En seger för allemansrätt och grundlag – Ålidhems församling har tagit ned skylten. Hundägare kan åter bada sina hundar vid Kyrkstugan

Jag bloggar av två skäl. Precis som andra vill jag påverka.
Men jag vill också motverka en sjunkande politisk allmänbildning
Min förhoppning är att läsare från alla läger ska få ut något av det jag skriver.

__________________________

Ingress
Det är en seger för den allemansrätt som omnämns i grundlagen, för Umeå kommuns ordningsföreskrifter och för hundägarna – att representanterna för Ålidhems församling har tvingats ta ned skylten!

Sedan åtminstone i går (onsdag) kväll sitter alltså skyltarna om ”Hundbad förbjudet” inte längre uppe vid Kyrkstugan vid Nydalasjön.

Del ett
Sent skall syndaren vakna….
Representanterna för Ålidhems församling – som helt självsvåldigt satt upp den juridiskt ogiltiga (och olagliga) skylten med texten ”Hundbad förbjudet” – har tagit sitt förnuft till fånga och tagit ned skylten. Detta innebär att församlingens representanter har beslutat att ÅTERGÅ till att respektera den allemansrätt som finns omnämnd i grundlagen samt Umeå kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Detta var nämligen på tiden. Denna återgång till respekt för lag och ordning är sannolikt ett resultat av det sammanlagda trycket från alla överkörda:
*hundägare med kunskaper om lag och rätt,,
*rättrådiga medlemmar i Ålidhems och i andra församlingar här i Umeå,
*de barn och vuxna som vill bada med sina hundar,
*med flera.

Det gläder mig också att mina blogginlägg har kunnat bidra till att återställa lag och ordning vid Kyrkstugan.
Detta hade inte varit möjligt utan att ni hundägare hade hört av er.
TACK!

Del tvåEn kort bakgrund – för nytillkomna läsare
Sedan den 3 augusti har jag skrivit tre blogginlägg om hur och varför vissa representanter för Ålidhems församling har gjort sitt allra yttersta för att hindra hundägare från att bada sina hundar vid Kyrkstugan vid Nydalasjön – något som hundägarna har kunnat göra i årtionden.

Denna omsvängning från representanter för Ålidhems församling – till att plötsligt börja köra bort hundägare från badplatsen vid Kyrkstugan – beror på att församlingens representanter utsatts för påtryckningar från islamister (som det Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna). Dessa islamister utgör en extrem, och liten, minoritet av muslimerna. Men dessa islamister är både väl organiserade och mycket ”talföra”. De försöker ALLTID att framställa sig som representanter för ALLA muslimer. Vilket de absolut inte är.

Jag rekommenderar nytillkomna läsare att läsa mina tidigare bloggar från den 3 aug, 4 aug och 8 aug.

Del tre
Genom att egenmäktigt sätta upp skyltar med texten ”Hundbad förbjudet” förvanskade och bröt representanter för Ålidhems församling mot följande lagar och bestämmelser:
1. Allemansrätten som nämns i regeringsformen (2 kap. 15 §),
2. Allmänna Lokala ordningsföreskrifter Umeå kommun (som baserar sig på allemansrätten),
3. Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Dessutom har ”äldre” representanter för Ålidhems församling fått ungdomar att tro att det är församlingen som rår om badplatsen och därför ”bestämmer” över denna. Sanningen är att det är Umeå kommun som äger fastigheten som Kyrkstugan står på.

Men även OM församlingen skulle ha ägt fastigheten (tomten, marken) som Kyrkstugan står på hade fortfarande allemansrätten och Umeå kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter gällt. Det är väldigt illa att ”de äldre” har fått de yngre att delta i att köra bort hundägare med hjälp av vad ”de äldre” måste ha vetat var osanningar!

Avrundning
Jag skriver konsekvent ”representanter” för Ålidhems församling. Jag vill nämligen inte lägga skulden för det som har skett på medlemmarna i Ålidhems församling. Och naturligtvis inte på hela Svenska kyrkan, till vilken Ålidhems församling hör.

Det glädjer mig att representanterna för Ålidhems församling nu, efter det som har hänt, slutligen har valt att hålla sig till de svenska grundlagarna – och inte till några andra lagar.

Detta är en seger för allemansrätten – som omnämns i grundlagen,
kommunens lokala ordningsföreskrifter
samt alla hundägare i Umeå

Glad hund.
Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.