Efter 31 dagar beskriver nu radion M. Salem som medlem av fullmäktige – inte ”biträdande borgmästare”. Varför gjorde inte Salem själv den rättelsen?

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen underminerar kampen mot corona – och öppnar för de gamla farsoterna.
Vaccinera dig då du erbjuds chansen!
____________________________

*Idag var det den 31:a dagen som Mariam Salem lät sig kallas ”biträdande borgmästare i Umeå” i Radio Sweden Arabic. Och på sin Facebook. Detta i rubriken, ingressen och texten – både i den talade och i den skrivna. Mariam Salem hann alltså lura Sveriges arabisktalande befolkning under hela 31 dagar. Denna gång. Och hade inte vi i Arbetarpartiet blivit informerade av just arabisktalande svenska medborgare så skulle osanningen om att Mariam Salem är nummer två i Umeå kommuns politiska rangordning fortfarande ligga ute på Radio Sweden Arabic – samt på Salems egen facebook.

Mariam Salems svar på varför hon, i strid med sanningen, låtit sig beskrivas som ”biträdande borgmästare i Umeå” – d v s som nummer två i kommunens politiska rangordning – var bland annat i följande: ”Jag har faktiskt inte fäst mig vid titeln då jag anser att det budskap … jag pratar om ska vara i fokus” (VK 23/2)!! Men om viljan hade funnits kanske Salem hade haft tid att ändra beskrivningen av sig själv från en osann beskrivning till en sann beskrivning med tanke på att hon haft 31 dagar på sig.

Så varför tog inte Mariam Salem själv initiativet till den rättelse som krävdes för att hennes politiska position i Umeå kommun skulle beskrivas på ett sanningsenligt sätt. Efter att medvetet ha låtit sig beskrivas på ett felaktigt sätt, under 31 dagar, kan inte svaret vara något annat än detta: Mariam Salem ville helt enkelt inte ändra o-sanningen till sanning.

*Tillåt mig vara ironisk.
Mariam Salem skrev också följande i VK: ”Angående den bisarra iden att jag skulle kalla mig för biträdande borgmästare i Umeå…”.

Bisarrt?

Jag vill svara Mariam Salem att det bisarra, i denna sorgliga historia, inte är att vi påpekade det politiska falskspelet. Det bisarra är att Mariam Salem medvetet tillät o-sanningen att råda under hela 31 dagar. Det bisarra är att Salem fortsatte att låta sig beskrivas som  ”biträdande borgmästare i Umeå” under en hel månad. Det bisarra är att Mariam Salem fortsatte att använda Radio Sweden Arabic som ett redskap för att lura alla arabisktalande att hon är nummer två i Umeå kommuns politiska rangordning. Och detta under hela 31 dagar.

Tala om fake news!

*Låt mig nu glädja alla er ”vänner av ordning”.
Radio Sweden Arabic har korrigerat Mariam Salems beskrivning av sig själv. Men detta beror inte på Mariam Salem. Det beror på att andra har talat med nämnda radioprogram och förklarat SANNINGEN om hur det ligger till. Sanningen bör vara något att sträva efter.

Låt oss studera det intryck Mariam Salem gav till Radio Sweden Arabic (bild 1). Låt oss sedan titta hur Radio Sweden Arabic beskriver Mariam Salem efter att radioprogrammet blivit kontaktat av sanningssägare. (bild 2).


Bild 1: När MARIAM SALEM får bestämma

Foto: Skärmdump Sveriges Radio

Bild 2: När SANNINGEN får bestämma

Foto: Skärmdump Sveriges Radio

*Jag hoppas att Mariam Salem inte har gjort en skärmdumpning av den gamla texten för att kunna fortsätta att falskt låta sig beskrivas som ”biträdande borgmästare i Umeå”. Jag hoppas att Mariam Salem klarar av att Radio Sweden Arabic, numera, beskriver hennes roll som ”medlem av kommunfullmäktige” (se den mindre texten under bild 2) – vilket överensstämmer med sanningen. Jag hoppas också att Salem har den moraliska styrkan att informera sina följare om sanningen. Slutligen hoppas jag att hon ber om ursäkt för att hon, medvetet, har låtit sig presenteras som ”biträdande borgmästare i Umeå”. Vilket är en o-sanning.

*Det tog alltså 31 dagar, och att Sveriges Radio kontaktades, innan sanningen om Salems position i Umeås politiska rangordning kom fram. Salem är, som de flesta umebor vet, inte nummer två i den politiska rangordningen.

Tyvärr kom detta telefonsamtal:
a) inte från Salem Salem själv – hon hade uppenbart tänkt låta sig beskrivas som nummer två i kommunens politiska rangordning på obestämd tid,
b) samtalet kom inte från Miljöpartiet – det parti som hon, åtminstone formellt, tillhör,
c) telefonsamtalet kom inte heller från Socialdemokraterna – som borde reagera på att det parti som de utarbetar budgetarna tillsammans med använder sanningen på ett ”flexibelt, eller ”kreativt” sätt. Ja, till och med med viss nonchalans.

Det är sorgligt. Men sant.

Jag har tidigare lovat att sätta in Mariam Salems politiska falskspel i ett större sammanhang.
Det är dags i kommande bloggar.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.