Mitt namn+bild har ”kidnappats” av en ex-medlem i nazistiska NMR. Han påstår ”den som tagit covidsprutan kommer att dö inom 1- 4 år”.

Jag bloggar av två skäl. Precis som andra vill jag påverka.
Men jag vill också motverka en sjunkande politisk allmänbildning
Min förhoppning är att läsare från alla läger ska få ut något av det jag skriver.

__________________________

Ingress
Den som har ”kidnappat” mitt namn och min bild höll ett möte på Rådhustorget igår lördag den 4 september. Han heter Persson och är med i något som han kallar ”Partiet Populisterna”.

Perssons budskap är – på fullaste allvar – följande: Vaccinationerna mot coronaviruset kommer att leda till ett ”gigantiskt folkmord i Sverige och övriga världen” eftersom ”den som har tagit covidsprutan kommer att dö inom 1 – 4 år”.
Persson påstår att de som står bakom detta ”iskallt kalkylerade … Massmord” är grupper som ”svensk polis, SÄPO, åklagarmyndigheten, landstingen och riksdagen” samt ”Den Globala Kommunismen” plus ”Bankmaffian”. Dessa ”massavrättar” idag sina slavar … ty vi befinner oss i slutet på nuvarande monetära cykel”

De flesta som lämnar organisationer som nazistiska ”Nordiska Motståndsrörelsen” (NMR) på grund av att de mognar politiskt. Och personligt. Nämnde Persson lämnade nazistiska NMR på grund av att deras ledare heter ”Simon” i förnamn. Detta klingar för judiskt i öronen på Persson!

Min egen slutsats är att NMR inte är tillräckligt nazistiskt för Persson.

Bakgrund till ”kidnappningen”.
Persson hade tid på Rådhustorget mellan 11.00 – 15.00. Vi frågade en representant för populisternas parti om de kunde packa ihop 30 minuter tidigare eftersom fyra timmar är en lång tid. Denna fråga var tillräcklig för att Persson skulle kidnappa mitt namn och min bild och framställa det som om jag (på något sätt) var en del av deras osmakliga utfall mot alla hjältar och hjältinnor som dagligen arbetar för att besegra coronapandemin. Dessa blir ju logiskt sett verkställare av ett iskallt massmord i huvudet på Persson och Co.

Jag ska undersöka om jag kan vidta rättsliga åtgärder mot denne Persson för att han har använt mitt namn och min bild för sina extremistiska syften. Detta är inte första gången som jag har haft problem med nazister, eller med personer som har haft knytningar till nazismen. Tyvärr.

Del ett
Den första gången som jag antecknade ett mordhot var 1989. Jag har kvar den anteckning som jag gjorde. Rösten i telefonen utstötte följande ord: ”Jag ska mörda er. Den här gången ska ni dö”.

Den här gången… Detta bekräftade våra misstankar om att det rörde sig om samma person som hade hotat oss tidigare under året. Hoten mot mig och en partikamrat hade börjat i samband med en valkampanj på Umeå universitet. Vi kontaktade slutligen polisen och fick en inspelningsapparatur. Jag tror det var på denna som hotet fastnade. Jag sökte upp personen i fråga, ringde på hans dörr och förklarade att det var bäst för honom att upphöra med hotelserna. En oskyldig hade givetvis protesterat högljutt mot att jag anklagade honom för att ha mordhotat mig och min partikamrat. Men denna person – som jag gissade hade föräldrar eller farföräldrar som tillhört Lapporörelsen (som var inspirerad av fascistiska tankegångar med Mussolinis Italien som förebild) – tittade endast nervöst i golvet. Han förnekade inte min anklagelse. Efter mitt goda råd upphörde hoten. För denna gång.

Sedan dess har jag blivit hotad och mordhotad vid en rad tillfällen. Då syndikalisten Björn Söderberg sköts till döds i Stockholm den 1 oktober 1999 (efter att han hade haft modet att avslöja att en nazistledare hade blivit vald till ett fackligt förtroendeuppdrag) föranledde polisen att göra en husrannsakan. I datorn som polisen gick igenom fanns listor på icke-önskvärda personer. Jag var med på vad media kallade för en ”dödslista”. Det var polisen som informerade mig om detta. Det var tredje gången jag fick denna form av information från polisen. Jag hade alltså tidigare stått på två andra liknande listor.

Det senaste tillfället då jag blev dödshotad var i samband med valrörelsen 2018. Det var mitt under ett torgmöte. Det var den första gången som jag uppfattade att hotet var så omedelbart och påtagligt att jag ringde polisen. Personen greps efter en väldigt snabb och effektiv insats av polisen i Umeå. TV4 flög ned mig till Stockholm för att jag skulle berätta vad förtroendevalda utsattes för.

Jag vet inte om den kille som stod för hotet för tre år sedan var nazist. Men dessa, och deras sympatisörer, har hotat och dödshotat mig och mina partikamrater sedan 1989. Det handlar om över 30 år. Men det är många fler som tagit sig friheten att rikta andra typer av uttalade hot, eller att ringa upp mig alla tider på dygnet, och bara vara tysta. Vid vissa tillfällen svarade mitt då mycket lilla barn.

Sedan finns det andra olägenheter med att vara offentlig.

