Det är inte första gången Salem sätter sig själv före MP. Hon vägrade i det längsta att ta avstånd från Raad Al-Duhan som dödshotade chefredaktör

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen underminerar kampen mot corona – och öppnar för de gamla farsoterna.
Vaccinera dig då du erbjuds chansen!
____________________________

Ingress
I torsdagens blogg lovade jag att återkomma och sätta in Mariam Salems (MP) agerande i ett större sammanhang. Det jag syftade på var det bisarra agerandet från Salems sida då hon, under hela 31 dagar, lät sig tituleras som ”biträdande borgmästare i Umeå” i Radio Sweden Arabic! Hon lät sig kallas ”biträdande borgmästare i Umeå” i rubriken, i ingressen och i texten – både i den talade och i den skrivna. Nu har Radio Sweden Arabic korrigerat Mariam Salems beskrivning av sig själv. Salem tituleras inte längre som ”biträdande borgmästare i Umeå” i på radions hemsida. Hon tituleras som ”medlem i Umeå kommunfullmäktige”.

Men denna korrigering gjordes inte av Mariam Salem själv.

Den berodde inte heller på att Miljöpartiet grep in – varken lokalt, regionalt eller centralt. Korrigeringen berodde på att andra hörde av sig till Radio Sweden Arabic. Andra! De som påtalade Mariam Salems politiska falskspel, och ville att Radio Sweden Arabic skulle spegla sanningen, var andra arabisktalande än Salem. Men trots att hennes politiska falskspel alltså avslöjades vägrade Salem att kontakta radion så att radion kunde göra en rättelse – från o-sanning till sanning. Detta var ännu mer basarrt. Men Radio Sweden Arabic, däremot, gjorde den nödvändiga rättelsen. De som arbetar där vill, naturligtvis, inte föra ut o-sanna uppgifter.

Jag ska stegvis sätta in Mariam Salems bisarra agerande i ett större sammanhang. Detta blogginlägg utgör det första steget.

Del ett
Mariam Salem har agerat på ett liknande sätt tidigare. Med liknande sätt menar jag att Salem, av olika skäl, har satt sitt eget intresse före sitt partis intresse. Det jag i första hand tänker på är när Mariam Salem, under en väldigt lång tid, vägrade att ta bort Raad Al-Duhan som vän på facebook!

Vem är Raad Al-Duhan?
Han är son till Gävleimamen Abo Raad. Vem är Abo Raad? Han var centralgestalten i det nätverk som Säpo slog till emot med början under 2019. Raad Al-Duhan tillhörde – tillsammans med sin far som alltså var centralgestalten i nätverket – de sex personer som Säpo grep och som senare utvisades från Sverige i tre olika instanser.

Under åren 2006-2014 bodde, och verkade, Raad Al-Duhan i Umeå. Under åren i Umeå blev han något av en golden boy. Han fick möjlighet att arbeta med ungdomar. Denna möjlighet använde han bland annat till att visa filmer med jihadistkrigare samt till att försöka få ungdomarna att se positivt på den – i större delen av världen – ökande terroristledaren Usama bin Laden. Då Raad Al-Duhan visade jihadistfilmerna och försökte ge en positiv bild av ökande terroristledaren Usama bin Laden vände han sig uteslutande till invandrarungdomar.

När Raad Al-Duhan återvänt till Gävle dömdes han, år 2016, för att ha dödshotat chefredaktören för Gefle Dagblad. Detta för att Gefle Dagblad skrivit kritiska artiklar om hans fars, Abo Raads, moské i Gävle. Raad Al-Duhan fälldes av både Tingsrätten och Hovrätten för detta dödshot mot chefredaktören i Gävle. Det var alltså denna person som bland annat Mariam Salem hade som vän på facebook så att alla kunde se det. Jag har alltid uppfattat detta som ett ”statement” från Matiam Salems sida.

