges huvudsakligen komma att  präglas av tre frågor:
* av anklagelsen mot Sveriges alla socialtjänster för att de medvetet kidnappar och hjärntvättar muslimska barn med hjälp av LVU,
* av försvaret av muslimska friskolor,
* av påståendet att det existerar en så utbredd islamofobi (islamfientlighet) i Sverige att det krävs en särskild brottsrubricering mot denna (islamofobin).

Del ett
Partiet Nyans ger uttryck för samma värderingar som Muslimska brödraskapet och andra islamister som exempelvis de wahhabitiska salafisterna i flera grundläggande frågor. Det faktum att Partiets Nyans värderingar ligger i linje med islamisterna utgör både partiets styrka och svaghet. Det är nämligen en sak att vara muslim. Det är en annan sak att vara islamist och sympatisera med de åsikter som exempelvis Muslimska brödraskapet och/eller de wahhabitiska salafisterna för fram. Majoriteten av muslimerna i Sverige är inte islamister. Men islamisterna, främst det Muslimska brödraskapet, är mycket väl organiserade. Och de har under årtionden arbetat för att få svenska politiska partier och myndigheter att uppfatta dem – främst det Muslimska brödraskapet – som företrädare för alla muslimer i Sverige. Men det är viktigt att förstå att det, naturligtvis, finns olika tolkningar av islam. Och det tål att sägas igen: det är en minoritet av muslimerna i Sverige som är islamister och gör samma tolkning av islam som Muslimska brödraskapet.

Detta betyder att en kritik mot islamister – exempelvis mot Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna – inte innebär en kritik mot islam som religion. En kritik mot det Muslimska brödraskapet utgör en kritik mot tre saker:
* en kritik mot en minoritets tolkning av islam,
* en kritik mot Muslimska brödraskapets försök att framställa sig som representanten för alla muslimer – inför partier och myndigheter i Sverige,
* en kritik mot Muslimska brödraskapets försök att påtvinga andra sunnimuslimer sin tolkning av islam.

Sammanfattning: en kritik mot den minoritet av muslimerna som är islamister – som Muslimska brödraskapet – innebär alltså inte en kritik mot islam som religion. En kritik av Partiet Nyans innebär därför inte heller en kritik av islam som religion.

Del två
Partiet Nyans valrörelse innebär ett direkt angrepp både på grundläggande svensk lagstiftning (som LVU) och på djupt förankrade värderingar som bland annat bygger på existerande lagstiftning – om partiets valrörelse kommer att domineras av de tre frågorna ovan. Partiet Nyans inriktning i valrörelsen sammanfaller med en offensiv från islamisternas (som alltså utgör en minoritet av alla muslimer) sida mot svensk lagstiftning och på denna lagstiftning vilande värderingar. De tre frågorna ovan, som Partiet Nyans har redovisat som de viktigaste, har under lång tid drivits av bland annat det Muslimska brödraskapet.

Syftet med islamisternas offensiv är att naturligtvis att försöka förverkliga kraven i sig själva – vilket i sig skulle få mycket långt gående effekter på det svenska samhället (om det skulle lyckas). Men både islamisterna i Muslimska brödraskapet och Partiet Nyans, har valt att gemensamt driva lögnen om att socialtjänsterna i Sveriges 290 kommuner medvetet skulle kidnappa och hjärntvätta muslimska barn för att de räknar med att sådana konspirationsteorier kan få många av Sveriges muslimer att rösta på Partiet Nyans. Denna mobiliserande effekt är minst lika viktig – på längre sikt.

Del tre
Det måste nämnas att Partiet Nyans ordförande Mikael Yüksel uteslöts ur Centerpartiet som han tidigare varit medlem i och kandiderat till riksdagen för. Skälet till att Mikael Yüksel uteslöts ur (C), och det bara några få veckor innan valet 2018, var avslöjandet att han hade deltagit på ett möte som syftade till att etablera den turkiska fasciströrelsen de ”Grå vargarna” i Skandinavien. Ledaren för Partiet Nyans, Mikael Yüksel, har även talat på ett torgmöte i Stockholm där han förnekade Turkiets folkmord på armenier, assyrier/syrianer och pontiska greker år 1915! Detta är en väldigt extrem ståndpunkt.

En valframgång för Partiet Nyans – som att partiet skulle ta sig in i riksdagen samt i större kommuner och regioner – innebär att islamisterna i Muslimska brödraskapet skulle stärkas. Då skulle Partiet Nyans kunna lägga förslag som syftar till ett ökat förtryck av muslimska kvinnor och barn. Risken är även mycket stor för en ökad anti-semitism. Speciellt med tanke på partiledarens koppling till fascistorganisationen de ”Grå vargarna”.

Del fyra
Muslimerna utgör en del av samhället – och måste beredas plats att delta i försvaret av jobb och sjukvård
* Arbetarpartiet har under lång tid fört fram uppfattningen att Sveriges muslimer utgör en viktig del av det svenska samhället. De utgör liksom andra invandrare en del av det svenska samhället. Därför strävar vi efter att alla invandrare, däribland muslimer, ska delta i försvaret av det hotade välfärdssamhället.

