Britternas regering revanscherar sig för alla som dött i covid. Samma vilja måste avkrävas svenska makthavare – inga liv får offras i stormaktsspelet

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för de gamla farsoterna.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

Ingress
Den mycket ansedda tidskriften  The Lancet  har publicerat en positiv rapport om det ryska vaccinet Sputnik V. Rapporten visar bland annat att vaccinet ger ungefär samma skydd som vaccinerna Pfizer/BioNTech och Moderna. Några allvarliga biverkningar har inte kunnat påvisas.

Frågan måste ställas: är det politiska faktorer som ligger bakom myndigheternas ointresse för det ryska vaccinet? Samma fråga måste ställas när det gäller frågan när det gäller de nu hela fyra (4) kinesiska vaccinerna! Kan en mycket ansedd tidskrift som The Lancet publicera en positiv rapport om det vaccin som produceras i Ryssland måste det vara tillåtet att ställa frågan: Varför har inte Sverige visat ett större intresse för dessa vacciner?

Det är nämligen inte acceptabelt att ytterligare människoliv offras i Sverige i ett eventuellt stormaktsspel!

Del ett
Naturligtvis ska vaccinerna från Ryssland utsättas för samma hårda tester, av samma instanser, som vaccinerna från Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca och Janssen har utsatts för.

Men den fråga som alltså måste ställas är om detta verkligen sker?

Om det ligger politiska faktorer bakom dagens ointresset för de ryska och kinesiska vaccinerna innebär detta att svenska medborgare offras i ett stormaktsspel mellan å ena sidan EU och USA, å andra sidan Ryssland och Kina. Och detta är, enligt min mening, inte acceptabelt.

Del två
EU och USA har i praktiken samarbetat i mycket mer kontroversiella frågor än när det gäller att rädda liv på människor genom att köpa in vacciner som är kontrollerade.

I praktiken kom USA och EU-landet Frankrike att, tillsammans med Ryssland, stötta diktaturen i Syrien under ledning av Bashar al-Assad. Detta genom att främst USA, Frankrike och Ryssland genomförde massiva bombningar av Daesh / Islamiska Staten. Bombningarna var nödvändiga. Det var nästan endast anhängarna av (och medlöparna till) Daesh / IS som protesterade mot dessa. Men min poäng är en denna: genom att nästan endast bekämpa Daesh / IS med bomber – och inte sätta in även militär styrka på marken (boots on the ground) i kampen mot IS-Kalifatet – kom USA, EU-landet Frankrike samt Ryssland att samarbeta i vad som i praktiken innebar ett stöd till Syriens diktator Bashar al-Assad. (Kampen på marken överlät USA och EU huvudsakligen till kurderna i Irak och Syrien att stå för).

Låt mig utvecklade detta en aning.

Genom att USA och EU-landet Frankrike, tillsammans med Ryssland, begränsade sina angripp på Daesh / IS till angrepp från bombplan gynnades diktatorn Bashar al-Assad (och hans familjs) ambitioner att behålla makten i Syrien. Det hade krävts att USA och EU även hade satt in markstridskrafter för att de, i praktiken, skulle ha kunnat stötta en mindre odemokratisk opposition som ett politiskt alternativ till diktatorn Assad och hans familj. Det hade även krävts markstridskrafter för att hindra att Ryssland (och Iran) – samtidigt som de bekämpade Daesh / IS – även tog chansen och gjorde sitt bästa för att krossa ALL opposition mot diktatorn Bashar al-Assad (och inte endast Daesh / IS).

Min poäng är denna: Kan USA, EU-landet Frankrike stötta en diktator som Bashar al-Assad – tillsammans med Ryssland – borde det inte vara svårt att för USA och EU att samarbeta med samma Ryssland när det gäller kontroller, försäljning och köp av vacciner i syfte att rädda människoliv – och få bukt med coronapandemin!

