Arbetarpartiet behöver din röst i september – men vi behöver också ditt engagemang mot orättvisor de 1460 dagarna mellan valen!

Våra motståndare har infört en gräns
3 %
för att få bort oss från fullmäktige. Det var
S, M, C o. V som angrep AP, MP, KD, L, FI o. SD.

Låt inte Lindberg+Ågren segra – rösta på AP den 11 sept.
_     _     _     _     _

Ingress
Arbetarpartiet ställer upp i valen till Umeå kommunfullmäktige och Regionfullmäktige i Västerbotten. Vi vill att du röstar på Arbetarpartiet i dessa två val – oavsett vilket parti du röstar på i valet till riksdagen! Alla kan rösta på olika partier i de tre valen den 11 september.

Del ett
Men det politiska arbetet handlar inte bara om val. Arbetarpartiet är en politisk rörelse. Denna rörelse har flera målsättningar. En är att skapa en riksspridd veckotidning som innehåller poddradio och webb-TV. För att klara detta behöver vi medarbetare och lokalredaktörer över hela Sverige. Vi behöver Dig. Alla kan bidra i kampen mot de växande orättvisorna; alla kan bidra i försvaret av de demokratiska fri- och rättigheterna som hotas från en rad olika håll. Du kan vara troende eller ateist, kristen eller muslim. Du kan ha tidigare erfarenhet eller vara nybörjare. Alla kan bidra i arbetet för en ny, demokratisk socialistisk, arbetarrörelse.

Del två
Arbetarpartiet säger Nej till att Sverige ska anslutas till Nato. Ett sådant beslut ska föregås av en folkomröstning. Dagens riksdagspartier har kört över den demokratiska processen. Detta gäller de partier som säger Ja till Nato. Vi tänker på S, M, KD, C, SD och L.

Men vår kritik drabbar även de partier i riksdagen som säger Nej till Nato. Vi tänker på V och MP. Det finns miljoner svenskar som inte vill gå med i Nato. V och MP skulle ha kunnat arrangera demonstrationer i Sveriges 290 kommuner och gett alla svenskar som är emot att Sverige ska anslutas till Nato en möjlighet att sätta en verkligt hård press på Ja-partierna.

Men detta vågade inte V och MP. De vågade inte utmana Ja-till-Natopartiet Socialdemokraterna på allvar. Både V och MP vill nämligen hålla sig väl med S för att få en chans att regera tillsammans med statsminister Magdalena Andersson (S) efter valet. Detta är för ynkligt. Nato-frågan är för viktig för detta politiska spel. Arbetarpartiet kommer att fortsatta kämpa för en folkomröstning – Ja eller Nej till Nato. Vi behöver dig i denna kamp.

Del tre
Arbetarpartiets kritik mot dagens riksdagspartier gör att vi ställer upp i valet till riksdagen 2026. Men inte som ett eget parti. Vi kommer att dra samman ett antal modiga personer med starka övertygelser på en gemensam valsedel. Arbetsnamnet för detta är ”Det demokratiska initiativet”.

En person på valsedeln vill bekämpa de ökade klassklyftorna. En annan vill bekämpa korruptionen. En tredje fortsätta kampen mot Nato. En fjärde vill kämpa för bättre integration. En femte mot hedersförtrycket. Inne i riksdagen är de olika personerna fria att driva sina hjärtefrågor – ensamma eller tillsammans. En sådan valsedel syftar till att bryta det monopol som dagens riksdagspartier har över den politiska makten. Detta utgör en annan del av vårt arbete. Arbetarpartiet är en politisk rörelse med höga målsättningar.

Avslutning
Vi behöver Dig!
Kontakta oss redan idag:

* Ring 090-19 47 34
* Maila info@arbetarpartiet.se

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.