Detta är den 26:e dagen som Mariam Salem låter sig presenteras som ’biträdande borgmästare i Umeå’ inför alla arabisktalande. MP och S är tysta.

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccin
rörelsen underminerar kampen mot corona – och öppnar för de gamla farsoterna.
Vaccinera dig då du erbjuds chansen!
____________________________

Ingress
Detta är den första av två bloggar rörande Mariam Salems (MP) falska beteende. Vi syftar på att hon den 2 februari lät sig presenteras som ”biträdande borgmästare i Umeå” i Radio Sweden Arabic. Detta var inget misstag. Det visas både av Mariam Salems eget agerande och av hennes kommentar till det som inträffat.

När det gäller Salems agerande så lade hon själv ut intervjun där hon presenteras som biträdande borgmästare i Umeå på sin egen Facebook. Då vi påpekade detta falskspel i en insändare i Västerbottens-Kuriren den 20 februari svarade Mariam Salem bland annat följande:
”Jag har faktiskt inte fäst mig vid titeln då jag anser att det budskap … jag pratar om ska vara i fokus”

Detta om Salems kommentar.

Citatet visar att Salem mycket väl är medveten om att hon presenteras som ”biträdande borgmästare i Umeå” i Radio Sweden Arabic. Trots detta lade hon alltså ut den felaktiga presentationen av sig själv på sin egen Facebook. Men inte nog med det. Salem har inte sett till att den grovt felaktiga presentationen av henne har ändrats – varken hos Radio Sweden Arabic eller på sin egen Facebook. Detta betyder att det idag är den 26:e dagen som Salem medvetet låter sig presenteras som biträdande borgmästare i Umeå – både i Radio Sweden Arabic och på sin egen Facebook. Mariam Salems fortsätter alltså att agera falskt.

Alla människor som jag hittills har träffat under mitt politiskt aktiva liv (från 1975 och framåt) skulle omedelbart ha rättat till ett sådant grovt och djupt generande misstag. De skulle dessutom ha bett om ursäkt. A-L-L-A utom Mariam Salem. Hon fortsätter med falskspelet.

Dag efter dag efter dag.

Del ettVarför kunde vi avslöja Mariam Salems falskspel? Det beror naturligtvis på att Mariam Salem inte är ensam om att tala arabiska i Umeå, Västerbotten, Sverige, Europa eller Världen. Vi kunde avslöja Mariam Salems falskspel därför att vi blev kontaktade av människor som talar arabiska och som var upprörda över det medvetna falskspel som Mariam Salem bedriver.

Vi vill understryka att vi har visat upp både Radio Sweden Arabics artikel och både vår första och andra insändare i Västerbottens-Kuriren för arabisktalande människor från Mellanöstern, boende i Umeå, för att kontrollera att vi har fattat allt rätt. Och det har vi – med deras hjälp. Även det du, käre läsare, läser just nu har undergått denna typ av granskning. Av arabisktalande människor från Mellanöstern boende i Umeå.

Del två
De arabisktalande från Mellanöstern som ursprungligen uppmärksammade oss på Mariam Salems falskspel har dessutom bett oss att ge en djupare förklaring till varför Salem struntar i att ändra på presentationen av sig själv som ”biträdande borgmästare i Umeå”. Detta trots att hon har blivit avslöjad. Vi var själva inne på detta spår. Men synpunkterna från de arabisktalande från Mellanöstern har gjort oss ännu mer övertygade om att Salems ursprungliga falskspel – samt hennes vägran att tillrättalägga den felaktiga beskrivningen av sig själv som ”biträdande borgmästare i Umeå” – verkligen kräver en djupare förklaring. Därför kommer vi att skriva en (minst) ytterligare blogg  om varför Mariam Salem, idag för 26:e dagen i rad, låter sig presenteras som ”biträdande borgmästare i Umeå” inför alla arabisktalande i Umeå, Sverige och världen.

Avslutning
Vi väntar fortfarande på att de två partier som styr Umeå kommun, Socialdemokraterna och Miljöpartiet (det parti som Salem säger sig företräda) ska ta avstånd från Salems beteende.

Vi förväntar oss ingen stor reaktion.

Men det vore alldeles förbannat klädsamt med NÅGON FORM av avståndstagande. Det förhåller sig nämligen på följande sätt: Ingen reaktion är också en reaktion. I detta fall innebär det uteblivna avståndstagande från Miljöpartiet och Socialdemokraterna ett G-O-D-K-Ä-N-N-A-N-D-E av Mariam Salems falskspel. Och godkänner S och MP detta falskspel måste tyvärr vän av ordning ställa sig följande fråga: Var går gränsen för det falskspel som MP och S i Umeå godkänner?

Jag vänder jag här direkt till Miljöpartiet och Socialdemokraterna med följande fråga: Har ni N-Å-G-O-T att säga om Mariam Salems falskspel? Tala nu – eller tig för evigt.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.