Inför valen 2018 samarbetade MP i Umeå, direkt eller indirekt, med imamen som greps och utvisades som säkerhetsrisk. Detta förtigs av etablissemanget

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti
 ____________________________________

Ingress och repetition
Koppling mellan ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” – den islamiska förening vars imam greps av Säpo och sedan dömdes till utvisning i tre instanser – och de det Nya osjälvständiga MP i Umeå.

Partistyrelsen MP Sverige skapade, genom utrensningar av den gamla ledningen i Umeå och i Västerbotten, ett helt Nytt MP i Umeå – inför valet 2018. Jag beskrev sedan att detta Nya MP i Umeå, och delvis även i Västerbotten, på grund av bristande erfarenhet blev mindre självständigt än det Gamla MP i Umeå och i Västerbotten.

Förlusten av självständighet berodde dels på utrensningar av de mer erfarna miljöpartisterna. Dels på att de som idag representerar Nya MP i Umeå inte är valda underifrån, av medlemmarna, med den legitimitet som detta ger. De är handplockade ovanifrån av Partistyrelsen MP Sverige.

Del A.

Vilka är då de miljöpartister som har handplockats och/eller godkänts av Partistyrelsen MP Sverige?

Det är en blandning av helt och hållet nya personer utan all tidigare politisk erfarenhet och personer som tidigare har varit aktiva inom MP. Så långt är allt gott och väl. En blandning av nytt och gammalt är inte dåligt.

Men om den enda meriten som en person har består i att denna inte är lojal mot den tidigare ledningen, utan istället lojal mot Partistyrelsen MP Sverige, riskerar detta att skapa en brist på erfarenhet som i sin tur skapar en osjälvständighet. Vilket, bland annat, Vänsterpartiet kommer att försöka utnyttja.

Till detta kommer att det i processen med att plocka fram nya – av Partistyrelsen MP Sverige godkända – representanter för Nya MP i Umeå förekom anmärkningsvärda inslag. Mycket anmärkningsvärda inslag.

Låt oss börja med det möte som ägde rum mellan bland annat den person (Max Troendle) som blivit utsedd av Partistyrelsen för MP i Sverige till att leda verksamheten i Umeå och Västerbotten å ena sidan, och ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” å andra sidan.

Mötet mellan Islamiska Föreningen och Miljöpartiet ägde rum på Ersboda Folkets Hus. Det märkliga med detta möte är att inga andra partier var inbjudna. Varför skulle Islamiska föreningen – vars imam greps av Säpo och som sedan dömdes till utvisning i tre instanser – endast träffa Miljöpartiet?

TroendleMax

Detta är en bild från mötet mellan ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” och Miljöpartiet på Ersboda Folkets Hus. Personen på bilden är Max Troendle från Partistyrelsen MP Sverige. Troendle ledde verksamheten för MP, i Umeå och Västerbotten, en verksamhet i vilket ett samarbete med Islamiska Föreningen inför valet 2018 ingick.

Del B.

Miljöpartiets behov att samarbeta med Islamiska Föreningen i Västerbotten

Det Gamla MP i Umeå hade stöd av många muslimer. Det var muslimer som, ofta, var djupt religiösa men som kunde skilja på religion och politik. Vi i Arbetarpartiet samarbetade gärna med representanterna för det Gamla MP i Umeå. Detta oavsett om de var muslimer eller inte. Vi inom Arbetarpartiet hade inga problem med de personer som hade en muslimsk tro inom det Gamla MP i Umeå. Det var andra som hade problem med ledarna för det Gamla MP.

Då Partistyrelsen MP Sverige rensade ut ledarna i Gamla MP rensade de alltså också ut många muslimer. Detta uppfattade många muslimer i Umeå som väldigt negativt. Det Nya MP i Umeå löpte en överhängande risk att framstå som ett muslimfientligt parti just på grund av utrensningen av det gamla ledarskapet, som till stor del alltså bestått av personer med en muslimsk tro – muslimer som kunde skilja på religion och politik.

Nya MP i Umeå löpte alltså en stor risk att tappa väldigt många av de röster som partiet tidigare fått från muslimer i Umeå. Både Partistyrelsen MP Sverige och den nya lokala ledningen insåg att Miljöpartiet behövde ”nya” personer med muslimsk tro som kunde träda fram på den politiska arenan istället för de muslimer som hade blivit utrensade.

Jag har skrivit det förut och jag skriver det igen: Det är här Mariam Salem kommer in i bilden. Salems politiska karriär är till stor del ett resultat av Miljöpartiets närmast desperata behov av nya representanter för människor med muslimsk tro efter utrensningarna av det gamla ledarskapet. Mariam Salems politiska karriär är också till stor del ett resultat av samarbetet mellan Partistyrelsen MP Sverige och den Islamiska Föreningen i Västerbotten. I ett kommande bloggavsnitt ska vi titta närmare på Mariam Salems politiska karriär.

Låt oss nu titta på Islamiska Föreningen i Västerbotten.

Del C.

Varför valde Islamiska Föreningen att samarbeta med just Miljöpartiet?

Om Islamiska Föreningen i Västerbotten vill ha något av Umeå kommun – exempelvis ett löfte om att få en tomt och ett bygglov för att få uppföra en moské – så borde de ha vänt sig till andra partier i Umeå och Västerbotten – exempelvis till Socialdemokraterna. Men Islamiska Föreningen inledde vad som i praktiken var ett samarbete med Nya MP i Umeå inför 2018 års val.