Vissa anser att förtroendevalda ska vara måltavla för deras aggressivitet i de flesta frågor. Det sistnämnda är jag absolut inte ensam om att ha råkat ut för. Hoten från nazister under åren beror på att jag har hållit en hög profil i kampen mot dessa grupper och deras åsikter under alla årtionden. Jag har själv valt att ta risken att bli hotad och ”kidnappad”. Men det betyder ju inte att det är roligt att bli mordhotad – eller utsatt för det som denne Persson har utsatt mig för. Ett resultat är att man slutar att svara i telefon om numren inte känns igen, o s v.

Därför blir jag å ena sidan förbannad över Perssons agerande. Om det är några som jag inte vill bli förknippad med är det sådana som denne. Å andra sidan är jag inte förvånad. Den hänsynslöshet som kan förväntas från personer av denna typ är obeskrivlig. Det är bara att läsa om deras försök att, med hänvisningar till massmord, hänsynslöst skrämma folk till att inte vaccinera sig. Förhoppningsvis är Perssons budskap så groteskt att det får motsatt effekt. Det vill säga att fler människor vaccinerar sig.

Del två
Nordiska Motståndsrörelsens angrep Umeå och umeborna 2013. De var farliga på allvar. Medlemmarna i NMR stötte  sina käppar (på vilka de hade sina SS-symboler) in i kroppen på umebor. De slängde glasflaskor rakt in i grupper med umebor varvid flaskorna splittrades och en kvinna fick sina underben uppskurna via glassplittret. Det stod människor med barn i barnvagnar i de grupper som blev angripna med flaskor från luften den där höstdagen 2013. Om dessa glasflaskor hade träffat maximalt illa hade de kunnat stympa, förlama och till och med döda. Både barnen i barnvagnar och vuxna hade kunnat drabbas. Umeborna ”stängde in” nazisterna på gågatan mellan Rådhustorget och Vasagatan till dess polisen i Umeå hade samlat sina resurser och kunde ta hand om det tjugotal våldsverkare som då kallade sig ”Svenska” motståndsrörelsen.

Några medlemmar i Arbetarpartiet tog initiativ till en demonstration två dagar senare. Uppåt 3000 umebor samlades på Rådhustorget. Alla partier i Umeå kommunfullmäktige som kunde delta höll ett anförande. De som inte kunde delta sände en hälsning. I båda lokalstidningarna fanns stora helsidesannonser med texten ”VI ÄR UMEBOR, VI TAR INGEN SKIT”. Denna dag, i början av september 2013, var vi många som var stolta över att vara umebor.

Del tre
Nazister har alltid på ett, för många, obegripligt sätt kopplat samma storbanker och kapitalister å ena sidan, och kommunister och socialister å den andra sidan. Detta går inte ihop för alla den kan det allra minsta om historien. Men Hitlers och nazisternas lösning på denna uppenbara motsägelse var denna: både USA:s kapitalister och Rysslands kommunister var nämligen styrda av ”Judebolsjevismen”.

Det var alltså judarnas fel.

Och populist- Persson använder samma metod. Läs gärna igenom Ingressen ovan en gång till.

Avslutning
Idag har de som är nazister (och/eller förnekare av Förintelsen av 6 miljoner judar och romer) även lagt sig till med en annan favoritgren. Detta är att försöka utnyttja den tveksamhet mot att vaccinera sig mot coronaviruset som finns hos vissa. Populist-Persson har knutit an till denna tradition. Det är bara att läsa mitt referat av vad Persson skriver och säger. Han gör detta på ett extremt primitivt och brutalt sätt.

Det finns en berättigad kritik mot samhället och mot dess makthavare i många frågor. Men den/de som för fram kritik bör samtidigt balansera detta med större, eller mindre, förslag på förbättringar av samhället.

Och kraven ökar naturligtvis på den/de som påstår sig tillhöra ett ”parti”. Att kalla sig för ”parti” förpliktigar. Men nazister brukar inte anse sig behöva presentera några andra förslag än sitt eget styre. Deras kritik går sällan eller aldrig ut på att  föra fram seriösa förslag. Det ligger i sakens natur. Nazisternas syfte är att skapa största möjliga kaos. Detta gör att nazisterna försöker utnyttja den tveksamhet vissa känner mot att vaccinera sig. Ofta på ett extremt osmakligt sätt.

Jag menar naturligtvis inte att alla som är osäkra på om de ska vaccinera sig eller inte är nazister. Det är de inte. Men det finns en tydlig koppling mellan nazister och de som förnekar Förintelsen och den extremt osmakliga propaganda som framförs mot vaccinationer mot coronaviruset. Det går faktiskt att identifiera vissa nazister, eller nazisterna närstående, genom att leta efter de mest osmakliga konspirationsteorierna rörande coronavaccinerna.

Till sist: De hjältinnor och hjältar inom sjukvården som bland annat arbetar med vaccinationer i syfte att bekämpa coronapandemin blir alltså massmördare i den propaganda som nazisterna för fram i syfte att försöka skapa kaos i samhället utifrån den normala tveksamhet som normala människor kan känna för att vaccinera sig.

Populist- Persson använder just denna metod när han talar om att alla som vaccinerat sig mot coronaviruset kommer att dö inom fyra år i ett av världens alla regeringar organiserat massmord.

Det är inte roligt alls att få sitt namn och bild
”kidnappad” av en sådan.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.