Klimatförnekaren Petter Nilsson förmår endast prestera en slapp och negativ attityd. Han förmår inte ens prestera ”fake news”.

Jag har två syften med min blogg:
att motverka en sjunkande allmänbildning
när det gäller samhällsfrågor; att väcka intresse för AP.

Idag diskuterar vi:
Petter Nilsson är en slapp klimatförnekare –
men hur är det med alla andra Sverigedemokrater?

__________________________

Petter Nilsson, SD:s starke man i Umeå och Västerbotten, har skrivit ett ovanligt slappt inlägg – både politiskt och faktamässigt.

1. Petter Nilsson påstår att Kina släppte ut ca 400 gånger mer koldioxid än Sverige 2018.
Detta är väldig fel.

Sanningen är att Kina året 2018 släppte ut 286 gånger så många koldioxid-ekvivalenter som Sverige (Globalis).
Sanningen är att, om vi tar hänsyn till storleken på respektive lands befolkning, Kina släppte ut ca dubbelt så många koldioxid-ekvivalenter som Sverige under året 2018.
Sanningen är att om vi jämför utsläpp per person ligger Kina i nivå med EU och klart lägre än USA, Australien eller Gulfstaterna.
Det är väldigt slappt att jämföra två länder som Kina och Sverige utan att nämna att det förstnämnda landet har ca 1400 miljoner invånare medan det senare landet har ca tio miljoner invånare.

2. Petter Nilsson påstår att Kina inte närvarar under ”Glasgow prylen”
Detta är väldigt fel.
Kina har anmält en delegation till klimattoppmötet på 60 personer. Delegationen leds av ”Xie Zhenhua”. Denne har varit vice ordförande i Kinas viktigaste ekonomiska utvecklingsorgan. Xie Zhenhua har också varit Kinas ledande förhandlare under FN:s klimattoppmöten sedan mötet i Köpenhamn 2009.
Det helt felaktiga påståendet att Kina inte deltar i Glasgow visar hur slappt Petter Nilssons intresse är för klimatfrågorna. 

Jag vill passa på att nämna att även Indien är närvarande i Glasgow. Detta gäller även Indiens premiärminister Narendra Modi – som liksom Stefan Löfvén var med då toppmötet började.

3. Petter Nilsson påstår följande: de länder som deltar i ”Glasgow prylen” lovar ”hejvilt att de avser att dra ned på koldioxidutsläppen, en slags klimatkapplöpning som i allt väsentligt innebär en slags kapplöpning att utarma ländernas medborgares välfärd.”
Detta är väldigt fel.
* De löften som avges i Glasgow är inte bindande.
* Ännu så länge har inte de länder som deltar i Glasgow lyckats komma överens om när utsläppen av koldioxid-ekvivalenter ska vända nedåt. Det finns alltså inget år för det mest avgörande – nämligen för det nödvändiga trendbrottet. Inför klimattoppmötet i Glasgow pekade istället de löften som regeringar, och andra aktörer, hade avgett på en ökning av temperaturen i världen på i snitt uppåt 2,7 grader fram till år 2100.Detta enligt FN-rapporten ”Emissions Gap Report 2021”. Petter Nilsson tar, slappt, en temperaturökning på i snitt 2,7 grader med en klackspark – och han menar uppenbarligen att en sådan klimatförändring inte skulle ”utarma ländernas medborgares välfärd”.Fråga: Vad stöder du dig på för TIDSKRIFT eller andra MEDIER då du tar en ökning av temperaturen i världen på i snitt 2,7 grader med en klackspark?

4. Petter Nilsson påstår att Greta & Company har lyckats försena ett ambulansflyg.
Detta är väldigt fel.
Det är verkligen billigt att koppla ihop Thunberg med alla sorts aktioner – på flygplatser och i flygplan. Kanske räds Nilsson den växande klimatmedvetenheten hos unga, men även hos allt större delar inom hela befolkningen, både i Sverige och i andra länder. Kanske retar sig Petter Nilsson på Greta Thunbergs personliga popularitet. Men själva begreppet Greta & Company är verkligen slappt. Och att koppla ihop Thunberg med försenade ambulansflyg … det säger något om nivån på Petter Nilssons argumentationsteknik.

