Dödstalen i Sverige är sex gånger så höga i covid som i grannländerna! Hotar ett nytt misslyckande när det gäller vaccinationerna?

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen underminerar kampen mot corona – öppnar för de gamla farsoterna.
Vaccinera dig då du erbjuds chansen.
Visa solidaritet !
____________________________


Blogginlägget nedan är baserad på en artikel skrivet av en av mina partikamrater

Ingress
Återigen släpar Sverige efter – på ett sätt som kan få dödliga konsekvenser. Denna gång i sitt agerande mot coronapandemin i jämförelse med bland annat de nordiska grannländerna. Jag har skrivit mycket om Sveriges hantering av coronapandemin tidigare. En sak jag alltid återkommer till är Sveriges höga dödstal jämfört med övriga nordiska länder.

Låt mig påminna om detta genom att visa hur ser det ut med den saken idag?

Antalet avlidna i covid-19 i Sverige är just nu cirka 13 500. Om Danmark, Norge och Finland hade varit ett land hade detta land enbart haft en sjättedel så många döda som Sverige (i förhållande till befolkningens storlek)!

Se tabellen nedan

LandAntal döda per 1 miljon invånareBefolkning
Sverige1 33010,2 milj
Dan-Nor-Fin23416,7 milj

Källa: WHO 31/3-21

Kommentarer:

* Detta är ett fruktansvärt misslyckande. Misslyckandet är så stort att det måste få allvarliga konsekvenser för de ansvariga
politikerna och myndigheterna,

* Om inte så sker riskerar tron på demokratin att undermineras – enligt min uppfattning,

* Nu finns det, dessutom, en uppenbar risk att Sverige står inför ett nytt misslyckande när det gäller hanteringen av coronapandemin. Det handlar om  vaccinationerna.

Del ett
När det gäller vaccinationen ligger alltså Sverige återigen sämst till av de nordiska länderna. Det mått som vi använder är hur stor andel av befolkningen som fått minst en vaccindos.

LandAndel av hela befolkningen som har fått minst en vaccindos
Storbritannien45,5 procent
Finland16,1 procent
Österrike13,1 procent
Danmark12,6 procent
Norge12,0 procent
Tyskland11,5 procent
Sverige11,1 procent

Källa: Our World in Data (31/3-21)

Låt oss därefter lyfta blicken och titta ut över världen – på vaccinationstakten i ytterligare ett antal länder.

LandAndel av hela befolkningen som har fått minst en vaccindos
Israel60,6 procent
Chile35,5 procent
USA29,2 procent
Ungern21,4 procent
Serbien21,0 procent

Källa: Our World in Data (31/3-21)

Kommentarer
*Sverige har, naturligtvis, fortfarande en möjlighet att komma ikapp de övriga nordiska länderna.
*Det är nämligen fortfarande (tyvärr) endast en liten andel av befolkningen som är vaccinerad i alla nordiska länder.
*För att få stopp på spridningen av coronaviruset måste antagligen en väldigt stor del av befolkningen vaccineras (kanske så många som hela 80-90 procent).

Del två
Men beslutsfattarnas agerande i Sverige har hittills inte präglats av den nödvändiga beslutsamhet som krävs. Varken politiska makthavare eller makthavarna inom myndigheterna verkar vara inställda på att revanschera (för de oacceptabelt höga dödstalen) genom att klara av vaccinationerna på ett radikalt bättre sätt.

Detta till skillnad från United kingdom (f.d. Stor-britannien)!

I United Kingdom har en ännu större andel av befolkningen dött p g a covid-19 än i Sverige som ett resultat av coronapandemin. MEN i United Kingdom har makthavarna velat revanschera för detta misslyckande. Och också lyckats med detta. Som alla kan se av tabellen ovan har Boris Johnsons regering, och statsmaskineri, snart lyckats vaccinera hälften av befolkningen – om vi räknar alla som fått minst en dos vaccin. Detta är en andel som är cirka fyra gånger så stor som i Sverige!

Varje eftersläpning när det gäller vaccinationer kommer att kosta ytterligare människoliv. Dessutom riskerar fler att bli svårt sjuka. Många av de som insjuknar i civid-19 riskerar att få men för livet.

Del tre
Det finns en rad förklaringar till varför Sverige åter riskerar att misslyckas. Låt oss titta på Danmark. En förklaring är att de ansvariga i Danmark, så snart möjligheten öppnade sig, regelmässigt började utvinna sex doser ur varje vaccinflaska. I Sverige fortsatte de ansvariga att enbart utvinna fem doser ur flaskorna (under den första tiden). Detta trots att det var känt även i Sverige att det gick att utvinna sex doser med rätt metod.

Ett andra skäl var att de danska myndigheterna var snabbare än Sverige på att öppna stora center för massvaccination.

En tredje skillnad mellan Danmark och Sverige var att makthavarna i Danmark redan från start struntade i att spara den andra vaccindosen. De danska myndigheterna har istället satsat på att ge så många som möjligt en första dos. I Sverige ligger alltså tusentals doser i frysskåpen i väntan på att ges till de som har fått den första dosen. Orsaken till detta agerande sades vara en oro för att de utlovade vaccinleveranserna skulle utebli, och att risken med att agera som Danmark var att det inte skulle finnas kvar doser då man skulle ge den andra.

MEN det har visat sig att skyddet mot covid-19, redan efter den första dosen, uppgår till mellan 76-92 procent (beroende på vilket vaccin det handlar om). Och skyddet består i minst tre månader.

Jag fortsätter analysen på söndag.
Ha en fortsatt Glad påsk
!

TROTS  ALLT

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.