Coronapandemins spridning i siffror. Sedan Sydkorea: världens mest omfattande provtagning – snabbt och beslutsamt verkställd. Här kan vi lära

Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU – och många äldre.
År 1993 hade landet 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Sannolikt innebär detta en ökning av antalet dödsfall i landet – coronavirus eller inte.

Sverige måste renoveras – men detta kräver ett nytt arbetarparti
som förmår ta vara på knegarnas resurser
_________________________

Inledning

Europa utgör, som de flesta vet, idag epicentrum för Coronapandemin.
Antalet bekräftade fall där människor har smittats stiger hastigt i länder som Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, med många flera. Detsamma gäller för antalet dödsfall. Stannar vi upp vid Sverige kan vi se att antalet dödsfall har stigit dramatiskt de senaste dagarna. Många länder i Europa har satt hela områden i karantän. Länder som Norge, Danmark och Spanien har i praktiken stängt sina gränser för icke-medborgare som saknar speciella skäl för inresa. Enligt nyheterna gäller samma sak för USA. Italien har även infört en obligatorisk karantän på 14 dagar för samtliga personer som reser in i landet – icke-medborgare såväl som medborgare – om jag har förstått det hela rätt.

Pandemin har nu även slagit till med full kraft i USA.

Detta kontinentala land har nu flest antal bekräftade fall av smittade (164 798 personer, Worldometers, 31 mars). Sannolikt kommer USA att drabbas ännu hårdare än Europa. Men att medborgare i USA kommer att drabbas ännu värre än européerna är naturligtvis ingen tröst, eller fördel, för någon. Tvärtom.

Vi ska nedan berätta om vilka lärdomar som kan dras av Sydkoreas framgångsrika kamp mot coronasmittan. Men först en uppdatering om statistiken antalet drabbade och avlidna i ett antal viktiga läner.

Däribland Sverige.

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Siffrorna uppdaterade tisdag 31 mars kl 16:00
De siffror som publiceras blir allt mer osäkra då land efter land slutar att testa ”alla” som befunnit sig i riskområden och istället drar ned på testerna till att omfatta sjukvårdspersonal och personer med så svåra symtom att de behöver sjukhusvård. Inte desto mindre vill jag, löpande, publicera denna statistik över coronasmittans framfart i världen. Denna framfart är skrämmande. Vill du kontrollera hastigheten och utbredningen på smittans spridning – gå till mitt förra blogginlägg och jämför siffrorna. Då kan du se hur antalet smittade och avlidna ökar.

Världen
* 201 länder och territorier är drabbade
* 803 707 bekräftade smittfall
* 39 070 avlidna
* 172 434 tillfrisknade

1  USA: 164 798 bekräftade smittfall, 3 178 har avlidit,
2  Italien
: 101 739 bekräftade smittfall, 11 591 har avlidit,
3  Spanien
: 94 417 bekräftade smittfall, 8 189 har avlidit,
4  Kina
: 81 518 bekräftade smittfall, 3 305 har avlidit – siffrorna ska tas med en rejäl nypa salt,
5  Tyskland
: 67 051 bekräftade smittfall, 682 har avlidit,
Iran: 44 605 bekräftade smittfall, 2 898 har avlidit,
7  Frankrike: 44 550 bekräftade smittfall, 3 024 har avlidit,
14 Sydkorea
: 9 786 bekräftade smittfall, 162 har avlidit,
19 Norge: 4 599 bekräftade smittfall, 36 har avlidit,
21 Sverige: 4 435 bekräftade smittfall, 180 har avlidit,
24 Danmark: 2 815 bekräftade smittfall, 90 har avlidit,
38 Finland: 1 418 bekräftade smittfall, 17 har avlidit.

