Andreas Lundgren vägrade även besvara AP:s fråga om vilka åtgärder som skulle vidtas med anledning av IVO:s kritik. Andreas Vägraren.

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera
kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Andreas Lundgrens olycksaliga vana att VÄGRA

Ingress
Som alla vet vägrar Andreas Lundgren (S) att låta en extern revisionsbyrå granska framkomna missförhållanden inom socialtjänsten i Umeå. Därmed skyddar han de höga chefer som har drabbats av hård kritik – samt sig själv. Den andra sidan av myntet är att Lundgren, genom att inte vilja göra något åt dagens ledarskapskultur, både sviker brukarna samt alla kunniga och ambitiösa medarbetare som finns inom socialtjänsten. Medarbetarna inom socialtjänsten förtjänar verkligen verkligen både stöd och beröm. Och brukarna förtjänar medarbetare som kan lita på sina högsta chefer.

Men åter till Andreas Lundgren.

Denne har inte bara vägrat att låta en extern revisionsbyrå granska socialtjänsten. Lundgren har sysslat med metoden att VÄGRA redan tidigare. Han vägrade exempelvis att besvara följande ”enkla fråga” från Arbetarpartiet (AP) i höstas. Lundgrens motiv var att han inte kunde besvara frågan utan att gå in på det enskilda fallet, vilket skulle innebära ett brott mot sekretessen. Genom denna argumentation tvingade han såväl fullmäktiges presidium som fullmäktiges ledamöter att stoppa frågan. Men det var alltså Andreas Lundgren som:
a) VÄGRADE att svara på nedanstående fråga,
b) motiverade detta med att han skulle tvingas gå in på det enskilda fallet och därmed bryta mot sekretessen – vilket inte håller.


Så här löd frågan från Arbetarpartiet:

”Vilka generella åtgärder kan nämnd och socialtjänst vidta med anledning av IVO:s kritik?
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i ett tillsynsbeslut riktat kritik mot socialtjänsten i Umeå kommun. Bakgrunden till kritiken från IVO är att en tonårsflicka bland annat inte har fått ”det skydd och stöd som barn och unga i hennes situation har rätt till enligt socialtjänstlagen”. Ytterst ansvarig i detta sammanhang är politikerna i Individ- och familjenämnden.

Mot denna bakgrund ställer jag följande fråga:
-Vilka generella åtgärder kan nämnd och socialtjänst vidta med anledning av IVO:s kritik?

Davis Kaza”

Kommentar:
Lundgren kunde exempelvis ha svarat att ”vi kommer att ta IVO:s kritik på största allvar”. Mer hade det inte behövts. Men det hade verkligen varit nödvändigt med en deklaration från Lundgrens sida om att den nämnd han är ordförande för ska ta den statliga myndigheten IVO:s kritik på största allvar. Denna myndighet har nämligen riktat över 40 anmärkningar mot Individ- och familjenämnden i Umeå, som Lundgren är ordförande för, sedan 2015. Men Lundgren vägrade alltså att säga att han skulle ta kritiken på största allvar.

Istället gömde han sig bakom påståenden om sekretess…

Måndagen den 31 januari är det återigen möte med Umeå kommunfullmäktige. Då kommer Arbetarpartiet att ställa nya frågor till Andreas Lundgren via den ”interpellation” du kan läsa nedan.  Mötet med Umeå kommunfullmäktige kan följas på Youtube (klicka bara på denna länk). Interpellationen kommer antingen att behandlas någon gång mellan 09.30 – 11.00. Eller sent på eftermiddagen (jag kommer i så fall att försöka ”ringa in” tiden och hålla läsarna av denna blogg uppdaterade).

Så här lyder interpellationen från Arbetarpartiet:

”Sedan 2015 har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktat kritik emot, eller påtalat brister hos, Individ- och familjenämnden i Umeå vid över 40 olika tillfällen.

Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor:1. Hur ser du på att Ivo kritiserat Individ- och familjenämnden vid över 40 tillfällen under tidsperioden 2015-2021?
2. Finns det ett öppet diskussionsklimat bland de anställda inom socialtjänsten som innebär att exempelvis kritik från Ivo kan diskuteras och åtgärdas?

Davis Kaza
Arbetarpartiet”

När det gäller en så kallad ”enkel fråga” är det endast frågeställaren och den ansvarige politikern (Andreas Lundgren) som får diskutera. När det gäller en ”interpellation” får alla som vill, i hela kommunfullmäktige, delta.

Jag återkommer med en kommentar rörande vad som kommer att utspela sig i Umeå kommunfullmäktige, i denna fråga, redan under förmiddagen den 31 januari.

Glöm inte detta datum.

PS. Jag kan bara inte låta bli:

– Johannes Döparen,
– Tomas Tvivlaren,
– Andreas Vägraren.

DS.

Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.