Det skamligaste sveket i nutid, från Kommunistisk Ungdom (Vpk:s ungdomsförbund), skedde 1989 då demokratirörelsen i Kina förråddes

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!

____________________________

Det skamligaste sveket i modern tid var Kommunistisk Ungdoms förräderi mot demokratirörelsen i Kina 1989. Detta år växte en heroisk demokratirörelse fram med centrum på Tiananmen Square (Himmelska Fridens Torg) i Kinas huvudstad Beijing (Peking). Den leddes av ungdomar, oftast studenter, men kom snabbt att vinna ett stort och växande stöd inom arbetarklassen och andra befolkningsskikt i Peking. Men stödet stannade inte inom Kinas väldiga huvudstad. Händelserna på Himmelska Fridens Torg läckte ut och vann snabbt stöd även i andra delar av det gigantiska Kina.

Men inte nog med det. Stödet för demokratirörelsen var så starkt att det fann vägar både till delar av armén och de allra högsta ledarna inom den härskande enpartidiktaturen i Kina.

I detta läge, då spänningarna växte dag för dag, begick Vpk:s ungdomsförbund (Kommunistisk Ungdom, KU) ett nästan ofattbart svek. Medan en hel värld följde, och stödde, demokratirörelsen i Peking bjöd KU in fyra representanter från den kinesiska ambassaden i Stockholm till sin kongress. Dessa representanter för den kinesiska enpartidiktaturen fick angripa demokratirörelsen – ungdomarna och arbetare, i och utanför Peking – och oemotsagda kalla dessa för att vara ”kontrarevolutionärer” och lakejer åt ”utländsk imperialism”. Enligt KU:s egen beskrivning fick sedan dessa representanter för den kinesiska enpartidiktaturen en av KU-kongressens varmaste applåder…

De som deltog i dessa applåder kan inte bara komma och säga att de hade fel. Det hela är mycket allvarligare än så.

KU:s attityd till demokratirörelsen, liksom liknande organisationers attityder, inrapporterades naturligtvis till ledarna i Kina. Dessa attityder bidrog – även om de naturligtvis inte var avgörande – till det ohyggliga beslut som ledarna för den kinesiska diktatur sedan kom att fatta. Några dagar efter KU-kongressen beslöt den kinesiska enpartidiktaturen att slå till. På ett ohyggligt sätt.

Regimen satte in arméns stridsvagnar, och soldater, mot studenterna och arbetarna som tältade och hungerstrejkade för demokratiska reformer. Den ena dagen sjöd den växande tältstaden av liv. Med massmöten, exempelvis deltog 50 000 personer, vid bildandet en fri fackföreningsrörelse. Med banderoller som krävde både socialism och demokratiska reformer.

Nästa dagen utspelades de mest fruktansvärda scener som det går att föreställa sig. Demokratirörelsen krossades – i ordets mest bokstavliga, blodiga och primitivt brutala bemärkelse – under larvfötterna på Deng Xiaopings stridsvagnar. Sedan brändes hundra eller tusentals (ingen vet hur många) krossade och sammanpressade rester av människor på Himmelska Fridens Torg i syfte att utplåna spåren efter den massaker som skett.

Det var, och det är, ofattbart.

De läsare som vill ta del av en skriven ögonvittnesskildring av vad som hände på Himmelska Fridens Torg, i Peking och i Kina under dessa dagar kan kontakta mig via min e-mail. Jag vill gärna bidra till att hålla minnet av dessa hjältar – kvinnliga och manliga, unga studenter och lite äldre arbetare, i och utanför Peking – vid liv.

Jag vill också att folk ska minnas vilken sida som Vpk:s ungdomsförbund Kommunistisk Ungdom, valde i denna konfrontation. Medan andra gjorde allt för att få fram stöduttalanden till representanter för demokratirörelsen applåderade deltagarna på KU-kongressen enpartidiktaturens bödlar.

Detta val utgör ett av flera skäl skälen till att Socialdemokraterna aldrig baserade sitt regerande på en överenskommelse med Skp/Vpk.

Se gärna både den korta filmsnutten samt den längre dokumentären som båda beskriver den heroiska demokratirörelsen i Kina 1989.

Här är den korta filmsnutten:

Här följer den längre dokumentärfilmen:

Återigen:
De läsare som vill ta del av en skriven ögonvittnesskildring av vad som hände på Himmelska Fridens Torg, i Peking och i Kina under dessa dagar kan kontakta mig via min e-mail.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.