Källa: Worldometers (31 mars kl 16:00)

Kommentar:
* I början testade Sverige alla medborgare som hade besökt riskområden. Exempelvis sådana personer som rest till Alperna för att åka skidor. Idag har Sverige ändrat sina testmetoder. De som testas idag är personer som behöver sjukhusvård samt personal inom sjukvården. I en rad andra länder genomför man betydligt bredare tester. Ett av dessa länder är USA. Då det skiljer mycket mellan länderna när det gäller vilka medborgare som myndigheterna testar för coronaviruset är sannolikt ”rangordningen” mellan länderna ovan missvisande. Det som däremot visas i siffrorna är trenden inom de olika länderna vad gäller antalet smittade och avlidna. Vi utgår också ifrån att det reella antalet smittade är betydligt större än siffrorna ovan som enbart visar antalet bekräftade smittfall. Men sanningen finns dold i ett mörkertal sannolikt är stort.

* Värt att notera är den explosiva ökningen av antalet avlidna på grund av coronaviruset i Sverige. Fram till i tisdags förra veckan hade coronaviruset tagit 40 liv i Sverige. Idag ligger siffran på 180. Utvecklingen är skrämmande.

* Idag har USA flest smittade i världen. President Donald Trump hade tänkt besegra coronaviruset före påsk och fylla kyrkorna under påsken. Det kanske han gör. Men definitivt inte på det sätt som han trodde – utan troligare i form av begravningsceremonier. Jag säger bara en sak: ”Herregud, min skapare”.

* Värt att notera är också att Sydkorea, genom sitt massiva testprogram, nu har lyckats bromsa upp spridningen av coronaviruset, åtminstone i jämförelse med många andra stater. Det första större utbrottet av coronavirus utanför Kina skedde just i Sydkorea. Så sent som i februari hade Sydkorea näst flest smittade – efter Kina. Idag ligger Sydkorea på tionde plats. Sydkoreas metoder med testning, smittspårning och isolering rekommenderas idag av WHO. Sydkoreas metod att hålla tillbaka smittan så mycket som möjligt borde därför  studeras av alla andra länder. Däribland Sverige!

Sverige och Västerbotten
Sverige:
4 435 bekräftade smittfall
180 avlidna
16 tillfrisknade
OBS! Siffrorna för Sverige blir allt mer är osäkra då alla som uppvisar symtom inte längre testas.

Västerbotten:55 bekräftade smittfall
0 avlidna
0 tillfrisknade

Källa: Folkhälsomyndigheten (31 mars)

______      ______      ______      ______      ______      ______

Del ett
Så gjorde Sydkorea
Ända sedan smittan började sprida sig har det pågått en debatt om hur samhället bäst ska skydda medborgare och samhällsfunktioner. Sydkorea var det land som drabbades av det första utbrottet av smitta, efter staden Wuhan i provinsen Hubei, i centrala Kina. Sydkorea är även ett land som framgångsrikt har lyckats bromsa smittans utbredning. Låt oss göra en jämförelse i all enkelhet. När det gällde antalet nya bekräftade fall av coronasmittade per dag hade Sydkorea sin ”toppnotering” den 29 februari. Det handlade om 909 nya fall. Under perioden 24 – 30 mars hade landet i snitt 100 nya fall per dag. Under samma period hade Sverige i snitt 283 nya fall av coronasmittade per dag.

Vilka metoder ligger bakom Sydkoreas framgångar?

Sydkorea har nämligen lyckats med att minska smittspridningen. Detta utan att sätta hela städer i karantän och utan att backa upp detta med de auktoritära metoder som Kina använde för att få sin epidemi under kontroll. I skrivande stund har Sydkorea, med cirka 50 miljoner invånare, haft 9 786 bekräftade smittfall. Och 162 avlidna p g a coronasmittan. Detta kan jämföras med Sverige som med sina ungefär 10 miljoner invånare har haft 4 435 bekräftade smittfall i corona. Och 180 dödsfall. Detta enligt hemsidan Worldometers (den 31 mars).

