År 2019 beslutade Regionen att skära ned 565 miljoner på tre år. Trots coronan står nedskärningarna fast. Nu krävs breda protester.

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccin
rörelsen underminerar kampen mot corona – och öppnar för de gamla farsoterna.
Vaccinera dig då du erbjuds chansen!
____________________________

Ingress
År 2019 beslutade de politiska makthavarna i 17 av Sveriges 21 regioner (landsting) att genomföra nedskärningar inom sjukvården. Några exempel:
Västerbotten                  ca 565 miljoner på tre år
Stockholm                      ca 1,1 miljard på ett enda år
Norrbotten                      ca 700 miljoner på tre år

Redan innan coronapandemin var vårdköerna långa och personalen utmattad. Varje sommar präglades av problem med bemanningen. Sedan kom coronapandemin. Bara under första halvåret 2020 innebar denna att 90 000 operationer fick skjutas upp. Detta betyder att vårdköerna är ännu längre. Personalen har gjort sitt yttersta under coronapandemin. Med resultat att läkare, sjuksköterskor, BMA, undersköterskor, m.fl., är ännu mer slitna. I detta läge vore det mänskligt att tro att de politiska makthavarna, exempelvis i Region Västerbotten, skulle backa på nedskärningarna. Men så är inte fallet! De ekonomer vi har varit i kontakt med har meddelat att hela nedskärningspaketet på 565 miljoner i Region Västerbotten ligger fast. Enligt Norran ska den största delen av dessa nedskärningar ske genom att ”utveckla och anpassa bemanningen”. Vilket djävla nyspråk!

Det ska alltså skäras ned uppåt 200 miljoner kr på den personal som gjort sitt allra yttersta för patienterna, för patienternas anhöriga och för sina egna arbetskamrater. Nu tackas de av de politiska makthavarna genom att personalstyrkan minskas med motsvarande 200 miljoner kr. Och detta kallar alltså makthavarna för att ”utveckla och anpassa bemanningen”. Cynismen är obeskrivlig. Detta kommer inte att glömmas.

Del ett
Vi ber att få påminna om det svenska coronamisslyckandet.
Antalet avlidna i covid-19 i Sverige passerade 12 000 i början av februari. Hälften av dessa bodde på särskilda boenden för äldre och 30 procent hade hemtjänst. Detta är ett tragiskt misslyckande. Jämför vi Sveriges befolkning med den sammanlagda befolkningen i Danmark, Norge och Finland har det dött sex gånger fler p.g.a. corona i Sverige än i de tre nordiska grannländerna tillsammans. Se tabell nedan.

LandBefolkningAvlidna / milj
Sverige10,2 milj1 141
Danmark-Norge-Finland16,7 milj197

Källa: Världshälsoorganisationen (WHO)

Bakom dessa tragiska siffror ligger bland annat den misslyckade svenska strategin som resulterat i en stor allmän smittspridning i samhället. Till detta ska läggas åratal av minskad personaltäthet och försämrad anställningstrygghet inom äldreomsorgen. I Umeå kommun gick det 0,9 årsarbetare per pensionär på de särskilda boendena på 1990-talet. Idag har personaltätheten sjunkit ned mot 0,5 årsarbetare per boende. Inom äldreomsorgen i Stockholm utfördes en fjärdedel av all arbetad tid av personer med timanställning – en av de mest otrygga anställningsformerna. De timanställda arbetar i större utsträckning på flera olika arbetsplatser och har svårare att stanna hemma vid sjukdom. Många timanställda har helt enkelt inte råd att tacka nej till ett arbetspass då chefen ringer. Och många vågar inte heller – för då kanske arbetsgivaren slutar höra av sig. De timanställda utgör hela 40 procent av alla anställda inom äldreomsorgen i Stockholm.

Detta understryker att kampen för mer resurser till sjukvård och äldreomsorg går hand i hand med behovet av en stärkt anställningstrygghet. Behovet att försvara lagen om anställningsskydd (LAS) har funnits ända sedan undertecknandet av det s.k. Januariavtalet mellan regeringspartierna samt Centerpartiet och Liberalerna. Efter utbrottet av coronapandemin har behovet av att stärka anställningstryggheten understrukits ännu mer. Ändå fortsätter angreppen.

Del två
Det krävs nu är en folklig mobilisering för att försvara samhällets trygghetssystem. De frågor som står i centrum idag är bland annat dessa:
■ Försvaret av anställningstryggheten – nej till försämringar av LAS,
■ Riva upp besluten att skära ned inom sjukvården,
■ Istället krävs mer resurser – pengar och personal – till sjukvården. Detsamma gäller för äldreomsorgen.

Det finns en bred insikt om detta. Gång på gång har olika nätverk av vårdanställda, patienter och anhöriga blommat upp i protest mot nedskärningar och besparingar. I både Göteborg och Stockholm organiserade vårdpersonal demonstrationer under hösten 2019 mot sparkrav inom sjukvården. Situationen var hårt pressad redan före coronapandemins utbrott. Detsamma gäller för äldreomsorgen. Denna har berövats resurser under årtionden. På många håll har personaltätheten blivit orimligt låg, liksom anställningstryggheten. När det gäller anställningstryggheten har denna fråga varit en av de viktigaste sedan Januariavtalet slöts mellan regeringen, Centern och Liberalerna.

Del tre
Arbetarpartiet har tagit ett initiativ för att bidra till försvaret av anställningstryggheten och till kampen för mer resurser för sjukvården och äldreomsorgen. Detta bland annat genom en namninsamling som tar upp följande krav:
❑ Försvara anställningstryggheten – stoppa försämringarna i LAS
❑ Ökade resurser till sjukvården – beslutade nedskärningar måste stoppas
❑ Fler anst­­ällda på bättre villkor inom äldreomsorgen – bekämpa corona

Vår namninsamling ska inte ses som knuten till ett visst parti eller till en viss organisation. Den finns att ladda hem här för alla som vill bidra i försvaret av samhällets olika trygghetssystem. Var och en kan samla in namn bland arbetskamrater, vänner och bekanta. Och naturligtvis skriva under själv. Vi ser denna namninsamling som ett av många olika initiativ. Och ju fler initiativ som tas till försvar av samhällets trygghetssystem desto bättre. Det kan handla om sjukvården, anställningstryggheten, äldreomsorgen eller andra viktiga delar av tryggheten som angrips.

Del fyra
Uppvaktning då riksdagen öppnas 14 september.
Det finns dock ett behov av att samla de olika initiativ som pågår runt om i Sverige. En sådan samling skulle kunna ske i samband med riksdagens öppnande den 14 september. Det skulle kunna bli en väldig styrkedemonstration om fackliga organisationer, nätverk av vårdanställda, patienter och anhöriga, med flera, kunde genomföra en gemensam uppvaktning av statsminister Stefan Löfven då riksdagen öppnar. Vi kommer att arbeta för att en sådan samordning av olika initiativ ska komma till stånd. Detta samtidigt som vi hoppas kunna sprida den namninsamling vi tagit initiativ till så brett som möjligt.

Avslutning
Du behövs i försvaret av trygghetssystemen.
Jag inbjuder alla läsare av min blogg att göra en insats i försvaret av trygghetssystemen. Du kan hjälpa till genom att sprida namninsamlingen så brett som möjligt. Du kan också hjälpa till genom att sprida idén om en gemensam uppvaktning av statsminister Stefan Löfven i samband med riksdagens öppnande den 14 september.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.