De låga förväntningarnas rasism – inte klädsamt för skolverket och utbildningsministern. Dessutom: Leve Britt-Marie 45!

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________________


Min kompis Tompa har skrivit något han kallar slagserien – jag lånade den och lade till lite

*De låga förväntningarnas rasism
Det har varit många turer kring fifflet med de svenska resultaten i PISA-mätningarna 2018. För att få den svenska skolan att framstå i bättre dager valde Skolverket att exkludera samtliga utrikesfödda elever från att skriva provet – med politikernas goda minne.

Om någon är osäker på vad begreppet ”de låga förväntningarnas rasism” innebär så har vi här ett glasklart exempel…

*Det lutande PISA-tornet tippar
PISA-fifflets eftermäle har ställt till det ordentligt för utbildningsminister Anna Ekström (S). Trots att hon har haft tillgång till information om att elever, på felaktiga grunder, undantagits från att skriva provet hävdar hon envist att hon inte alls har haft några sådana uppgifter. Skolverket hävdar att hon har informerats om vilka undantag som de gjort. Nu kommer KU att utreda huruvida Ekström har ljugit för riksdagen. Eller inte. Det krävs sannolikt mycket Red Bull, med viiingar, för att räta upp detta haveri.

Jag vill ge ett tips till Anna Ekström (S): Att göra fel, ljuga om det, och bli ertappad som lögnare är värre än att göra fel och erkänna direkt…
Leve pud-landet Sverige.

*Leve ”Britt-Marie 45”!
Réka Tolnai, ny ordförande för Centerns Ungdomsförbund (Cuf), går i en video på Twitter till attack mot lagen om anställningsskydd. ”Vi kan inte ha en lagstiftning som skyddar Britt-Marie 45, som har suttit kvar i fikarummet i flera år istället för hårt arbetande unga. Hej då LAS!”, säger Tolnai, med ett tonfall vars dumdryghet är lika gränslös som Cufs arbetarförakt.

Jag ger dig ännu en möjlighet dig att se Tolnai, ny ordförande i Cuf, i full frihet.

Det handlar om ett arbetarförakt – och ett förakt mot deras fackföreningar och arbetarpartier som S och oss i AP – som dryper från varje por i detta videoklipp. Detta sker under Annie Lööfs skyddande vingar.

”Britt-Marie 45” tillhör sannolikt de som lär upp de nya yngre på arbetsplatserna. ”Britt-Marie 45” förtjänar stärkt anställningstrygghet, högre lön och bättre arbetsvillkor… Leve Britt-Marie 45.

Britt-Mari 45, hennes systrar och bröder, förtjänar inte att bli hånade av sådana som Réka Tolnai – ny ordförande för Centerns Ungdomsförbund (Cuf).

Se Cufs hämningslösa knegarförakt nedan.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.