Del två
Världens mest omfattande och välorganiserade provtagning
Sydkoreas framgångar beror bland annat på världens mest omfattande och välorganiserade provtagningsprogram. Utöver detta har nationen gjort stora ansträngningar för att isolera smittade personer. Myndigheterna spårar vilka personer som de smittade har varit i kontakt med för att sedan sätta dessa personer i karantän. I mitten av mars hade myndigheterna i Sydkorea testat över 270 000 personer, vilket innebär över 5 200 individer för varje miljon invånare. Denna omfattning på provtagningen innebär, med stor sannolikhet, att mörkertalet vad gäller antalet smittade är betydligt lägre Sydkorea än i många andra länder.

Sydkorea har lärt sig vikten av förberedelser den hårda vägen.

År 2015 drabbades en sydkoreansk affärsman av ”Middle East respiratory syndrome” (MERS). Detta efter att ha återvänt från tre länder i Mellanöstern. Han behandlades på tre olika vårdinrättningar innan han fick diagnosen MERS. Och isolerades. Vid det laget hade han redan dragit igång en kedjereaktion som smittade hela 186 personer varav 36 avled. De avlidna var andra patienter, sjukhusbesökare och personal. Sydkorea fick bukt med detta utbrott av MERS efter två månader. Detta just genom provtagning, smittspårning och genom att 17 000 personer då sattes i karantän.

Del tre
Beslutsamt och snabbt
Då Coronaviruset dök upp i Kina var Sydkorea redo. Myndigheten Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) agerade snabbt. Skyndsamt utvecklades provtagningsmetoder och provtagningsutrustning i samarbete mellan KCDC och den medicinska industrin. Även svaren på proverna kom snabbt. Ofta redan nästa dag. Redan när landet bara hade ett fåtal fall, den 7 februari, så godkändes metoden och utrustningen. Och denna började snabbt att produceras och distribueras till sjukvården i stor skala. Jag vill understryka den beslutsamhet och snabbhet som präglade agerandet från Sydkoreas politiska ledning och myndigheter.

Trots att smittspridningen har minskat kraftigt i Sydkorea så är den politiska ledningen och myndigheterna beredda på att coronaviruset åter kan ta fart. I 20 procent av de bekräftade fallen är det oklart hur människorna blev smittade. Detta antyder att det fortfarande finns en samhällsspridning inom landet. Chun Byung-Chul, en epidemiolog vid Korea University, säger att ”Så länge denna osäkerhet finns kvar så kan vi inte säga att det redan har kulminerat”.

Del fyra
Sydkoreas framgångsrika metoder borde leda till efterföljd i andra länder.
Samtidigt bör Sydkoreas erfarenheter även tjäna som en varning:
A. alla länder måste vara redo för att epidemin kan ta fart, på nytt, även efter att den takt i vilken folk tidigare blev smittade har trappats ned. Coronaviruset kan komma i fler vågor än en.
Det finns även två andra viktiga slutsatser att dra av Sydkoreas erfarenheter:
B. Ordentliga förberedelser är av avgörande vikt. Detta både vad gäller den rent ”fysiska” förmågan att framställa nödvändig utrustning och den ”mentala” förmågan hos politiker och myndigheter att fatta beslut och sedan verkställa desamma,
C. Statens ledning måste veta vilken grundläggande metod (eller strategi) den vill använda och sedan mobilisera landets resurser för att verkställa denna metod (eller strategi).

Avrundning
Sydkorea använde provtagning i massiv skala, smittspårning och isolering av smittade individer. Denna metod är också vad Världshälsoorganisationen WHO numera rekommenderar. För att klara detta måste nationen vara ordentligt förberedd. Detta har Sverige inte varit.

Många av bristerna i den nu pågående coronakrisen – bristande förberedelser, senfärdighet i beslutsfattandet och vinglande när det gäller strategin – känns igen från:
a) Estoniakatastrofen 1994,
b) Tsunamin julen-nyåret 2004-05,
c) Skogsbränderna 2018,
d) Oförmågan att lagföra de som aktivt stött det ”kalifat” som Daesh / IS utropade 2014 – genom att ha dödat med vapen i hand eller på annat sätt bidragit – då de återvände från Irak och Syrien till Sverige.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.