En förklaring kan vara att islamisterna och deras medlöpare haft stora och lättköpta framgångar tidigare i sitt samröre med Miljöpartiet. Det räcker med att nämna Mehmet Kaplan som tog sig ända in i regeringen och Yasri Khan, som vägrade ta kvinnor i hand, men som MP ändå nominerat till sin Partistyrelse!

Idag vet alla följande: den imam i Umeå som greps av Säpo och sedan blev dömd till utvisning från Sverige i hela tre instanser hade ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” som bas. Samme imam var även djupt inblandad i Bilaal-förskolorna och deras verksamhet. Som alla också vet idag har Bilaal-förskolornas verksamhet uppvisat avgörande brister, både vad gäller förbudet mot konfessionella inslag och redovisningen av de skattepengar som Bilaal-förskolor fått. Jag syftar här på verksamheterna inte endast i Umeå, utan även på Bilaal-förskolorna i Gävle och Söderhamn, som alla låg under samma ekonomiska förening. I denna ekonomiska förening var den gripne och trefaldigt utvisade imamen en av fem styrelseledamöter.

Beslutet att gripa och utvisa imamen berodde på att han anses utgöra en fara för rikets säkerhet.

Del D.

Det är en skandal att MP inledde vad som måste kallas för ett samarbete med Islamiska Föreningen inför valet 2018.

Jag vill understryka att jag inte påstår att alla medlemmar, eller troende besökare, i Islamiska Föreningen skulle vara wahhabitiska islamister – som sätter sharia högre än de svenska grundlagarna – eller militanta våldsbejakande jihadister.
Absolut inte.

* Vad jag däremot påstår att den imam – som greps och utvisades, i tre instanser, för att han ingått i det nätverk som har ”radikaliserat” andra islamister – tillhör de som sätter sharia över den svenska grundlagen.
* Vad jag tar för givet är att skälet till att denne imam greps och utvisades är att han bidragit till att både män och kvinnor rest till exempelvis Syrien och Irak för att ansluta sig till bl a Daesh / Islamiska Staten.
* Vad jag dessutom påstår är att samarbetet mellan Nya MP i Umeå och Islamiska Föreningen inte hade varit möjligt utan ett deltagande från, eller ett godkännande av, den gripne och trefaldigt utvisade imamen!

Jag påstår slutligen att Miljöpartiet, inför valen i Umeå och Västerbotten 2018, samarbetade med en imam – direkt eller indirekt – som senare greps och utvisades för att denne ingått i ett nätverk som utgör en fara för säkerheten i landet och det minst på två sätt:
* imamen har, som en del i det wahhabitiska nätverket, bidragit till att värva folk till barbariska organisationer som Daesh / IS, Al-Qaida / Nusrafronten, med flera.
* imamen har, som en del i det wahhabitiska nätverket, även bidragit till att öka antalet personer som utgör risker vad gäller genomförandet av nya terrordåd som det på Drottninggatan 2017 som kostade fem människor livet, skadade 15 fysiskt och oändligt många fler mentalt.

Del E.

Det är en skandal att Miljöpartiet inte har ifrågasatts för sitt samarbete (direkta eller indirekt) med denna imam.

Det är ytterligare en skandal att media i Västerbotten inte har påpekat detta, direkta eller indirekta, samarbete mellan Miljöpartiet och den trefaldigt utvisade imamen.

Men den värsta skandalen är att Socialdemokraterna, istället för att ta avstånd från Nya MP i Umeå, legitimerar detta parti genom att regera Umeå kommun tillsammans med samma MP. Det är ett uttryck för samma syndrom som visar sig genom att Socialdemokraterna inledde perioden efter valet 2018 genom att styra Sverige på en budgetreservation från M och KD och efter fyra månader fortsatte att styra Sverige genom Januariavtalet med MP, C och L. Syndromet kallas ”makten-till-varje-pris.

Det finns en falang, som antingen är islamister själva eller som är islamisternas medlöpare, inom Socialdemokraterna i Umeå. Detsamma gäller för Vänsterpartiet i Umeå – fast i mindre utsträckning. Och naturligtvis även inom MP.

Caviedes. Foto: Anders Löwdin (CC BY-NC-ND 2.0). Bilden är beskuren.
Salem och Edman. Foto: Faksimil Facebook.

Här ser vi Alejandro Caviedes (till v) och Ulrika Edman (till h). I mitten syns Mariam Salem. Caviedes är ordförande för S partiorganisation i Umeå. Edman är gruppledare för V i Umeå kommunfullmäktige.

Vi ställer oss frågan: Skulle samma tystnad ha rått om det uppdagats en liknande nära koppling mellan en extremistorganisation som Nordiska Motståndsrörelsen och, exempelvis, en del av Moderaternas ungdomsförbund i Umeå?
Naturligtvis inte. Det skulle ha blivit en dånande klappjakt på Moderaterna – utan dess like. Moderaternas ledare skulle ha doppats i tjära och rullats i fjädrar. Men när det gäller Miljöpartiet daltas det – utan dess like.  

Inför nästa blogg

Under avsnitt B. ovan skrev jag att Mariam Salems politiska karriär är det tydligaste resultatet av samarbetet mellan Partistyrelsen MP Sverige och Islamiska Föreningen i Västerbotten. Vi ska gå in närmare på samarbetet mellan MP och Islamiska Föreningen i nästa blogg. Den publiceras på måndag.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.