Del tre
Detta resonemang ska ses mot den bakgrund som jag beskrev i mitt föregående blogginlägg. I detta nämnde jag främst två saker:

För det första: det har dött sex gånger så många människor i Sverige (i förhållande till befolkningens storlek) som i Danmark-Norge-Finland – ifall dessa tre nordiska grannländer räknas samman som ett land. Jag nämnde även att detta misslyckande är fruktansvärt och att det måste få allvarliga konsekvenser för de ansvariga (för de högsta topparna inom partierna såväl som för chefstjänstemännen inom myndigheterna).

För det andra: jag nämnde att Sverige nu riskerar ett andra misslyckande när det gäller hanteringen av coronapandemin nämligen takten när det gäller vaccinationerna. Låt mig nämna två exempel:
a) Sverige ligger återigen sämre till än Danmark, Norge och Finland – fast nu gäller det takten i vaccineringen,
b) Boris Johnson och övriga makthavare i United Kingdom (Britain)
– där en ännu större andel av befolkningen har dött, som en konsekvens covid-19, än i Sverige – har uppenbarligen beslutat att revanschera sig för sitt ansvar för de oacceptabelt höga dödstalen. Detta genom att klara av vaccinationerna på ett radikalt bättre sätt än vad de gjorde i kampen mot coronaviruset och dess effekter.

Del fyra
Tyvärr verkar de svenska makthavarna inte ha smittats av denna brittiska ambition. Jag publicerar återigen nedanstående tabeller.

LandAndel av hela befolkningen som har fått minst en vaccindos
Storbritannien45,5 procent
Finland16,1 procent
Österrike13,1 procent
Danmark12,6 procent
Norge12,0 procent
Tyskland11,5 procent
Sverige11,1 procent

Källa: Our World in Data (31/3-21)

Låt oss därefter lyfta blicken och titta ut över världen – på vaccinationstakten i ytterligare ett antal länder.

LandAndel av hela befolkningen som har fått minst en vaccindos
Israel60,6 procent
Chile35,5 procent
USA29,2 procent
Ungern21,4 procent
Serbien21,0 procent

Källa: Our World in Data (31/3-21)

Kommentarer
Jämfört med Israel och Storbritannien ligger alla nordiska länderna långt efter. Israel hade lyckats vaccinerat nästan 61 procent av sin befolkning fram till i onsdags (den sista mars). I Storbritannien kommer snart halva befolkningen att vara vaccinerad! (Our World in Data, 31/3-21).

Makthavarnas, de politiska och myndigheternas, attityd framstår som avgörande tillsammans samt takten på vaccinleveranserna. Speciellt Israel verkar ha organiserat vaccinationsprocessen med en central, närmast militär, attityd till uppgiften. Och detta har uppenbarligen gett positiva resultat för landets befolkning. Detsamma gäller för den beslutsamhet som de brittiska makthavarna har visat.

Avslutning
Sverige har, naturligtvis, fortfarande en möjlighet att komma ikapp de övriga nordiska länderna. Det är nämligen fortfarande (tyvärr) endast en liten andel av befolkningen som är vaccinerad i de fyra nämnda nordiska länderna. Och för att få stopp på spridningen av coronaviruset måste antagligen en väldigt stor del av befolkningen vaccineras – kanske så många som hela 80-90 procent av befolkningen.

Ska detta kunna uppnås måste alla resurser sättas in:
*makthavarna i Sverige måste visa en vilja att revanschera sig för sitt ansvar för de oacceptabelt höga dödstalen på samma sätt som de brittiska makthavarna har,
* det krävs en samhällssolidaritet! Detta innebär att partierna i Sverige måste ta striden mot antivaccinrörelsens fullständigt ansvarslösa agerande – ett agerande som riskerar att kosta människoliv,
*Sverige får inte hindras att köpa in vaccin från Ryssland och Kina, efter att dessa vacciner har genomgått samma tester som vaccinerna Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca och Janssen.

Annorlunda uttryck: det har dött sex gånger så många i Sverige som
i Danmark, Norge och Finland – om dessa tre länder räknas som
ett gemensamt land. Det är inte acceptabelt att fler svenskar
mister livet på grund av ett stormaktsspel.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.