* Med det menar vi att invandrarna, däribland muslimerna, måste beredas plats att delta i försvaret av sjukvård och äldreomsorg – samt i kampen för fler arbetstillfällen för att motverka de växande inkomstklyftorna. Behovet av ett sådant försvar är akut. Detta visar bland annat pandemin.

* Svenskar och invandrare måste kämpa tillsammans mot de växande orättvisorna i samhället. En gemensam kamp för gemensamma mål skapar en enighet. En enighet, byggd på gemensam handling, har alla förutsättningar att bli en av de allra viktigaste faktorerna för att muslimer, och andra invandrare, ska känna sig som en del i det svenska samhället.

* Ett gemensamt försvar av sjukvård och äldreomsorg, svenskar och invandrare tillsammans, är avgörande för att bryta den isolering som idag finns i många utsatta stadsdelar. En gemensam kamp mot de växande orättvisorna är också nödvändig för att det Muslimska brödraskapet inte ska lyckas i sin strävan efter att förhindra att muslimerna integreras i det svenska samhället och därmed – tillsammans med fler jobb – bryta utvecklingen mot en cementering av dagens parallella samhällsstrukturer.

Sveriges muslimer förtjänar något bättre än lögnaktiga konspirationsteorier om att socialtjänsten i Sveriges kommuner skulle kidnappa och hjärntvätta muslimska barn med hjälp av LVU.
Sveriges muslimer förtjänar något bättre än Partiet Nyans som för fram dessa lögnaktiga konspirationsteorier
Sveriges muslimer förtjänar något bättre än Muslimska brödraskapet – Partiet Nyans viktigaste valarbetare.

AvslutningI längden kan det inte existera två parallella samhällsstrukturer inom en och samma stat. Detta kommer att visa sig. I slutänden måste den nuvarande samhällsstrukturen – baserad på svenska grundlagar och en strävan efter demokratiska beslutsprocesser byggda på fakta – vara den samhällsstruktur som gäller inom hela den svenska staten. Inte endast inom delar av staten.

Eller, så måste de svenska grundlagarna och strävan efter demokratiska beslutsprocesser byggda på fakta ersättas – med ett annat system. Låt mig formulera samma sak på ett annat sätt:

Om det uppstår en NY kraft inom staten – en kraft som inte accepterar det nuvarande samhällets grundlagar och strävan efter demokratiska beslutsprocesser byggda på fakta – måste denna nya kraft göra sig beredd att ”ta över” samhället – eller backa i tid. För i längden finns det nämligen ingen möjlighet att det kan existera två parallella samhällsstrukturer inom en och samma stat. Detta måste alla förstå.

Två parallella samhällsstrukturer kommer att leda till en konfrontation. Förr eller senare. På den ena sidan skulle de svenskar och invandrare som sluter upp bakom grundlagarna samlas. På den andra sidan skulle de som stöder islamister, som det Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna, samlas. En sådan konfrontation kan komma att få oöverskådliga effekter. En konfrontation kan också komma tidigare än vad många tror. Våren 2021 uttalade sig ett kommunalråd för att sätta in militär i Göteborgs utanförskapsområden. Detta kommunalråd är inte ensam om dessa åsikter.

Partiet Nyans och inriktningen på dess valrörelse – stärkt genom en uppbackning av Muslimska brödraskapet och andra islamister – riskerar att påskynda utvecklingen mot en konfrontation som skulle beröra Sverige på djupet.

Till sist:
*Sveriges muslimer förtjänar något bättre än lögnaktiga konspirationsteorier om att socialtjänsten i Sveriges kommuner skulle kidnappa och hjärntvätta muslimska barn,
*Sveriges muslimer förtjänar något bättre än Partiet Nyans.
*Sveriges muslimer förtjänar något bättre än islamister som Muslimska brödraskapet – Partiet Nyans viktigaste valarbetare.

_     _     _    _

Med detta sagt vill jag göra ett tillägg. Jag anser inte att socialtjänsten är ofelbar. Den som följt mig på denna blogg vet att jag (och många andra) har riktat kritik mot socialtjänsten här i Umeå. Men naturligtvis inte mot hela socialtjänsten – vare sig i Umeå eller i övriga Sverige! Och absolut inte för att socialtjänsten skulle kidnappa och hjärntvätta barn. Vare sig för att barnen skulle ha muslimska föräldrar eller svenska, sekulära, föräldrar. De som talar om kidnappning och hjärntvätt sprider rena lögner och konspirationsteorier.

_    _    _    _

Till sist
Den åttonde februari planerade Partiet Nyans att ställa på nedan angivna platser. (Men situationen kan naturligtvis komma att förändras under de sju månader som nu återstår fram till valet söndagen den 11 september).

* Riksdagen:
Sverige, naturligtvis

* Kommuner:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Helsingborg
Norrköping
Örebro
Västerås
Borås
Linköping
Haninge
Huddinge
Sigtuna
Eskilstuna
Landskrona
Burlöv
Skurup
Borlänge
Växjö
Jönköping
Botkyrka
Mölndal

*Regioner:
Stockholm
Västra Götaland
Skåne
Östergötland
Västmanland
Södermanland
Kalmar

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.