Trots Raad Al-Duhans oacceptabla beteende ville Mariam Salem visa en viss grupp av personer – de som delade Abo Raads och hans son Raad Al-Duhans extrema tolkning av islam – att hon stod solidarisk med dessa. Al-Duhan må ha:
a) försökt sprida en positiv bild av jihadistkrigare,
b) talat väl om Usama bin Laden
c) dödshotat en chefredaktör som uppmuntrat en kritisk granskning av den moské hans far verkade i,
d) tillhört en grupp som greps av Säpo då de ansågs underlätta värvningen av jihadistkrigare (när jag kritiserade Salem hade dessa ännu inte hunnit utvisas i tre instanser),

… men Mariam Salem tog inte bort honom som vän på facebook. Salem ville nämligen att ”rätt” personer skulle se att hon stod fast vid centralgestalten i nätverket (Abo Raad) och hans son. För mig var detta ett ”statement”. Ni vet var jag har mina lojaliteter. I mina ögon var det därför som Salem inte tog bort Raad Al-Duhan som vän på facebook.

Men detta var knappast positivt för alla, traditionella, MP-väljare.

Del två
Det hade gått nästan tre år sedan Al-Duhan uttalat dödshoten mot chefredaktören för Gefle Dagblad när jag skrev mina blogginlägg i vilka jag påtalade hur olämpligt det var att Mariam Salem visade sin solidaritet med Raad Al-Duhan genom att inte ta bort denne som vän på facebook. Det var först efter flera kritiska blogginlägg, från min sida, som Mariam Salem slutligen tog bort denne Raad Al-Duhan som vän på Facebook. Min gissning är att detta skedde på ”inrådan” från hennes partikamrater inom Miljöpartiet.

Men återigen: I mina ögon handlade Mariam Salems vägran att ta bort Raad Al-Duhan som vän på facebook om ett statement – om en markering om religiös gemenskap. Salems lojalitet med Raad Al-Duhan handlade i själva verket om en lojalitet med den tolkning av islam som Raad Al-Duhan och Abo Raad står för. En tolkning som även predikades inom Islamiska Föreningen i Västerbotten. Den förening/församling där den likaså gripne och, numer trefaldigt utvisade, ume-imamen Hussein Al-Jibury var aktiv. Ume-imamen Hussein Al-Jibury var, för övrigt, knuten till centralgestalten i nätverket Abo Raad i Gävlemoskén på mer än ett sätt: dels genom att de delade samma extrema tolkning av islam, dels genom släktskap.

Del tre
I vad består parallellen mellan Salems agerande när det gällde Raad Al-Duhan och hennes agerande då hon tillät sig presenteras som biträdande borgmästare i Umeå? Parallellen består i att Mariam Salem uppenbart har en egen agenda som går före vad som är bäst för det parti hon formellt tillhör (Miljöpartiet)!

Återigen:
*Det var inte bra för Miljöpartiet att Mariam Salem vägrade bryta kontakterna med Raad Al-Duhan, som hyllat Usama bin Laden och dödshotat chefredaktören för Gefle Dagblad. Men det var uppenbarligen viktigare för henne att visa solidaritet med den tolkning av islam som centralgestalten Abo Raad, hans son Raad Al-Duhan och ume-imamen Hussein Al-Jibury stod för än att agera i MP:s intresse. Salem satte sina egen intressen, eller sin tolkning av islam, före Miljöpartiets intressen,

* Det är inte bra för Miljöpartiet att Mariam Salem, inför alla arabisktalande i Sverige, utger sig för att vara nummer två i den politiska rangordningen i Umeå (biträdande borgmästare) – eftersom detta är en uppenbarlig o-sanningen. Även i detta fall satte Mariam Salem sina egna intressen, eller sin tolkning av islam, före Miljöpartiets intressen.

Och hade inte andra gripit in hade Mariam Salem titulerats som ”biträdande borgmästare i Umeå” i Radio Sweden Arabic för evinnerliga tider. Och även på sin facebook – på samma plats där hennes lojalitet med Raad Al-Duhan framkom för alla arabisktalande under tre år efter Al-Duhans dödshot mot den kvinnliga chefredaktören på Gefle Dagblad.

Avslutningsvis
Detta var det första blogginlägget i vilket jag kommer att sätta in Mariam Salems bisarra agerande – vad gällde att hon vägrade att sluta låta sig tituleras som ”biträdande borgmästare i Umeå” – i ett större sammanhang. Detta genom jämförelsen med att hon, under åratal, också vägrade att stryka Raad Al-Duhan som vän på facebook.

Jag kommer att fortsätta att sätta in Mariam Salems agerande utveckla detta sammanhang i kommande bloggar.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.