Hundägare hindras, genom lögner, att bada sina djur i delar av Nydalasjön. I morgon: Vilka är det som inskränker hund+ägarnas rätt – och vad Gäller?

Jag bloggar av två skäl. Precis som andra vill jag påverka.
Men jag vill också motverka en sjunkande politisk allmänbildning
Min förhoppning är att läsare från alla läger ska få ut något av det jag skriver.

__________________________

Ingress
Under förra veckan
började hundägare ringa till mig och berätta att de PLÖTSLIGT blivit hindrade från att bada sina kopplade djur i delar av Nydalasjön där vissa hade badat sina djur under fem, tio och till och med upp till 20 års tid!. Detta av mer eller mindre aggressiva personer.

Dessa samtal började alltså komma, helt plötsligt, under förra veckan. Samtalen fortsatte att komma in under helgen och har fortsatt både under gårdagen och idag. Sannolikt på grund av att det, HELT EGENMÄKTIGT, hade satts upp skyltar utan någon som helst juridiskt giltighet – som ett ytterligare försök att hindra hundägare från att bada sina hundar.

Det blev alltså dags att göra något.

Del ett
Efter att ha bett om hjälp med att ta reda på vad som verkligen gäller vill jag, med STORA BOKSTÄVER, säga följande:

Hundägare: Ni som har blivit bortkörda från delar av Nydalasjön med argumentet att ni inte längre får bada era hundar där ni alltid har badat dem tidigare har inte, helt plötsligt, tappat era tidigare rättigheter.
De som försöker hindra er från att bada era hundar gör det med hjälp av lögn och bluff!

Hundägare. Ni har samma rätt att bada era hundar – bara det sker i koppel och under er kontroll – som ni har haft tidigare under alla år.
Så bara bada på.
Antingen i baddräkt eller badbyxor tillsammans med era hundar.  Eller från strand/brygga utan egen badutstyrsel. Det enda som gäller, och som även har gällt tidigare, är att ni ska ha hunden under kontroll – i koppel.

Skulle någon försöka HINDRA er så ska ni säga följande: ”Jag har alltid badat min hund här och ingen har sagt något tidigare eftersom jag har följt reglerna – genom att ha hunden i koppel och under kontroll – och jag tänker fortsätta att bada min hund här eftersom jag fortfarande följer de regler som gällt tidigare”!

Skulle någon då hävda att DU INTE FÅR BADA DIN HUND DÄR DU ÄR ska du fråga följande:
a) vilken instans (kommunen, länsstyrelsen eller tingsrätten),
b) har fattat ett nytt beslut när det gäller rätten att bada hundar på denna plats,
c) vid vilket tillfälle fattades detta beslut (datum),
d) hur är detta nya beslut formulerat som säger att det plötsligt gäller nya regler (för hundar och bad) på denna plats.

Du kommer inte att få något svar på dessa frågor.

Del två
Skälet är nämligen att de som försöker hindra dig från att bada din hund där du alltid gjort detta – trots att du har hunden under kontroll i koppel – använder sig av lögn och bluff. Och OM de skulle säga att de själva kan bestämma eftersom de äger marken så är detta endast en ytterligare lögn.

Det är Umeå kommun som äger marken (eller tomten eller fastigheten). Detta är hundraprocentigt säkert. MEN även om så inte vore så har de som försöker hindra dig och din hund ingen RÄTT att göra detta. Alltså: lögn och bluff.

Avrundning
*I morgon ska jag berätta VILKA som försöker inskränka hundägarnas och deras hundars rättigheter,

*I morgon ska jag berätta vilka lagar och regler som verkligen gäller,
*I morgon ska jag även berätta vilka lagar och regler de som ger sig på hundägarna själva bryter emot!

Jag kommer inte att glömma det åttonde budordet.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.