Jag har inget till övers för de som tar sig in på flygplatser eller uppträder så att passagerare på flygplan tror att de är utsatta för en terrorangrepp. Men Petter Nilsson försöker svärta ned alla miljoner människor som redan drabbas av, och är oroade för, det extremväder som redan igår var ett faktum – ett extremväder som riskerar att bli en ständig kedja av katastrofer i form av dödlig torka och bränder, översvämningar och ras.

Jag har själv varit engagerad i klimatfrågorna, speciellt för ett trendbrott när det gäller de globala utsläppen av koldioxid-ekvivalenter samt de lokala utsläppen i Umeå av kvävedioxid och partiklar, under snart 15 år. Det parti som jag tillhör har engagerat sig i namninsamlingar, debatter i Umeå kommunfullmäktige, opinionsmöten på Rådhustorget, utdelning av vår gratistidning Umebladet, mm. Om mitt engagemang räknas in bland ”& Company” – trots att mitt engagemang ligger utanför ”Fridays for Future” och ”Extinction Rebellion” – skulle jag känna mig stolt.

5. Petter Nilsson talar om ”miljöhysterin” – och har sedan inte en enda siffra, land eller person rätt. Istället består Petter Nilssons medvetna metod i försöket att, på slappast möjliga sätt, dra alla oss klimatengagerade över en kam. Detta genom nedsättande uttryck och felaktiga uppgifter som:
*
Glasgow prylen,*Greta & Company,
*Miljöhysteri,
*Påståendet om att Kina inte finns med i Glasgow,
*Jämförelsen mellan utsläppen i ett land med 1400 miljoner människor och ett med tio.

Petter Nilsson förmår inte visa upp några kunskaper alls. Varken vetenskapliga eller ovetenskapliga. Nilsson försöker sig inte ens på att föra fram ”fake news”. Istället består Petter Nilssons medvetna metod i att endast visa upp en negativ attityd.
* En negativ attityd till den växande skara som har förstått att den mänskliga aktiviteten nu riskerar att höja medeltemperaturen på jorden med i snitt 2,7 grader – eller mer.
* En negativ attityd till den växande skara som förstår att det krävs mänsklig aktivitet för att bromsa denna hotfulla utveckling.

Avslutning
Det Petter Nilsson faktiskt förmår klämma ur sig är påståendet att olika förslag som syftar till att hejda temperaturhöjningen skulle ”utarma ländernas medborgares välfärd”. Men Petter Nilsson är samtidigt så slapp att han inte ens försöker tala om vilka förslag i klimatdebatten som han tycker är dåliga och vilka som han tycker är bra.

Detta monumentala ointresse, denna okunskap, denna ovilja att ta ställning FÖR någon enda åtgärd – eller EMOT någon enda specifik åtgärd – i sitt blogginlägg den 4 nov är ett utmärkande drag för en sann klimatförnekare. Med klimatförnekare menar jag personer som inte accepterar den vetenskapliga slutsatsen att de klimatförändringar som nu sker huvudsakligen är orsakade av människans handlingar. Slutsatsen är, naturligtvis, att människan därför också måste agera för att hindra att klimatförändringarna just ”utarma ländernas medborgares välfärd”.

Petter Nilssons vägran att ens delta i debatten visar att han inte anser att människan behöver agera i dagens situation – trots att utvecklingen går mot en temperaturökning på 2,7 grader!

Det jag nu undrar är ifall denna slappa argumentation enbart representerar Petter Nilsson personligen. Eller om alla som röstar på Sverigedemokraterna är klimatförnekare som inte anser att det är nödvändigt med kunskaper – utan att det räcker med en slapp och negativ attityd.

Jag har själv svårt att tro att så är fallet. Jag är övertygad om att det finns många som röstar på SD som också oroar sig för klimat och miljö. Precis som jag. Jag vill på detta sätt rikta er uppmärksamhet på de slappa debattmetoder som Petter Nilsson använder.

Inte ens ”fake news”

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.